Türkiye’de Sigara’nın Vergilendirilmesinin Etkinliği

Tütün ürünleri üzerinden alınan vergiler bütün ülkelerde önemli bir kamu gelir kaynağıdır. Tütün ürünleri üzerinden en fazla vergi sigaralardan alınan vergilerdir. Sigaranın vergilendirilmesinde uygulanan teknik hem satış fiyatlarını hem de kamu gelirlerini etkilemekte, kaçakçılık uygulamalarını teşvik edici olabilmektedir. Çalışmamızda AB’deki sigara üzerinden alınan vergiler incelenecek ve Türkiye’deki sigara vergilerinin etkinliği analiz edilecektir.
Anahtar Kelimeler:

-

___

APA Uğur, A. & Kömürcüler, E. (2015). Türkiye’de Sigara’nın Vergilendirilmesinin Etkinliği . Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 20 (4) , .