Editöre Mektup

Bu mektup, Editörler Kurulu tarafından Sorumlu Yazı İşleri Müdürlüğü görevinden ayrılması nedeniyle M. Tayfun Gülle’ye hitaben yazılmıştır.

Letter to Editor

This letter has been written addressed to M. Tayfun Gülle due to leave the post of editor-in-chief by the Editorial Board.

Kaynak Göster

APA Editörler Kurulu, T . (2021). Editöre Mektup . Türk Kütüphaneciliği , 35 (1) , 116-116 . DOI: 10.24146/tk.907065