Hayat Boyu Kütüphaneler Ne Anlam Taşıyor?

Bu makale 50. Kütüphane Haftası nedeniyle Yozgat Bozok Üniversitesinde verilen konferansın gözden geçirilmiş metnine dayanmaktadır. Makalede yaşam boyu kütüphaneler konusu bilgi kavramı çerçevesinde farklı uygulama ve hizmetlerden verilen örneklerle anlatılmıştır.

What is the Meaning of Lifelong Libraries?

Thisarticle based on revised of lecture due to 50th Library Week given at Yozgat Bozok University. In the article,lifelong libraries issue is described within the framework of knowledge concept with examples from different applications and services

Kaynak Göster

APA Gülle, M . (2014). Hayat Boyu Kütüphaneler Ne Anlam Taşıyor? . Türk Kütüphaneciliği , 28 (2) , 217-219 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tk/issue/48764/620463