Türk Göçmen İşçilerin Çalışma Yaşamında Karşılaştıkları Sorunlar: Giresun'dan ABD'ne Göç Etmiş Türk Göçmen İşçiler Üzerinde Bir İnceleme

Öz Bu arastırmanın amacı, Türk göçmen isçilerin ABD'ne giristarihleri, giris biçimleri, göç etme nedenleri, ABD'ndeki statüleri ile birlikte çalısma yasamında karsılastıkları sorunları ortaya koymaktır. Bu arastırmada çalısma grubunu, ABD'nin Connecticut eyaletinin Bridgeport, New Hawen ve Denbury kentinde yasayan Giresun'dan ABD'ne göç etmis 92 Türk göçmen isçi olusturmaktadır. Veriler, arastırmacı tarafından literatür taraması yapılarak gelistirilen 79 açık ve kapalı uçlu sorudan olusan anket ve yüz yüze görüsmeler ile toplanmıstır. Toplanan verilerin analizinde SPSS 13.00 istatistik paket programı kullanılmıs ve elde edilen sonuçlar frekans ve yüzde dağılımı biçiminde gösterilmistir.Arastırma bulgularına göre, ABD'ndeki Türk göçmen isçilerin büyük bir çoğunluğunu genç ve ekonomik açıdan aktif erkekler olusturmaktadır. Bu isçilerin ABD'ne göçü, yoğun bir sekilde1980'li yıllarda baslamıs, 1990'lı yıllarda artarak devam etmis, 2000 yılından itibaren ise azalmaya baslamıstır. Statüleri itibariyle ABD'ndeki Türk göçmen isçiler “ABD'ne girisleri ve çalısmaları yasal olanlar”, “ABD'ne girisleri yasal, çalısmaları yasal olmayanlar” ve “ABD'ne girisleri ve çalısmaları yasal olmayanlar” seklinde kategorize edilebilir. Bu isçilerin ABD'ne göç etmeleri Türkiye'deki issizlik ve gelir dağılımı esitsizliği gibi iki önemli nedene dayanmaktadır. Kaçak olma ve dil yetersizliği gibi nedenlerle göçmen isçilerin büyük bir çoğunluğu mesleklerine ve eğitimlerine uygun nitelikteki bir iste çalısamamakta, çalısma süreleri ve ücretler bakımından ABD vatandaslarına göre daha kötü kosullarda çalıstırılmaktadır. Yasal olanlar da dahil göçmen isçilerin büyük bir çoğunluğu sosyal korumadan yoksundur ve sağlık vb. yardımlardan yararlanamamaktadır. Bu isçiler, çok uzun süreli olmamakla birlikte issizlik sorunuyla da karsılasmaktadırlar.
Anahtar Kelimeler:

Kaynak Göster

Bibtex @ { iusskd9850, journal = {Journal of Social Policy Conferences}, issn = {1304-0103}, eissn = {2548-0405}, address = {}, publisher = {İstanbul Üniversitesi}, year = {2010}, volume = {0}, pages = {0 - }, doi = {}, title = {Türk Göçmen İşçilerin Çalışma Yaşamında Karşılaştıkları Sorunlar: Giresun'dan ABD'ne Göç Etmiş Türk Göçmen İşçiler Üzerinde Bir İnceleme}, key = {cite}, author = {GÖKÇEK KARACA, Nuray} }
APA GÖKÇEK KARACA, N . (2010). Türk Göçmen İşçilerin Çalışma Yaşamında Karşılaştıkları Sorunlar: Giresun'dan ABD'ne Göç Etmiş Türk Göçmen İşçiler Üzerinde Bir İnceleme. Journal of Social Policy Conferences , 0 (56) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iusskd/issue/886/9850
MLA GÖKÇEK KARACA, N . "Türk Göçmen İşçilerin Çalışma Yaşamında Karşılaştıkları Sorunlar: Giresun'dan ABD'ne Göç Etmiş Türk Göçmen İşçiler Üzerinde Bir İnceleme". Journal of Social Policy Conferences 0 (2010 ): <https://dergipark.org.tr/tr/pub/iusskd/issue/886/9850>
Chicago GÖKÇEK KARACA, N . "Türk Göçmen İşçilerin Çalışma Yaşamında Karşılaştıkları Sorunlar: Giresun'dan ABD'ne Göç Etmiş Türk Göçmen İşçiler Üzerinde Bir İnceleme". Journal of Social Policy Conferences 0 (2010 ):
RIS TY - JOUR T1 - Türk Göçmen İşçilerin Çalışma Yaşamında Karşılaştıkları Sorunlar: Giresun'dan ABD'ne Göç Etmiş Türk Göçmen İşçiler Üzerinde Bir İnceleme AU - Nuray GÖKÇEK KARACA Y1 - 2010 PY - 2010 N1 - DO - T2 - Journal of Social Policy Conferences JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - VL - 0 IS - 56 SN - 1304-0103-2548-0405 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi Türk Göçmen İşçilerin Çalışma Yaşamında Karşılaştıkları Sorunlar: Giresun'dan ABD'ne Göç Etmiş Türk Göçmen İşçiler Üzerinde Bir İnceleme %A Nuray GÖKÇEK KARACA %T Türk Göçmen İşçilerin Çalışma Yaşamında Karşılaştıkları Sorunlar: Giresun'dan ABD'ne Göç Etmiş Türk Göçmen İşçiler Üzerinde Bir İnceleme %D 2010 %J Journal of Social Policy Conferences %P 1304-0103-2548-0405 %V 0 %N 56 %R %U
ISNAD GÖKÇEK KARACA, Nuray . "Türk Göçmen İşçilerin Çalışma Yaşamında Karşılaştıkları Sorunlar: Giresun'dan ABD'ne Göç Etmiş Türk Göçmen İşçiler Üzerinde Bir İnceleme". Journal of Social Policy Conferences 0 / 56 (Ekim 2010): 0- .
AMA GÖKÇEK KARACA N . Türk Göçmen İşçilerin Çalışma Yaşamında Karşılaştıkları Sorunlar: Giresun'dan ABD'ne Göç Etmiş Türk Göçmen İşçiler Üzerinde Bir İnceleme. Journal of Social Policy Conferences. 2010; 0(56): 0-.
Vancouver GÖKÇEK KARACA N . Türk Göçmen İşçilerin Çalışma Yaşamında Karşılaştıkları Sorunlar: Giresun'dan ABD'ne Göç Etmiş Türk Göçmen İşçiler Üzerinde Bir İnceleme. Journal of Social Policy Conferences. 2010; 0(56): -0.