Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Öğrenci İşleri Birim Arşivinin Kurulması

Öz Bu yazıda Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi birim arşivinin kurul­masıyla ilgili bir vaka çalışması ele alınmıştır. Fakülte arşivi kapsamında, yak­laşık 41.000 öğrenci dosyasının bulunduğu bir arşiv deposu kurulmuştur. Önceki Eğitim Enstitü dönemi ile sonraki Eğitim Fakültesi dönemine ait arşiv malzeme­sinin bulunduğu okulda, öğrenci dosyalarının düzenlenmesine yönelik bir proje yürütülmüştür. Projeyi, üç uzman ve on beş öğrenciden oluşan bir takım yaklaşık yetmiş işgününde gerçekleştirmiştir. Yürütülen bu vaka çalışması, bundan sonraki benzer arşiv deposu uygulamalarına bir model olabilir.

Establishment of Registrar's Office Departmental Archives, School of Atatürk Educational Faculty, Marmara University

Kaynakça

Berkem,Mustafa Lütfü. (2001) Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanı, 3 Ekim 2001 tarihinde yapılan görüşme

Curtin University of Technology (2007), Records and Archives Office, “Recordkeeping manual - Student Files”, [Çevrimiçi] Elektronik adres: http://www.records.curtin.edu.au/recordkeeping_ manual/student_files.html [10.02.2007].

Çiçek, N. (2006) Üniversitelerde Öğrenci Dosyası Belge Profili, Bilgi Yönetimi: Akademik Açılımlar, yay. haz. Berat Bir Bayraktar, İstanbul: Beta, 2006, s. 21- 41.

“Marmara Üniversitesi Arşiv Yönetmeliği”, TC Resmi Gazete, s. 20143, t. 18.04.1989.

Nalbant, Ali İhsan. (2001) Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Arşiv Görevlisi, 7 Şubat 2001 tarihinde yapılan görüşme.

TC Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü (2006), “Arşiv Malzemesi Tespit Çalışmaları” [Çevrimiçi] Elektronik adres: http://www.devletarsivleri.gov.tr/ universiteler/rektorlukasil.htm, [21.04.2006]

Sımon Fraser Unıversıty Archıves and Records Management Department, Canada(2007) [Çevrimiçi] Elektronik adres: http://www.sfu.ca/archives/dur- rrsdas/2006-002.html#guidelines [12.02.2007]

Kaynak Göster

APA Çiçek, N , Günalan, R , Tak, E . (2008). Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Öğrenci İşleri Birim Arşivinin Kurulması . Türk Kütüphaneciliği , 22 (2) , 205-215 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tk/issue/48934/624229