Normal ve İkili Eğitim Verilen Okullara Devam Eden 12-13 Yaş Grubundaki Çocukların Adım Sayılarının İncelenmesi: Tekirdağ İli Örneği

Amaç: Normal ve ikili eğitim verilen okullara devam eden, aktif ulaşım kullanmayan ve yapılandırılmış spor aktivitesine katılmayan 12 ve 13 yaşlarındaki çocukların; beden eğitimi dersinde, okul sırasında, okul dışında, hafta içi, hafta sonu ve tüm hafta için günlük adım sayılarını incelemek ve önerilen düzeyde fiziksel aktif olup olmadıklarını belirlemektir. Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya normal eğitim verilen okuldan 30 (16 kız, 14 erkek), ikili eğitim verilen okuldan 30 (15 kız, 15 erkek) olmak üzere yaş ortalaması 12.5±0.5 olan 60 öğrenci katıldı. Çocuklardan Fitbit Flex 2 marka akselerometreyi yedi gün boyunca dominant el bileklerine giymeleri istendi. Günde en az sekiz saat olması koşuluyla hafta içi en az dört gün, hafta sonu en az bir günlük verisi olan çocukların verileri çalışmaya dahil edildi. Bulgular: Erkek çocukların okuldan sonra, okul dışı, hafta içi ve tüm haftaya ait günlük ortalama adım sayılarının kız çocuklardan daha fazla olduğu belirlendi (p

The Analysis of Step Count in 12- and 13-year-old Children Attending All-Day or Double-Shift School: Tekirdağ Province Sample

Purpose: The study aimed to analyze the average daily step counts of 12- and 13- year-old children in all-day or double-shift schools for defined periods. Materials and Methods: Sixty students (30 all-day, 30 double-shift) participated in the study; their mean age was 12.5±0.5 years. Children were asked to wear FitbitFlex 2 accelerometer on their dominant wrist. Data were collected from children for a minimum of eight hours for seven days (minimum of four weekdays and a weekend day). Findings: It was observed that the daily average step count of boys was higher than girls for after school, outside school, the weekend, and the entire week (p

Kaynakça

1. Berglind D, Tynelius P. Objectively measured physical activity patterns, sedentary time and parent-reported screen-time across the day in four-year-old Swedish children. BMC Public Health. 2017;18(1):69.

2. Andersen LB, Riddoch C, Kriemler S, et al. Physical activity and cardiovascular risk factors in children. Br J Sports Med. 2011;45(11):871-6.

3. Klinker CD, Schipperijn J, Christian H, et al. Using accelerometers and global positioning system devices to assess gender and age differences in children’s school, transport, leisure and home based physical activity. Int J Behav Nutr Phys Act. 2014;11(1):8.

4. Biddle SJ, Gorely T, Stensel DJ. Health-enhancing physical activity and sedentary behaviour in children and adolescents. J Sports Sci. 2004;22(8):679-701.

5. WHO. Global Strategy on Diet, Physical Activity and Health. Physical activity and young people. 2011. http://www.who.int/dietphysicalactivity/factsheet_you ng_people/en. Erişim: 23.04.2019.

6. Tudor-Locke C, Pangrazi RP, Corbin CB, et al. BMIreferenced standards for recommended pedometerdetermined steps/day in children. Prev Med. 2004;38(6):857-64.

7. WHO. Global Health Observatory (GHO) data. Prevalence of insufficient physical activity. 2010. http://www.who.int/gho/ncd/risk_factors/physical_act ivity/en/. Erişim: 23.04.2019.

8. Clemes SA, Biddle SJ. The use of pedometers for monitoring physical activity in children and adolescents: measurement considerations. J Phys Act Health. 2013;10(2):249-62.

9. Loprinzi PD, Cardinal BJ, Loprinzi KL, et al. Benefits and environmental determinants of physical activity in children and adolescents. Obes Facts. 2012;5(4):597-610.

10. Pratt M, Macera CA, Sallis JF, et al. Economic interventions to promote physical activity: application of the SLOTH model. Am J Prev Med. 2004;27(3 Suppl):136-45.

11. Dunton GF, Kawabata K, Intille S, et al. Assessing the social and physical contexts of children's leisure-time physical activity: an ecological momentary assessment study. Am J Health Promot. 2012;26(3):135-42.

12. Maddison R, Jiang Y, Vander Hoorn S, et al. Describing patterns of physical activity in adolescents using global positioning systems and accelerometry. Pediatr Exerc Sci. 2010;22(3):392-407.

13. Tudor-Locke C, Ainsworth BE, Popkin BM. Active commuting to school: an overlooked source of childrens’ physical activity? Sports Med. 2001;31(5):309-13.

14. Cooper AR, Page AS, Wheeler BW, et al. Mapping the walk to school using accelerometry combined with a global positioning system. Am J Prev Med. 2010;38(2):178-83.

15. Faulkner GE, Buliung RN, Flora PK, et al. Active school transport, physical activity levels and body weight of children and youth: a systematic review. Prev Med. 2009;48(1):3-8.

16. Harding SK, Page AS, Falconer C, et al. Longitudinal changes in sedentary time and physical activity during adolescence. Int J Behav Nutr Phys Act. 2015;12(1):44.

17. Fairclough SJ, Boddy LM, Mackintosh KA, et al. Weekday and weekend sedentary time and physical activity in differentially active children. J Sci Med Sport. 2015;18(4):444-9.

18. Brooke HL, Corder K, Atkin AJ, et al. A systematic literature review with meta-analyses of within-and between-day differences in objectively measured physical activity in school-aged children. Sports Med. 2014;44(10):1427-38.

19. Lubans DR, Plotnikoff RC, Miller A, et al. Using pedometers for measuring and increasing physical activity in children and adolescents: the next step. Am J Lifestyle Med. 2015;9(6):418-27.

20. Smith NJ, Monnat SM, Lounsbery MA. Physical activity in physical education: are longer lessons better? J Sch Health. 2015;85(3):141-8.

21. McKenzie TL, Crespo NC, Baquero B, et al. Leisuretime physical activity in elementary schools: analysis of contextual conditions. J Sch Health. 2010;80(10):470-7.

22. Brusseau TA, Kulinna PH, Tudor-Locke C, et al. Children's step counts on weekend, physical education, and non-physical education days. J Hum Kinet. 2011;27(1):123-34.

23. Burns RD, Brusseau TA, Hannon JC. Prediction of optimal daily step count achievement from segmented school physical activity. Adv Public Health. 2015. http://dx.doi.org/10.1155/2015/ 496248.

24. Gauthier AP, Laurence M, Thirkill L, et al. Examining school-based pedometer step counts among children in grades 3 to 6 using different timetables. J Sch Health. 2012;82(7):311-7.

25. T.C. Resmi Gazete. Millî Eğitim Bakanlığı okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumları yönetmeliği. 26.07.2014, sayı: 29072. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/07/2014 0726-4.htm.

26. Fitbit. Fitbit Flex2. https://www.fitbit.com/au/flex2. Erişim: 06.12.2018.

27. Tudor-Locke C, Lee SM, Morgan CF, et al. Children's pedometer-determined physical activity during the segmented school day. Med Sci Sports Exerc. 2006;38(10):1732-8.

28. Demirci N. Okul dışı sportif etkinliklere katılan 11-13 yaşları arasındaki çocukların okul içi ve okul dışı adım sayılarının incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Spor Bilimleri ve Teknolojisi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi; 2017.

29. Beighle A, Morgan CF, Le Masurier G, et al. Children’s physical activity during recess and outside of school. J Sch Health. 2006;76(10):516-20.

30. Reşitoğlu HÜ. Diğerleri için duyulan suç korkusu. SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2017;41:145-60.

31. Tandoğan O. Kent merkezine yakın yerleşme alanlarında ebeveynin suç korkusu ve çocuğun bağımsız hareket hakkı. T.C. Namık Kemal Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projeleri Koordinasyon Birimi (NKÜBAP) Bilimsel Araştırma Projesi Sonuç Raporu. 2017. Available from: http://acikerisim.nku.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/20.500.11776/2339/NK UBAP.00.18.AR.15.03.pdf?sequence=1&isAllowed=y

32. Biddle SJ, Gorely T, Marshall SJ, et al. The prevalence of sedentary behavior and physical activity in leisure time: a study of Scottish adolescents using ecological momentary assessment. Prev Med. 2009;48(2):151-5.

33. Mark AE, Boyce WF, Janssen I. Television viewing, computer use and total screen time in Canadian youth. Paediatr Child Health. 2006;11(9):595-9.

34. Joens-Matre RR, Welk GJ, Calabro MA, et al. Rural– urban differences in physical activity, physical fitness, and overweight prevalence of children. J Rural Health. 2008;24(1):49-54.

35. Troiano RP, Berrigan D, Dodd KW, et al. Physical activity in the United States measured by accelerometer. Med Sci Sports Exerc. 2008;40(1):181- 8.

36. Tudor-Locke C, Craig CL, Beets MW, et al. How many steps/day are enough? for children and adolescents. Int J Behav Nutr Phys Act. 2011;8(1):78. https://doi.org/10.1186/1479-5868-8-78.

37. Vincent SD, Pangrazi RP. An examination of the activity patterns of elementary school children. Pediatr Exerc Sci. 2002;14(4):432-41.

38. Gavarry O, Giacomoni M, Bernard TH, et al. Habitual physical activity in children and adolescents during school and free days. Med Sci Sports Exerc. 2003;35(3):525-31.

Kaynak Göster

Spor Hekimliği Dergisi
  • ISSN: 1300-0551
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 1966

17649

Sayıdaki Diğer Makaleler

Normal ve İkili Eğitim Verilen Okullara Devam Eden 12-13 Yaş Grubundaki Çocukların Adım Sayılarının İncelenmesi: Tekirdağ İli Örneği

Pınar ÖZTÜRK EROL, Niyazi ENİSELER, Turan IŞIK, Ayda KARACA

Vücut Geliştirme Egzersiz Programı Uygulayan Bireylerde Beden Algısı ve Benlik Saygısı

Yıldız ERDOĞANOĞLU, Ünzile TUNÇ

All-Arthroscopic Versus Mini-Open Rotator Cuff Repair: Isokinetic Muscle Strength, Shoulder Joint Position Sense and Functional Outcomes

Canan GÖNEN AYDIN, Mehmet OZBEY BUYUKKUSCU, Raşit ÖZCAFER, SABRİYE ERCAN, Muhammet MERT, DİLEK ÖZTAŞ

Accuracy of Pinch Force Sense in Elite Female Adolescent Weightlifters

Kenan ERDAĞI, Melda Pelin YARGIÇ, Galip Bilen KÜRKLÜ, Leyla AYDIN

İki Farklı Taşınabilir Elektro–Enzimatik Laktat Analiz Cihazının Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması

Halil İbrahim KAYA, Cem ÇETİN, Duygu KUMBUL DOĞUÇ, Mustafa Onur SERBEST, Ali ERDOĞAN

COVİD-19 Pandemisi ve Sosyal İzolasyon Sürecinde Egzersizin Önemi

Esma ARSLAN, SABRİYE ERCAN

Yüksek Şiddetli Egzersizin Bioelektrik İmpedans Yöntemi İle Ölçülen Vücut Kompozisyonu Üzerine Etkisi

TAHİR HAZIR, Mehmet Gören KÖSE, FERHAT ESATBEYOĞLU, Yunuf Emre EKİNCİ, Ayşe KİN İŞLER

How Exercise May Affect The Immune System Against COVID-19?

Mustafa Turgut YILDIZGÖREN

Türkiye’de Sporda Dopingin Nedenleri ve Çözüm Yollarına Dair Uzman Görüşleri

Sait TARAKÇIOĞLU

Analysis of Joint Range of Motion, Balance and Injury among Kitesurfers: a Cross-Sectional Study

Raziye DUT, Gürhan DÖNMEZ, Mehmet KAYMAKOĞLU, Mehmet Ali TALMAÇ, Anıl IŞIK, Bülent BAYRAKTAR