Gürcü-Moğol İlişkisi

Öz Bu eserde, Güney Kafkasya ve Gürcistan coğrafyasındaki kurulu düzenin, hariçten gelen davetsiz misafi r Moğollar’ın kaba güce dayalı müdahalesiyle çöktüğü, takriben bir asırlık dönem ele alınmıştır. Akademisyen olan yazar, daha ziyade hikâyeci bir anlatı şekli tercih etmiştir. Yer yer uzun dipnotlara ve kullanılan kaynaklar arasında kıyaslamalara rastlanır. Moğollar’ın Gürcistan topraklarında ilk defa görünmeye başladıkları 1220 tarihinden itibaren, bu işgalci gücün hâkimiyetinde geçen uzun yılların sonunda, Gürcistan’ın parçalanmış siyasî yapısını yeniden tek bir otorite altında toplayarak müstevlileri ülkeden atan Kral V. Giorgi’nin 1346’da ölümüne kadarki dönem, eserin zaman sınırını teşkil eder. Hemen belirtmek gerekir ki, bitiş tarihine dair eserin hiçbir yerinde herhangi bir açıklama verilmediği gibi, hadiselerin 1330’lardan sonraki safhası da muhtemelen kaynak yetersizliğinden olsa gerek eksik bırakılmıştır.

Kaynakça

-Kaynakça: Makalelerde kullanılan kaynak ve araştırmalar makale sonunda bu başlık altında gösterilmelidir. Kaynakça, bu başlık altında yeni bir sayfadan başlamalı ve 9 punto yazılmalıdır. Sadece metin içinde atıfta bulunulan kaynaklar yer almalı ve yazarların soyadına göre alfabetik olarak düzenlenmelidir: Genç, Mehmet, Osmanlı İmparatorluğu’nda Devlet ve Ekonomi, Ötüken Yayınları, İstanbul 2013. Gökbilgin, M. Tayyib, “XVII Asır Başlarında Erdel Hadiseleri ve Bethlen Gabor’un Beyliğe İntihabı”, Tarih Dergisi, c. I/ sy. 1, [veya I/1] (1949), sayfa 1-45 .

Kaynak Göster

Bibtex @kitap İncelemesi { iutarih346171, journal = {Tarih Dergisi}, issn = {1015-1818}, eissn = {2619-9505}, address = {}, publisher = {İstanbul Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {}, pages = {156 - 170}, doi = {}, title = {Gürcü-Moğol İlişkisi}, key = {cite}, author = {Köse, ENSAR} }
APA Köse, E . (2016). Gürcü-Moğol İlişkisi . Tarih Dergisi , (63) , 156-170 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iutarih/issue/31576/346171
MLA Köse, E . "Gürcü-Moğol İlişkisi" . Tarih Dergisi (2016 ): 156-170 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/iutarih/issue/31576/346171>
Chicago Köse, E . "Gürcü-Moğol İlişkisi". Tarih Dergisi (2016 ): 156-170
RIS TY - JOUR T1 - Gürcü-Moğol İlişkisi AU - ENSAR Köse Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Tarih Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 156 EP - 170 VL - IS - 63 SN - 1015-1818-2619-9505 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Tarih Dergisi Gürcü-Moğol İlişkisi %A ENSAR Köse %T Gürcü-Moğol İlişkisi %D 2016 %J Tarih Dergisi %P 1015-1818-2619-9505 %V %N 63 %R %U
ISNAD Köse, ENSAR . "Gürcü-Moğol İlişkisi". Tarih Dergisi / 63 (Ekim 2016): 156-170 .
AMA Köse E . Gürcü-Moğol İlişkisi. Tarih Dergisi. 2016; (63): 156-170.
Vancouver Köse E . Gürcü-Moğol İlişkisi. Tarih Dergisi. 2016; (63): 156-170.
IEEE E. Köse , "Gürcü-Moğol İlişkisi", Tarih Dergisi, sayı. 63, ss. 156-170, Eki. 2016