Yaygın Mürdümük (Lathyrus sativus L.)’te Adventif Sürgün Rejenerasyonu

Öz Yaygın mürdümük, yem verimi ve kalitesi açısından hayvancılığın ihtiyacı olan kaba ve kesif yem açığının kapatılmasında önemli yere sahip bir baklagil bitkisidir. Bu çalıĢmada, mürdümük ıslah çalıĢmalarının değiĢik aĢamalarında bitki çoğantımında kullanılabilecek hızlı ve etkili bir sürgün rejenerasyon sistemi geliĢtirmek amaçlanmıĢtır. Baklagil yem bitkileri içerisinde önemli bir tarımsal potansiyele sahip yaygın mürdümük bitkisine ait kotiledon boğum eksplantları farklı oranlarda TDZ içeren Murashige ve Skoog (MS) besin ortamlarında kültüre alınmıĢtır. Purin olmayan sitokinin terkibi (bileĢimi) olan TDZ, bitki türlerinin büyük bir çoğunluğunda diğer kullanılan geleneksel sitokininlerden daha güçlü bir etki göstermektedir. Bu çalıĢmada, en fazla sürgün, % 100 ile 0.2 mg/L TDZ içeren besin ortamında; en yüksek eksplant baĢına sürgün sayısı ise 11,83 adet ile 0,2 mg/L TDZ ve 300 mg/L Casein hdyrolsate ve 10,56 adet ile 0,2 mg/L TDZ içeren besin ortamlarından elde edilmiĢtir. baĢarılı adventif sürgün geliĢimi oluĢturduğu ve sürgün uzunluğu üzerine farklı TDZ dozları arasındaki farklılığın istatistiksel olarak önemli olmadığı belirlenmiĢtir. Köklenme oranı bakımından IBA‟da 5 ve 7.30 dk‟da bekletme sürelerinde arasında istatistiksel olarak önemli bir farklılık oluĢmazken, her iki bekletme süresinde de % 60‟ın üzerinde köklenme oranına ulaĢılmıĢtır. Sonuç olarak, bu çalıĢmada yaygın mürdümük bitkisinin kotiledon boğumlarından kısa sürede ve yüksek frekansta bir adventif sürgün rejenerasyon sistemi geliĢtirilmiĢtir.

___

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi

___

Bibtex @araştırma makalesi { ankutbd966391, journal = {Journal of Agricultural Sciences}, issn = {}, eissn = {2148-9297}, address = {}, publisher = {Ankara Üniversitesi}, year = {2008}, volume = {14}, pages = { - }, doi = {10.1501/Tarimbil\_0000001043}, title = {Yaygın Mürdümük (Lathyrus sativus L.)’te Adventif Sürgün Rejenerasyonu}, key = {cite}, author = {Denizhan, Evsel} }
APA Denizhan, E . (2008). Yaygın Mürdümük (Lathyrus sativus L.)’te Adventif Sürgün Rejenerasyonu . Journal of Agricultural Sciences , 14 (03) , . DOI: 10.1501/Tarimbil_0000001043
MLA Denizhan, E . "Yaygın Mürdümük (Lathyrus sativus L.)’te Adventif Sürgün Rejenerasyonu" . Journal of Agricultural Sciences 14 (2008 ): <
Chicago Denizhan, E . "Yaygın Mürdümük (Lathyrus sativus L.)’te Adventif Sürgün Rejenerasyonu". Journal of Agricultural Sciences 14 (2008 ):
RIS TY - JOUR T1 - Yaygın Mürdümük (Lathyrus sativus L.)’te Adventif Sürgün Rejenerasyonu AU - Evsel Denizhan Y1 - 2008 PY - 2008 N1 - doi: 10.1501/Tarimbil_0000001043 DO - 10.1501/Tarimbil_0000001043 T2 - Journal of Agricultural Sciences JF - Journal JO - JOR SP - EP - VL - 14 IS - 03 SN - -2148-9297 M3 - doi: 10.1501/Tarimbil_0000001043 UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Tarım Bilimleri Dergisi Yaygın Mürdümük (Lathyrus sativus L.)’te Adventif Sürgün Rejenerasyonu %A Evsel Denizhan %T Yaygın Mürdümük (Lathyrus sativus L.)’te Adventif Sürgün Rejenerasyonu %D 2008 %J Journal of Agricultural Sciences %P -2148-9297 %V 14 %N 03 %R doi: 10.1501/Tarimbil_0000001043 %U 10.1501/Tarimbil_0000001043
ISNAD Denizhan, Evsel . "Yaygın Mürdümük (Lathyrus sativus L.)’te Adventif Sürgün Rejenerasyonu". Journal of Agricultural Sciences 14 / 03 (Ocak 2008): - .
AMA Denizhan E . Yaygın Mürdümük (Lathyrus sativus L.)’te Adventif Sürgün Rejenerasyonu. J Agr Sci-Tarim Bili. 2008; 14(03): -.
Vancouver Denizhan E . Yaygın Mürdümük (Lathyrus sativus L.)’te Adventif Sürgün Rejenerasyonu. Journal of Agricultural Sciences. 2008; 14(03): -.
IEEE E. Denizhan , "Yaygın Mürdümük (Lathyrus sativus L.)’te Adventif Sürgün Rejenerasyonu", Journal of Agricultural Sciences, c. 14, sayı. 03, Oca. 2008, doi:10.1501/Tarimbil_0000001043