HÂKİMİN TARAFSIZLIĞI İLKESİ İLE HÂKİMİN DAVAYI AYDINLATMA ÖDEVİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

İlk bakışta hâkimin davayı aydınlatma ödevi ile hâkimin tarafsızlığı ilkeleri arasında çelişki olduğu düşünülebilir. Ancak daha yakından incelendiğinde böyle bir çelişki olmadığı anlaşılacaktır. Hâkim taraf iddiaları çerçevesinde ve tarafların eşitliği ilkesini göz önünde tutarak aydınlatma ödevini yerine getirecektir. Bu da gerçeği tespit eden adil bir karar verilmesini mümkün kılacaktır.

Advice duty of the judge and impartiality of the judge seems at first appearance incompatible. But there is no contradiction between advice duty of the judge and impartiality of the judge. The advice duty of the judge must be performed in the context of plaintiff and respondent’s claims and equality before the law. Performing this duty would lead a fair judgment that determines the truth.

Kaynakça

Akil, Cenk: Boşanma Davalarında Vakıaların İleri Sürülmesi Zamanı Meselesinin Yargıtay Kararlarındaki Görünümü, DEÜHFD 2010, C. 12, s. 1-23

Aktepe, Sezin: İşe İade Davalarının Medenî Usûl Hukuku İlkeleri Bakımından Değerlendirilmesi, Prof. Dr. Bilge Umar’a Armağan, DEÜHFD, 2009, C. 11, s. 63-101

Alangoya, Yavuz: Medenî Usûl Hukukunda Vakıaların ve Delillerin Toplanmasına İlişkin İlkeler, İstanbul 1979 (Alangoya, İlkeler)

Alangoya, Yavuz: Dava Temeli, Hâkimin Dava Malzemesinin Toplanmasındaki Rolü ve Bu Konudaki Gelişmeler Hakkında, Makaleler, İstanbul 2012, s. 283-331 (Alangoya, Dava Temeli)

Alangoya, Yavuz / Yıldırım, M. Kâmil / Deren-Yıldırım, Nevhis: Medenî Usûl Hukuku Esasları, 7. Bası, İstanbul 2009

Deren-Yıldırım, Nevhis: Teksif İlkesi Açısından İstinaf, İstinaf Mahkemeleri Uluslararası Toplantı, Ankara 2003, s. 267-284

Deubner, Karl G.: Gedanken zur richterlichen Aufklärungs- und Hinweispflicht, FS für Gerhard Schiedermair, Münih 1976, s. 79-92

Dittmar, Rolf: Anmerkung zu OLG Frankfurt Beschluß vom 3. 3. 1970, NJW 1971, s. 56

Erdönmez, Güray: Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na Göre Delillerin Gösterilmesi ve İbrazı, İBD C. 87, S. 5, 2013, s. 15-53

Ergül, Ozan: Anayasa Mahkemesi ve Hâkim Tarafsızlığı, TBBD, 2004, S. 54, s. 245-257

Hausheer, Heinz / Walter, Hans Peter: Berner Kommentar, B. 1, B. 2, Bern 2012

Hermisson, Vollrath: Richterlicher Hinweis auf Einrede- und Gestaltungsmöglichkeiten, NJW 1985, s. 2558-2562

İnceoğlu, Sibel: İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi Kararlarında Adil Yargılanma Hakkı, 3. Bası, İstanbul 2008

Karslı, Abdurrahim: Medenî Muhakeme Hukuku, 3. Bası, İstanbul 2012

Kılıçoğlu, Ahmet M.: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 15. Bası, Ankara 2012

Koch, Melanie: Die richterliche Prozessförderungspflicht nach dem ZPO-Reformgesetz, Hamburg 2003

Kuru, Baki: Hukuk Muhakemeleri Usûlü, 6. Bası, C. II, III, İstanbul 2001

Kuru, Baki / Arslan, Ramazan / Yılmaz, Ejder: Medenî Usûl Hukuku, 24. Bası, Ankara 2013

Laumen, Hans-Willi: Das Rechtsgespräch im Zivilprozess, KölnBerlin 1984

Liu, Ming-Scheng: Die Richterliche Hinweispflicht, Frankfurt am Main 2009

Meriç, Nedim: Hâkimin Davayı Aydınlatma Yükümlülüğü, Prof. Dr. Bilge Umar’a Armağan, DEÜHFD, 2009, C. 11, s. 377-424 (Meriç, Davayı Aydınlatma)

Meriç, Nedim: Zamanaşımı Def’ine İlişkin Bazı Medenî Yargılama Hukuku Meseleleri, Halûk Konuralp Anısına Armağan, Ankara 2009, C. 1, s. 679-704 (Meriç, Zamanaşımı)

Kaynak Göster

Bibtex @ { sduhfd245682, journal = {Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-7129}, address = {SDÜ Hukuk Fakültesi Doğu Kampüsü Çünür}, publisher = {Süleyman Demirel Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {4}, pages = {97 - 132}, doi = {}, title = {HÂKİMİN TARAFSIZLIĞI İLKESİ İLE HÂKİMİN DAVAYI AYDINLATMA ÖDEVİ ARASINDAKİ İLİŞKİ}, key = {cite}, author = {Karaaslan, Varol} }
APA Karaaslan, V . (2016). HÂKİMİN TARAFSIZLIĞI İLKESİ İLE HÂKİMİN DAVAYI AYDINLATMA ÖDEVİ ARASINDAKİ İLİŞKİ . Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , 4 (2) , 97-132 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sduhfd/issue/22956/245682
MLA Karaaslan, V . "HÂKİMİN TARAFSIZLIĞI İLKESİ İLE HÂKİMİN DAVAYI AYDINLATMA ÖDEVİ ARASINDAKİ İLİŞKİ" . Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 4 (2016 ): 97-132 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sduhfd/issue/22956/245682>
Chicago Karaaslan, V . "HÂKİMİN TARAFSIZLIĞI İLKESİ İLE HÂKİMİN DAVAYI AYDINLATMA ÖDEVİ ARASINDAKİ İLİŞKİ". Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 4 (2016 ): 97-132
RIS TY - JOUR T1 - HÂKİMİN TARAFSIZLIĞI İLKESİ İLE HÂKİMİN DAVAYI AYDINLATMA ÖDEVİ ARASINDAKİ İLİŞKİ AU - Varol Karaaslan Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 97 EP - 132 VL - 4 IS - 2 SN - 2146-7129- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi HÂKİMİN TARAFSIZLIĞI İLKESİ İLE HÂKİMİN DAVAYI AYDINLATMA ÖDEVİ ARASINDAKİ İLİŞKİ %A Varol Karaaslan %T HÂKİMİN TARAFSIZLIĞI İLKESİ İLE HÂKİMİN DAVAYI AYDINLATMA ÖDEVİ ARASINDAKİ İLİŞKİ %D 2016 %J Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi %P 2146-7129- %V 4 %N 2 %R %U
ISNAD Karaaslan, Varol . "HÂKİMİN TARAFSIZLIĞI İLKESİ İLE HÂKİMİN DAVAYI AYDINLATMA ÖDEVİ ARASINDAKİ İLİŞKİ". Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 4 / 2 (Ağustos 2016): 97-132 .
AMA Karaaslan V . HÂKİMİN TARAFSIZLIĞI İLKESİ İLE HÂKİMİN DAVAYI AYDINLATMA ÖDEVİ ARASINDAKİ İLİŞKİ. sduhfd. 2016; 4(2): 97-132.
Vancouver Karaaslan V . HÂKİMİN TARAFSIZLIĞI İLKESİ İLE HÂKİMİN DAVAYI AYDINLATMA ÖDEVİ ARASINDAKİ İLİŞKİ. Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2016; 4(2): 97-132.
IEEE V. Karaaslan , "HÂKİMİN TARAFSIZLIĞI İLKESİ İLE HÂKİMİN DAVAYI AYDINLATMA ÖDEVİ ARASINDAKİ İLİŞKİ", Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, c. 4, sayı. 2, ss. 97-132, Ağu. 2016