South Oaks Kumar Tarama Testi Türkçe formu güvenirlik ve geçerlik çalışması

Amaç: Bu makalede, 26 maddelik bir kalem, kağıt ölçeği olan ve yurtdışında patolojik kumarbazların belirlenmesinde yaygın olarak kullanılan South Oaks Kumar Tarama Testi/SOKTT'nin (South Oaks Gambling Screen-SOGS) ülkemizdeki güvenirlik ve geçerliğinin incelendiği iki ayrı çalışma rapor edilmiştir. Yöntem: Her iki çalışmada da DSM-IV patolojik kumar ölçütlerine göre patolojik kumar tanısı konmuş denekler, kumar oynamalarına rağmen bu tanıyı karşılamayan deneklerle karşılaştırılmıştır. Bulgular: SOKTT'nin puanlamaya dahil edilen 20 maddesinden 17'sinin kültürümüzde patolojik kumar sorunu olanları olmayanlardan ayırt ettiği görülürken, çalışmadığı belirlenen üç madde ölçekten çıkartılarak yerine kültürümüze özgü iki yeni madde eklenmiştir. Yapılan analizler sonucunda SOKTT'nin Türkçe Formu kesme noktası 8 puan olan, 19 maddelik bir ölçek halini almıştır. Ondokuz maddelik SOKTT'nin iç-tutarlık katsayısı Cronbach alfa= .8772 ve test-tekrar-test korelasyonu r= .95 olarak bulunmuştur. Sonuç: Bu bulguların ışığında SOKTT'nin ülkemizde patolojik kumarbazların belirlenmesinde güvenilir ve geçerli bir ölçüm aracı olarak kullanılabileceğine karar verilmiştir.

Reliability and validity study of the Turkish form of the South Oaks Gambling Screen

Objective: The South Oaks Gambling Screen, a 20-item scale developed by Lesieur and Blume (1987), is widely used in identifying pathological gamblers. Two studies examining the reliability and validity of the Turkish Form of the South Oaks Gambling Screen, (SOGS) are reported. Method: In the first study 59 subjects, and in the second study 73 subjects-participated. The subjects were diagnosed as either pathological gamblers or non-pathological gamblers (comparison group) through the use of the DSM-IV criteria and were given the SOGS. In both studies, statistical analysis revealed no significant demographic differences between pathological gamblers and the subjects in the comparison group with respect to age, marital status, education, employment status and income level. In the second study, pathological and non-pathological gamblers did not differ significantly in their preferred forms of gambling. The two groups were also similar to one another in terms of their gambling frequencies. Results: Each item of the SOGS was analysed independently by chi-square analysis. Seventeen of the 20 original SOGS items were found to discriminate Turkish pathological gamblers from non-pathological gamblers. The three items that failed to discriminate pathological gamblers from non-pathological gamblers were replaced with two culturally relevant items. The cut off point for the 19-item Turkish Form of the SOGS that yielded the lowest false negative and false positive percentages (and thus has the highest sensitivity and specificity rates) was a score of 8. The pathological gamblers had SOGS scores almost 3 fold those, of the non-pathological group, and the difference between the two groups was significant. Both test-retest reliability (r= .95) and internal consistency reliability (Cronbach's Alpha= .8772) were found to be significantly high. Conclusion: It was concluded that the Turkish Form of the South Oaks Gambling Screen can be used as a reliable and valid instrument in identifying Turkish pathological gamblers.

Kaynakça

Akbulut E (1997) Talih oyunları mahalleri işletenler derneği, TOMİ. Kuruluş, 1993, İstanbul.

American Psychiatric Association (1994) Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4. baskı. Washington, D. C.

Blume SB (1987) Compulsive gambling and the medical model. J Gambling Behavior, 3:237-247.

Blume SB (1991) Gambling problems in alcoholics and drug addicts. Comprehensive Handbook of Drug and Alcohol Addiction, Norman S. Miller (Ed). Marcel Dekker, Inc. s. 967-980.

Blume SB (1996) Pathological gambling. The Principles and Practice of Addictions in Psychiatry, Norman S. Miller (Ed). W.B. Saunders Co. s. 422-432.

Cayuela R, Guirao JL (1991) Characteristics and situation of gambling addiction in Spain. Gambling and Public Policy: International Perspectives, WR Eadington ve JA Cornelius (Ed). Reno, Nevada, s.679-688.

Dickerson M (1996) Problem gambling-what’s in a name. Place Your Bets, M Cathcart ve K Darian-Smith (Ed). The Australian Centre, University of Melbourne, s. 91-98.

Duvarcı İ, Varan A (2000) Descriptive features of Turkish pathological gamblers. Scandinavian Journal of Psychology, 4: 253-260.

Duvarcı İ, Varan A, Coşkunol H ve ark. (1997) DSM-IV and South Oaks gambling screen: diagnosing and assessing pathological gambling in Turkey. Journal of Gambling Studies, 13:193-206.

Heineman M (1992) Losing your shirt. Comp Care Publishers, 1992.

Hollander E, Wong CM (1995) Body dysmorphic disorder, pathological gambling, and sexual compulsions. J Clinical Psychiatry, 56(suppl 4): 7-12.

Jacobs DF (1987) A general theory of addiction: Application to treatment and rehabilitation planning for pathological gamblers. The Handbook of Pathological Gambling, T Galski (Ed). Charles C Thomas Publisher, Springfield, Illinois, USA, s. 169-194.

Lesieur HR (1992) Pathological gambling, work, and employee assistance. J Employee Assistance Research, 1:32-62.

Lesieur HR, Blume SB (1987) The South Oaks Gambling Screen (SOGS): A new instrument for the identification of pathological gamblers. Am J Psychiatry 144:1184-1188.

Lesieur HR, Blume SB (1993) Revising the South Oaks Gambling Screen in different settings. J Gambling Studies 9:213-223.

Lester D (1994) Access to gambling opportunities and compulsive gambling. Int Addict 29:1611-1616.

Linden RD, Pope HG, Jonas JM ve ark. (1986) Pathological gambling and major affective disorder: Preliminary findings. J Clin Psychiatry, 47:201-203.

Politzer RM, Hudak CJ (1992) Gambling disorder. Addictive Disorders, MF Fleming ve KL Barry (Ed). Mosby Yearbook, s. 352-365.

Ramirez LF, McCormick RA, Lowy MT ve ark. (1988) Plasma cortisol and depression in pathological gamblers. Br J Psychiatry, 153: 684-686.

Rosenthal RJ, Lesieur HR (1995) Pathological gambling and criminal behavior. Explorations in Criminal Psychopathology: Clinical Syndromes with Forensic Implications, Draft of chapter in Louis B. Schlesinger (Ed).

Rosenthal RJ, Lornez VC (1992) The pathological gambler as criminal offender. Psychiat Clin North Am, 15:647-660.

Roy A, Custer R, Lorenz V ve ark. (1988) Depressed pathological gamblers. Acta Psychiatr Scand 77:163-165.

Ursua MP, Uribelarrea LL (1998) 20 Questions of gamblers anonymous: A psychometric study with population of Spain. J Gambling Studies, 14:3-16.

Volberg RA (1993) Estimating the prevalence of pathological gambling in the United States. Gambling Behavior and Problem Gambling, WR Eadington ve JA Cornelius (Ed). Reno, University of Nevada Press, s.365-378.

Volberg RA (1994) The prevalence and demographics of pathological gamblers: Implications for public health. Am J Public Health, 84:327-241.

Volberg RA, Abbott MW (1994) Lifetime prevalence estimates of pathological gambling in New Zealand. Int J Epidemiol, 23:976-983.

Volberg RA, Banks SM (1990) A review of two measures of pathological gambling in the United States J Gambling Studies, 6:153-163.

Volberg RA, Steadman HJ (1988) Refining prevalence estimates of pathological gambling. Am J Psychiatry, 145:502-505.

Walker MB (1992) The psychology of gambling. International series in social psychology. Oxford, UK: Butterworth-Heinemann Ltd.

Walters GD (1997) Problem gambling in a federal prison population: Results from the South Oaks gambling screen. J Gambling Studies, 13:7-24.

Kaynak Göster