Return to Play Considerations Following Spontaneous Subarachnoid Hemorrhage: A Case Report

The diagnosis and management of subarachnoid hemorrhage are well documented in the literature but there is limited research published on returning safely to contact sport following hemorrhagic stroke. A search of PubMed database was completed and of the identified articles none outlined return to sport, especially contact sport considerations. The following case outlines return to contact sport considerations following a subarachnoid hemorrhage in an elite, junior ice hockey player. A 17-year-old male was diagnosed with a left middle cerebral artery aneurysm and subarachnoid hemorrhage. Following endovascular coil obliteration, the patient completed 3 months of relative rest and non-contact conditioning during which coil stability, neurological status and symptoms were monitored. The patient gradually returned to junior then pro-level hockey with no future aneurysmal complications (8 years post event) or subsequent instances of traumatic brain injury (concussion). This case showed an uneventful return to elite level contact sport following 3 months of rest and could guide future cases.

Spontan Subaraknoid Kanama Sonrası Spora Dönüş Süreci: Olgu Sunumu

Subaraknoid kanamanın teşhis ve yönetimi literatürde iyi tanımlanmıştır, ancak hemorajik inme sonrası güvenli bir şekilde spora dönüş konusunda yayınlanmış sınırlı sayıda araştırma bulunmaktadır. PubMed veri tabanı araştırması yapılmış ve belirlenen makalelerden hiçbirinin spora dönüşü, özellikle de temas sporuyla ilgili konuları irdelemediği görülmüştür. Burada sunulan olguda, elit genç buz hokeyi oyuncusunda ortaya çıkan subaraknoid kanamanın ardından spora dönüş süreci paylaşılmıştır. 17 yaşında erkek hastaya sol orta serebral arter anevrizması ve subaraknoid kanama teşhisi konmuştur. Endovasküler bobin obliterasyonunun ardından, bobin stabilitesi, nörolojik durum ve semptomların izlendiği 3 aylık görece dinlenme sürecinde temassız kondisyon çalışmaları uygulanmıştır. Hasta önce genç amatör, ardından profesyonel düzeyde hokey oynamış (olaydan 8 yıl sonra), bu süreçte ne anevrizmaya bağlı komplikasyon gelişmiş ne de konküzyon sonrası olumsuz bulguya rastlanmıştır. 3 ay dinlenmenin ardından elit düzeyde temas sporuna sorunsuz bir şekilde geri dönüşün gösterildiği bu olgunun gelecekte görülebilecek olgular için yol gösterici olacağı düşünülmektedir.

Kaynakça

1. Linn FH, Rinkel GJ, Algra A, et al. Incidence of subarachnoid hemorrhage: role of region, year, and rate of computed tomography: a meta-analysis. Stroke. 1996;27:625-9.

2. Hop JW, Rinkel GJ, Algra A, et al. Case-fatality rates and functional outcome after subarachnoid hemorrhage: a systematic review. Stroke. 1997;28:660-4.

3. Passier PECA, Vissser-Meily JMA, Rinkel GJ, et al. Life satisfaction and return to work after aneurysmal subarachnoid hemorrhage. Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases. 2011;20:324-9.

4. Sherratt K, & Reddy, U. Management of sub-arachnoid haemorrhage. Anaesthesia & Intensive Care Medicine. 2017;18:249-54.

5. Sousa Nanji L, Melo TP, Canhão P, et al. Subarachnoid Haemorrhage and Sports. Cerebrovasc Dis Extra. 2015;5:146-51.

6. Matias-Guiu JA, & Serna-Candel C. Early endovascular treatment of subarachnoid hemorrhage. Interventional neurology. 2013;1:56–64.

Kaynak Göster