Relationship Between Pulmonary Thromboembolism, its Mortality and Seasonal, Meteorological Factors

Objective: Seasonal and weather changes may affect the development of pulmonary embolism. The effects of seasonal and meteorological factors on mortality are controversial. We aimed to investigate the effects of seasons and meteorological data on patients with a low and high pulmonary embolism severity index and those with 30-day mortality. Methods: Pulmonary embolism cases were included in our study. Daily pressure, humidity, temperature, and wind values were taken from the general online information by the Directorate of Meteorology. All cases were divided into the low-risk and high-risk group, using a simplified pulmonary embolism severity index. Results: Eighty-six patients diagnosed with pulmonary thromboembolism were included in the study. Comparison between the two groups revealed that the disease was detected during winter in the high-risk group (31.3%) and during summer in the low-risk group (59.1%) (p=0.011). No statistically significant results were found on the day of diagnosis and pressure, humidity, temperature, and wind averages on the 7th day based on the severity index (p>0.05). There were no statistically significant results detected when comparing the average air pressure, humidity, air temperature, season, and wind for mortality in 30 days (p>0.05). Conclusion: In the light of these data, it was determined that seasonal and meteorological factors had no effect on mortality in pulmonary embolism.

Pulmoner Tromboemboli ve Mortalitesinin Mevsimsel ve Meteorolojik Faktörler ile İlişkisi

Amaç: Pulmoner emboli gelişiminde mevsimsel farklılıklar görülmektedir. Mortalite üzerinde mevsimler ve meteorolojik faktörlerin etkisi tartışmalıdır. Sıcaklık farklarının yüksek olduğu, dört mevsimin belirgin olduğu Akdeniz ülkelerinde veri azdır. Bu nedenle yaşadığımız metropolde mevsimlerin ve meterorolojik verilerin pulmoner emboli ciddiyet indeksi yüksek olanlarla düşük olanlar üzerindeki etkileri ve 30 günlük mortalite üzerine etkilerini araştırmayı amaçladık Gereç ve Yöntem: Çalışmamıza pulmoner emboli olguları dahil edildi. Günlük basınç, nem, sıcaklık, rüzgar değerleri meteoroloji genel müdürlüğünden elektronik ortamda alındı. Tüm olgular basitleştirilmiş pulmoner emboli ciddiyet indeksi kullanılarak düşük risk grubu ve yüksek risk grubu olarak ikiye ayrıldı. Veriler SPSS 20.0 istatistik programı kullanılarak analiz edildi. Bulgular: Basitleştirilmiş pulmoner emboli şiddet indeksine göre ayrılan iki grup mevsimlere göre karşılaştırıldığında grup 1’deki hastalar daha çok yaz mevsiminde (%59.1) görülürken, grup 2’deki hastalar daha çok kış mevsiminde (%31.3) görülmüş olup aralarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur (p=0.011). Tanı günü ve önceki yedi günlük basınç, nem, sıcaklık, rüzgar ortalamaları hastalık ciddiyetine göre ayrı ayrı karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı bir sonuç bulunmamıştır (p>0.05). Otuz günlük mortalite için tanı günü ve önceki yedi günlük basınç, nem, sıcaklık, rüzgar ortalamaları karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı bir sonuç bulunmamıştur (p>0.05). Sonuç: Bu verilerin ışığında mevsim ve meteorolojik faktörlerin pulmoner embolide mortalite üzerinde etkisi olmadığı tespit edilmiştir. Ancak hastalık ciddiyet indeksi hastalığın mevsimsel farklı sıklıkta görülmesini etkilemiştir.

Kaynakça

1. Yung GL, Fedullo PF. Disorders of the pulmonary circulation Part IX; Pulmonary Thromboembolic Disease in Fishman’s Pulmonary Diseases and Disorders. 4th ed. Philadelphia: 2008. p. 1423–47.

2. Ferrari E, Baudouy M, Cerboni P, Tibi T, Guigner A, Leonetti J, et al. Clinical epidemiology of venous thromboembolic disease. Results of a French Multicentre Registry. Eur Heart J 1997;18:685–91.

3. Righini M, Roy PM, Meyer G, Verschuren F, Aujesky D, Le Gal G. The Simplified Pulmonary Embolism Severity Index (PESI): validation of a clinical prognostic model for pulmonary embolism. J Thromb Haemost 2011;9:2115–7.

4. Meral M, Mirici A, Aslan S, Akgun M, Kaynar H, Saglam L, et al. Barometric pressure and the incidence of pulmonary embolism. Chest 2005;128:2190–4.

5. Wilmshurst P. Temperature and cardiovascular mortality. BMJ 1994;309:1029–30.

6. Green J, Edwards C. Seasonal variation in the necropsy incidence of massive pulmonary embolism. J Clin Pathol 1994;47:58–60.

7. Bounameaux H, Hicklin L, Desmarais S. Seasonal variation in deep vein thrombosis. BMJ 1996;312:284–5.

8. Fink AM, Mayer W, Steiner A. Seasonal variations of deep vein thrombosis and its influence on the location of the thrombus. Thromb Res 2002;106:97–100.

9. Boulay F, Berthier F, Schoukroun G, Raybaut C, Gendreike Y, Blaive B. Seasonal variations in hospital admission for deep vein thrombosis and pulmonary embolism: analysis of discharge data. BMJ 2001;323:601–2.

10. Allan TM, Douglas AS. Seasonal variation in deep vein thrombosis. Fatal pulmonary embolism is increased in both autumn and winter. BMJ 1996;312:1227.

11. Manfredini R, Gallerani M, Boari B, Salmi R, Mehta RH. Seasonal variation in onset of pulmonary embolism is independent of patients’ underlying risk comorbid conditions. Clin Appl Thromb Hemost 2004;10:39–43.

12. Fares A. Winter cardiovascular diseases phenomenon. N Am J Med Sci 2013;5:266–79.

13. Nimako K, Poloniecki J, Draper A, Rahman T. Seasonal variability and meteorological factors: retrospective study of the incidence of pulmonary embolism from a large United kingdom teaching hospital. Respir Care 2012;57:1267–72.

14. Kosacka U, Kiluk IE, Milewski R, Tycińska AM, Jasiewicz M, Sobkowicz B. Variation in the incidence of pulmonary embolism and related mortality depending on the season and day of the week. Pol Arch Med Wewn 2015;125:92–4.

15. Anar C, İnal T, Erol S, Polat G, Ünsal İ, Ediboğlu Ö, et al. Are Meteorological Parameters a Risk Factor for Pulmonary Embolism? A Retrospective Analysis of 530 Patients. Balkan Med J 2015;32:279–84.

16. Masotti L, Ceccarelli E, Forconi S, Cappelli R. Seasonal variations of pulmonary embolism in hospitalized patients. Respir Med 2005;99:1469–73.

17. Gallerani M, Boari B, Smolensky MH, Salmi R, Fabbri D, Contato E, et al. Seasonal variation in occurrence of pulmonary embolism: analysis of the database of the Emilia-Romagna region, Italy. Chronobiol Int 2007;24:143–60.

18. Ercan I, Coskun F, Cangur S, Ursavas A, Uzaslan E, Ege E, et al. An analysis of patients diagnosed with pulmonary embolism in terms of clinical and meteorological data. Saudi Med J 2006;27:555–7.

19. Stein PD, Kayali F, Olson RE. Analysis of occurrence of venous thromboembolic disease in the four seasons. Am J Cardiol 2004;93:511–3.

20. de Miguel-Díez J, Jiménez-García R, López de Andrés A, Hernández-Barrera V, Carrasco-Garrido P, Monreal M, et al. Analysis of environmental risk factors for pulmonary embolism: A case-crossover study (2001-2013). Eur J Intern Med 2016;31:55–61.

21. Diken Ö, Çiledağ A, Gönüllü A, Diken A. Effect of yearly seasonal changes and meteorologıcal parameters on the severity of pulmonary thromboembolism. J Clin Anal Med 2017;8:284–7.

22. Staśkiewicz G, Czekajska-Chehab E, Przegaliński J, Maciejewski M, Pachowicz M, Drop A. Meteorological parameters and severity of acute pulmonary embolism episodes. Ann Agric Environ Med 2011;18:127–30.

23. Scott JA, Palmer EL, Fischman AJ, Strauss HW. Meteorologic influences on the frequency of pulmonary embolism. Invest Radiol 1992;27:583–6.

24. Clauss R, Mayes J, Hilton P, Lawrenson R. The influence of weather and environment on pulmonary embolism: pollutants and fossil fuels. Med Hypotheses 2005;64:1198–201.

25. Montes Santiago J, Rey García G, Mediero Domínguez A. Seasonal changes in morbimortality caused by pulmonary thromboembolism in Galicia. An Med Interna 2003;20:457–60.

Kaynak Göster