Random Pattern Rotation Flaps in the Treatment of Advanced Sacrococcygeal Pilonidal Disease with Damaged Skin Structure

Objective: Various surgical techniques were used to treat advanced sacrococcygeal pilonidal disease. Long learning curve, prolonged surgery and length of hospital stay were observed in most of these methods. In this study, we aimed to present our experience with random pattern rotation flaps in the treatment of sacrococcygeal pilonidal disease with damaged skin structure. Methods: From January 2012 to January 2014, 33 patients were treated with random pattern rotation flaps. Demographic data, body mass index, volume of extracted tissue, width/height ratio of flap, operation time, wound complications and recurrences were evaluated. Results: Patients were 29 (87.8%) male and 4 (12.1%) female with a mean age of 27.8. The mean operative time was 50.1 minutes and length of hospital stay was 1.3 days. The mean width/height ratio was 0.51 and most of the patients (20/60.1%) had a width/height ratio below 0.5. The mean follow-up period was 54.1 months. Two (6.1%) patients had a recurrence and wound complications occurred in three (9.1%) patients. Most of the patients considered the operation as “good” for both health status and aesthetic satisfaction. Although most of the patients’ satisfaction of health status was changed as “excellent” on follow-up after one year, there was no statistically significant difference (p=0.37). Conclusion: Random pattern rotation flap is a simple solution in the treatment of pilonidal sinus with damaged skin structure. The short learning curve, short operation time, short length of hospital stay and earlier return to work are seen as the advantages.. Further comparative studies are needed to compare health status and aesthetic outcome.

Cilt Bütünlüğü Bozulmuş İleri Pilonidal Sinüs Hastalığının Tedavisinde Random Patern Rotasyon Flep Uygulaması

Amaç: İleri pilonidal sinüs hastalığının tedavisinde çok sayıda cerrahi teknik denenmiştir. Bu yöntemlerin çoğunda uzun öğrenme eğrisi, uzamış ameliyat ve yatış süresi gözlenmiştir. Çalışmamızda cilt bütünlüğü bozulmuş ileri pilonidal sinüs hastalığında random patern rotaston flep deneyimimizi paylaşmayı amaçladık. Gereç ve Yöntem: Ocak 2012–2014 tarihleri arasında 33 hasta random patern rotasyon flebi ile tedavi edildi. Hastaların demografik özellikleri, beden-kitle indeksi, çıkarılan dokunun hacmi, flep en/boy oranı, ameliyat süresi, yara komplikasyonları ve nüks durumu değerlendirildi. Bulgular: Hastaların 29’u (%87.8) erkek ve 4’ü (%12.1) kadın, ortalama yaşları ise 27.8’di. Ortalama ameliyat süresi 50.1 dakika ve ortalama hastanede kalış süresi 1.3 gündü. Ortalama en-boy oranı 0.51’di ve hastaların çoğunluğunda (20/%60.1) en-boy oranı 0.5’in altındaydı. Ortalama takip süresi 54.1 ay olarak saptandı. Hastaların çoğu sağlık durumu ve estetik memnuniyet açısından ameliyatı "iyi" olarak değerlendirdi. Her ne kadar hastaların büyük kısmında sağlık durumu bir yıllık takip süresinden sonra "mükemmel" olarak değerlendirilse de istatistiksel açıdan anlamlı fark saptanmadı (p=0.37). Sonuç: Cilt bütünlüğü bozulmuş ileri pilonidal sinüs hastalarında random patern rotasyon flebi basit bir çözüm sunmaktadır. Deneyim kazanmak için kısa öğrenme eğrisi, ameliyat süresi, hastanede kalış süresi ve işe daha erken dönüş avantajları olarak görülmektedir. Sağlık durumu ve estetik memnuniyet açısından gelecekteki karşılaştırmalı çalışmalara ihtiyaç vardır.

Kaynakça

1. de Parades V, Bouchard D, Janier M, Berger A. Pilonidal sinus disease. J Visc Surg 2013;150:237–47.

2. Tezel E. A new classification according to navicular area concept for sacrococcygeal pilonidal disease. Colorectal Dis 2007;9:575–6.

3. Guner A, Cekic AB, Boz A, Turkyilmaz S, Kucuktulu U. A proposed staging system for chronic symptomatic pilonidal sinus disease and results in patients treated with stage-based approach. BMC Surg 2016;16:18.

4. Dýlek ON, Bekereciodlu M.Role of simple V-Y advancement flap in the treatment of complicated pilonidal sinus. Eur J Surg 1998;164:961–4.

5. Berkem H, Topaloglu S, Ozel H, Avsar FM, Yildiz Y, Yuksel BC, et al. V-Y advancement flap closures for complicated pilonidal sinus disease. Int J Colorectal Dis 2005;20:343–8.

6. Eryilmaz R, Okan I, Coskun A, Bas G, Sahin M. Surgical treatment of complicated pilonidal sinus with a fasciocutaneous V-Y advancement flap. Dis Colon Rectum 2009;52:2036–40.

7. N N, Kumar M K, Babu K R, Dhanraj P. Tandem rhomboid flap repair: a new technique in treatment of extensive pilonidal disease of the natal cleft. J Clin Diagn Res 2014;8:ND03-4.

8. Girgin M, Kanat BH, Ayten R, Cetinkaya Z, Kanat Z, Bozdağ A, et al. Minimally invasive treatment of pilonidal disease: crystallized phenol and laser depilation. Int Surg 2012;97:288–92.

9. Isik A, Eryılmaz R, Okan I, Dasiran F, Firat D, Idiz O, et al. The use of fibrin glue without surgery in the treatment of pilonidal sinus disease. Int J Clin Exp Med 2014;7:1047–51.

10. Zorlu M, Şahiner İT, Zobacı E, Kocak C, Yastı AÇ, Dolapçı M. Early results with the Mutaf technique: a novel off-midline approach in pilonidal sinus surgery. Ann Surg Treat Res 2016;90:265–71.

11. Neşşar G, Kayaalp C, Seven C. Elliptical rotation flap for pilonidal sinus. Am J Surg 2004;187:300–3.

12. Dizen H, Yoldas Ö, Yıldız M, Cilekar M, Dilektaşlı E. Modified elliptical rotation flap for sacrococcygeal pilonidal sinus disease. ANZ J Surg 2014;84:769–71.

13. Omer Y, Hayrettin D, Murat C, Mustafa Y, Evren D. Comparison of modified limberg flap and modified elliptical rotation flap for pilonidal sinus surgery: a retrospective cohort study. Int J Surg 2015;16(Pt A):74–77.

14. Tokac M, Dumlu EG, Aydin MS, Yalcın A, Kilic M. Comparison of modified Limberg flap and Karydakis flap operations in pilonidal sinus surgery: prospective randomized study. Int Surg 2015;100:870–7.

15. Altintoprak F, Dikicier E, Arslan Y, Ozkececi T, Akbulut G, Dilek ON. Comparision of the Limberg flap with the V-Y flap technique in the treatment of pilonidal disease. J Korean Surg Soc 2013;85:63–7.

16. Elalfy K, Emile S, Lotfy A, Youssef M, Elfeki H. Erratum to ‘Bilateral gluteal advancement flap for treatment of recurrent sacrococcygeal pilonidal disease: A prospective cohort study’ [Int. J. Surg. 29 (2016) 1-8]. Int J Surg 2016;32:189.

17. Garrido A, Ali R, Ramakrishnan V, Spyrou G, Stanley PR. Reconstruction of the natal cleft with a perforator-based flap. Br J Plast Surg 2002;55:671–4.

18. Milone M, Musella M, Maietta P, Bianco P, Taffuri C, Salvatore G, et al. Intradermal absorbable sutures to close pilonidal sinus wounds: a safe closure method? Surg Today 2014;44:1638–42.

Kaynak Göster

Southern Clinics of Istanbul Eurasia
  • ISSN: 2587-0998
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2017

1.1b380

Sayıdaki Diğer Makaleler

The Clinical Significance of Complete Blood Count Parameters for Frequent Emergency Department Admissions and Re-hospitalisation in Patients with Asthma Attacks Requiring Hospitalisation

Fatma TOKGOZ AKYIL, Murat Erdal OZANTÜRK, Ahmet TOPBAŞ, Hasan TÜTÜNCÜLER, Gökhan SÖĞÜT, Mustafa AKYIL, Tülin SEVİM

Random Pattern Rotation Flaps in the Treatment of Advanced Sacrococcygeal Pilonidal Disease with Damaged Skin Structure

Hasan Ediz SIKAR, Kenan ÇETİN

Hypofractionated Radiation Therapy with Temozolomide for Patients with Glioblastoma Multiforme Recursive Partitioning Analyzes Class V and VI

Fuzuli TUĞRUL, Gökhan YAPRAK, Atilla ARSLANKAYA, Naciye IŞIK

Gastrointestinal Stromal Tumor of the Ileum Causing Mechanical Bowel Obstruction: A Case Report

Osman ERDOĞAN, Zafer TEKE, Nihal AYKUN, Orçun YALAV

Metabolic Syndrome in Patients with Schizophrenia and Bipolar Disorder in a Community Mental Health Center

Kader Semra KARATAŞ, Bülent BAHÇECİ, Hediye AKTÜRK, Feride ALAKUŞ

The Reconstructive Options for Lower Extremity Defects: 10-Year Retrospective Study

Çağla ÇİÇEK, Mustafa Erol DEMİRSEREN

Evaluation of Anxiety Status and Reasons for Refusal of Surgical Treatment Among Patients with Non-Small Cell Lung Cancer

Celal Buğra SEZEN, Celalettin İbrahim KOCATÜRK, Cemal AKER, Kemal KARAPINAR, Salih BİLEN, Onur Volkan YARAN, Seyyit İbrahim DİNÇER, Mehmet Ali BEDİRHAN

Causes of Elevated Levels of Serum CA 19.9 in Patients without Prior Diagnosis of Malignant Disease

Selçuk ŞEBER, Savaş GÜZEL, Ahsen YILMAZ, Sonat Pınar KARA, Tarkan YETİŞYİĞİT

Analyzing Ocular and Systemic Findings of Patients with Down Syndrome

Ayşin Tuba KAPLAN, Ayşe Yeşim ORAL, Nilüfer ZORLUTUNA KAYMAK, Mehmet Can ÖZEN, Şaban ŞİMŞEK

The Consumption of Anesthetic Agents During One-Lung Ventilation and A Cost Analysis: A Comparison of Two Techniques

Fatih Doğu GEYİK, Özlem SEZEN, Banu ÇEVİK, Recep DEMİRHAN