Seyyid Ali Mirniyâ, Pejuheşi der Şinaht-ı İlhâ ve Taifeha-yi Aşâir-i Horasan ve Nakş-ı siyasi-i Ruesâ-yi İlhâ'yi Buzurg der Umur-i Kişver ve Revabat-ı Anhâ bâ-hükümetha-yi İstimargerâh (Horasan'daki Aşiretlerin Boy ve Oymakları ve Büyük Aşiretlerin Reislerinin Ülke İşlerindeki Siyasi Rolle

Daha önceleri İran'ın değişik bölgelerindeki aşiretler hakkındaki eserleri ile tanıdığımız müellif şimdi burada yeni bir eser ile karşımıza çıkmaktadır. Müellif önsözünde (s.11-20) İran'daki aşiretlerin boy ve oymakları hakkında araştırma konusunun pek çok araştırıcının ilgisini çektiğini, Horasan'daki aşiretlerin İran'ın öteki bölgeleri ile kıyaslandığında sayı bakımından çok büyük bir fazlalık gösterdiğini ifade ile, bunun sebebi olarak ise Horasan'ın coğrafi mevkiinden dolayı zaman zaman çeşitli kavimlerin muhaceretini göstermekte ve bununla ilgili olarak Abbasîler, Samanîler, Oğuzlar (Selçuklular), Moğollar, Timurlular, Safevîler ve Afşarlar zamanındaki bazı faaliyetleri saymaktadır. Ardından mevcut hükümetler ile aşiret reislerinin ilişkileri ele alınmakta ve bunlarla ilgili örnekler verilmektedir

___

Bibtex @kitap İncelemesi { egetdid1032372, journal = {Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi}, issn = {1301-2045}, address = {egetdid@gmail.com}, publisher = {Ege Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {21}, pages = {513 - 515}, doi = {10.32449/egetdid.1032372}, title = {Seyyid Ali Mirniyâ, Pejuheşi der Şinaht-ı İlhâ ve Taifeha-yi Aşâir-i Horasan ve Nakş-ı siyasi-i Ruesâ-yi İlhâ'yi Buzurg der Umur-i Kişver ve Revabat-ı Anhâ bâ-hükümetha-yi İstimargerâh (Horasan'daki Aşiretlerin Boy ve Oymakları ve Büyük Aşiretlerin Reislerinin Ülke İşlerindeki Siyasi Rolleri ve Onların Sömürgeci Hükümetler ile İlişkilerine Dair Bir Araştırma), İntişârât-ı Nesl-i Dâniş, Tahran 1369, (1990), 281 ss.}, key = {cite}, author = {Aka, İsmail} }
APA Aka, İ. (2021). Seyyid Ali Mirniyâ, Pejuheşi der Şinaht-ı İlhâ ve Taifeha-yi Aşâir-i Horasan ve Nakş-ı siyasi-i Ruesâ-yi İlhâ'yi Buzurg der Umur-i Kişver ve Revabat-ı Anhâ bâ-hükümetha-yi İstimargerâh (Horasan'daki Aşiretlerin Boy ve Oymakları ve Büyük Aşiretlerin Reislerinin Ülke İşlerindeki Siyasi Rolleri ve Onların Sömürgeci Hükümetler ile İlişkilerine Dair Bir Araştırma), İntişârât-ı Nesl-i Dâniş, Tahran 1369, (1990), 281 ss. . Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi , 21 (2) , 513-515 .
MLA Aka, İ. "Seyyid Ali Mirniyâ, Pejuheşi der Şinaht-ı İlhâ ve Taifeha-yi Aşâir-i Horasan ve Nakş-ı siyasi-i Ruesâ-yi İlhâ'yi Buzurg der Umur-i Kişver ve Revabat-ı Anhâ bâ-hükümetha-yi İstimargerâh (Horasan'daki Aşiretlerin Boy ve Oymakları ve Büyük Aşiretlerin Reislerinin Ülke İşlerindeki Siyasi Rolleri ve Onların Sömürgeci Hükümetler ile İlişkilerine Dair Bir Araştırma), İntişârât-ı Nesl-i Dâniş, Tahran 1369, (1990), 281 ss." . Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi 21 (2021 ): 513-515 <
Chicago Aka, İ. "Seyyid Ali Mirniyâ, Pejuheşi der Şinaht-ı İlhâ ve Taifeha-yi Aşâir-i Horasan ve Nakş-ı siyasi-i Ruesâ-yi İlhâ'yi Buzurg der Umur-i Kişver ve Revabat-ı Anhâ bâ-hükümetha-yi İstimargerâh (Horasan'daki Aşiretlerin Boy ve Oymakları ve Büyük Aşiretlerin Reislerinin Ülke İşlerindeki Siyasi Rolleri ve Onların Sömürgeci Hükümetler ile İlişkilerine Dair Bir Araştırma), İntişârât-ı Nesl-i Dâniş, Tahran 1369, (1990), 281 ss.". Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi 21 (2021 ): 513-515
RIS TY - JOUR T1 - Seyyid Ali Mirniyâ, Pejuheşi der Şinaht-ı İlhâ ve Taifeha-yi Aşâir-i Horasan ve Nakş-ı siyasi-i Ruesâ-yi İlhâ'yi Buzurg der Umur-i Kişver ve Revabat-ı Anhâ bâ-hükümetha-yi İstimargerâh (Horasan'daki Aşiretlerin Boy ve Oymakları ve Büyük Aşiretlerin Reislerinin Ülke İşlerindeki Siyasi Rolleri ve Onların Sömürgeci Hükümetler ile İlişkilerine Dair Bir Araştırma), İntişârât-ı Nesl-i Dâniş, Tahran 1369, (1990), 281 ss. AU - İsmail Aka Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 513 EP - 515 VL - 21 IS - 2 SN - 1301-2045- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi Seyyid Ali Mirniyâ, Pejuheşi der Şinaht-ı İlhâ ve Taifeha-yi Aşâir-i Horasan ve Nakş-ı siyasi-i Ruesâ-yi İlhâ'yi Buzurg der Umur-i Kişver ve Revabat-ı Anhâ bâ-hükümetha-yi İstimargerâh (Horasan'daki Aşiretlerin Boy ve Oymakları ve Büyük Aşiretlerin Reislerinin Ülke İşlerindeki Siyasi Rolleri ve Onların Sömürgeci Hükümetler ile İlişkilerine Dair Bir Araştırma), İntişârât-ı Nesl-i Dâniş, Tahran 1369, (1990), 281 ss. %A İsmail Aka %T Seyyid Ali Mirniyâ, Pejuheşi der Şinaht-ı İlhâ ve Taifeha-yi Aşâir-i Horasan ve Nakş-ı siyasi-i Ruesâ-yi İlhâ'yi Buzurg der Umur-i Kişver ve Revabat-ı Anhâ bâ-hükümetha-yi İstimargerâh (Horasan'daki Aşiretlerin Boy ve Oymakları ve Büyük Aşiretlerin Reislerinin Ülke İşlerindeki Siyasi Rolleri ve Onların Sömürgeci Hükümetler ile İlişkilerine Dair Bir Araştırma), İntişârât-ı Nesl-i Dâniş, Tahran 1369, (1990), 281 ss. %D 2021 %J Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi %P 1301-2045- %V 21 %N 2 %R %U
ISNAD Aka, İsmail . "Seyyid Ali Mirniyâ, Pejuheşi der Şinaht-ı İlhâ ve Taifeha-yi Aşâir-i Horasan ve Nakş-ı siyasi-i Ruesâ-yi İlhâ'yi Buzurg der Umur-i Kişver ve Revabat-ı Anhâ bâ-hükümetha-yi İstimargerâh (Horasan'daki Aşiretlerin Boy ve Oymakları ve Büyük Aşiretlerin Reislerinin Ülke İşlerindeki Siyasi Rolleri ve Onların Sömürgeci Hükümetler ile İlişkilerine Dair Bir Araştırma), İntişârât-ı Nesl-i Dâniş, Tahran 1369, (1990), 281 ss.". Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi 21 / 2 (Aralık 2021): 513-515 .
AMA Aka İ. Seyyid Ali Mirniyâ, Pejuheşi der Şinaht-ı İlhâ ve Taifeha-yi Aşâir-i Horasan ve Nakş-ı siyasi-i Ruesâ-yi İlhâ'yi Buzurg der Umur-i Kişver ve Revabat-ı Anhâ bâ-hükümetha-yi İstimargerâh (Horasan'daki Aşiretlerin Boy ve Oymakları ve Büyük Aşiretlerin Reislerinin Ülke İşlerindeki Siyasi Rolleri ve Onların Sömürgeci Hükümetler ile İlişkilerine Dair Bir Araştırma), İntişârât-ı Nesl-i Dâniş, Tahran 1369, (1990), 281 ss.. TDİD. 2021; 21(2): 513-515.
Vancouver Aka İ. Seyyid Ali Mirniyâ, Pejuheşi der Şinaht-ı İlhâ ve Taifeha-yi Aşâir-i Horasan ve Nakş-ı siyasi-i Ruesâ-yi İlhâ'yi Buzurg der Umur-i Kişver ve Revabat-ı Anhâ bâ-hükümetha-yi İstimargerâh (Horasan'daki Aşiretlerin Boy ve Oymakları ve Büyük Aşiretlerin Reislerinin Ülke İşlerindeki Siyasi Rolleri ve Onların Sömürgeci Hükümetler ile İlişkilerine Dair Bir Araştırma), İntişârât-ı Nesl-i Dâniş, Tahran 1369, (1990), 281 ss.. Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi. 2021; 21(2): 513-515.
IEEE İ. Aka , "Seyyid Ali Mirniyâ, Pejuheşi der Şinaht-ı İlhâ ve Taifeha-yi Aşâir-i Horasan ve Nakş-ı siyasi-i Ruesâ-yi İlhâ'yi Buzurg der Umur-i Kişver ve Revabat-ı Anhâ bâ-hükümetha-yi İstimargerâh (Horasan'daki Aşiretlerin Boy ve Oymakları ve Büyük Aşiretlerin Reislerinin Ülke İşlerindeki Siyasi Rolleri ve Onların Sömürgeci Hükümetler ile İlişkilerine Dair Bir Araştırma), İntişârât-ı Nesl-i Dâniş, Tahran 1369, (1990), 281 ss.", Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, c. 21, sayı. 2, ss. 513-515, Ara. 2021, doi:10.32449/egetdid.1032372
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
  • ISSN: 1301-2045
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Yayıncı: Ege Üniversitesi

25b7.8b

Sayıdaki Diğer Makaleler

İstanbul’da İranlı Bir Entelektüel: Mirza Malkum Han ve Osmanlı Arap Alfabesi İçin Islâh Teklifleri

Özhan KAPICI

A. D. Kaksin, M. D. Çertıkova (2020). Xakassko-russkiy i russko-xakasskiy tematiçeskiy slovar’ (razdelı “Çelovek”, “Flora i fauna”) – Xakas-orıs paza orıs-xakas tema xoostıra pölĭlgen söstĭk (“Kĭzĭ”, “Özĭmner paza çir-çayaandağı tĭrĭg nimeler” çardıxtar). Abakan: İzdatel’stvo FGBOU VO “Xakasskiy gos

Şima DOĞAN

Rusya’nın 2014 İlhakı Sonrası Kırım’da Kırım Tatar Halkının Durumu

Valeriy MORKVA

Seyyid Ali Mirniyâ, Pejuheşi der Şinaht-ı İlhâ ve Taifeha-yi Aşâir-i Horasan ve Nakş-ı siyasi-i Ruesâ-yi İlhâ'yi Buzurg der Umur-i Kişver ve Revabat-ı Anhâ bâ-hükümetha-yi İstimargerâh (Horasan'daki Aşiretlerin Boy ve Oymakları ve Büyük Aşiretlerin Reislerinin Ülke İşlerindeki Siyasi Rolle

İsmail AKA

A. D. Kaksin, M. D. Çertıkova (2020). Xakassko-russkiy i russko-xakasskiy tematiçeskiy slovar’ (razdelı “Çelovek”, “Flora i fauna”) – Xakas-orıs paza orıs-xakas tema xoostıra pölĭlgen söstĭk (“Kĭzĭ”, “Özĭmner paza çir-çayaandağı tĭrĭg nimeler” çardıxtar). Abakan: İzdatel’stvo FGBOU VO “Xakasskiy gos

Şima DOĞAN

A. D. Kaksin, M. D. Çertıkova (2020). Xakassko-russkiy i russko-xakasskiy tematiçeskiy slovar’ (razdelı “Çelovek”, “Flora i fauna”) – Xakas-orıs paza orıs-xakas tema xoostıra pölĭlgen söstĭk (“Kĭzĭ”, “Özĭmner paza çir-çayaandağı tĭrĭg nimeler” çardıxtar). Abakan: İzdatel’stvo FGBOU VO “Xakasskiy gos

Şima DOĞAN

Hiciv Şairi Ahmetşah Karakaş ve “Selamname” Adlı Şiiri

Turdi Mettursun KARA

Seyyid Ali Mirniyâ, Pejuheşi der Şinaht-ı İlhâ ve Taifeha-yi Aşâir-i Horasan ve Nakş-ı siyasi-i Ruesâ-yi İlhâ'yi Buzurg der Umur-i Kişver ve Revabat-ı Anhâ bâ-hükümetha-yi İstimargerâh (Horasan'daki Aşiretlerin Boy ve Oymakları ve Büyük Aşiretlerin Reislerinin Ülke İşlerindeki Siyasi Rolle

İsmail AKA

Bir Osmanlı Saray Düğününe Türkistan ve İran’dan Gönderilen Hediyeler

Ayhan PALA

Turkey’s Foreign Policy toward Russia: Constructing a Strategic Partner out of a Geopolitical Rival

İbrahim KÖREMEZLİ