PAZARCILIK SEKTÖRÜNÜN ENFORMEL BOYUTU ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: YALOVA ÖRNEĞİ

Öz Bu araştırmanın amacı, Yalova ilinde tarım ürünleri satan pazarcıların kayıt dışılığının boyutunu araştırmaktır. Bu araştırma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde kayıt dışı kavramı, kayıt dışına iten sebepler, kayıt dışının özellikleri ve etkileri incelenmiştir. İkinci bölümde, hem tarım hem de pazarcılık sektörünün istihdam ve kayıt dışı durumu değerlendirilmiştir. Üçüncü bölümde ise yapılan saha çalışması SPSS 17 istatistik programı kullanılarak analiz edilmiştir. The aim of this paper is to investigate the dimensions of the informality for the sellers of the agriculture sector in Yalova city. The paper consists of 3 parts. In the first part of the paper, the definition of informality concept and the features, effects and drivers of the informal economy are examined. In the second part, the sector of the sellers in agriculture sector is to be investigated. In the final part, the survey, is implemented in the Yalova city, is studied and evaluated by using SPSS 17 statistic program.

Kaynakça

Adaman, Fikret, Ayse Bugra and Ahmet Insel, “Societal Context of Labor Union Strategy : The Case of Turkey”, Labor Studies Journal, 2009 34: 168, originally published online 26 February 2008, pp. 168-188.

Akintoye, Ishola Rufus, “Reducing Unemployment Through the Informal Sector: A Case Study of Nigeria”, European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, ISSN 1450-2275 Issue 11, 2008.

Aktan, Coşkun, Can, “Vergi Dışı Piyasa Ekonomisi”, http://www.canaktan.org/canaktan_personal/canaktanarastirmalari/kamu-maliyesi/aktan-vergi-disi-piyasaekonomisi.pdf, Çevrimiçi: 10.04.2011.

Altman, Miriam, “What are the policy implications of the informal sector becoming the informal economy?”, IZA/WB Conference on Employment & Development, Bonn, Germany, June 8 & 9, 2007.

Başbakanlık Genelgesi 28, “Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele (Kadim) Projesi”, 04 Ekim 2006 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 26309, 2006, Erişim: 05.01.2011, http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2006/ 10/20061004-13-1.pdf

Becker, Kristina Flodman, The Informal Economy, Fact finding study, SIDA, March 2004.

Bulut, Halim, Murat, “Kayıt Dışı Ekonominin Boyutları, Etkileri ve Kayıt Dışı İle Mücadele Yöntemleri: Türkiye Örneği”, 2007 Erişim: 11.12.2010, http://www.kayitdisiekonomi.com/files/2010y/10.pdf

Candan, Mehmet, “Kayıt Dışı İstihdam, Yabancı Kaçak İşçi İstihdamı ve Toplumumuz Üzerindeki Sosyo-Ekonomik Etkileri”, İŞKUR Yayınlanmamış Uzmanlık Tezi, Ankara, 2007.

PAZARCILIK SEKTÖRÜNÜN ENFORMEL BOYUTU ÜZERİNE 257 BİR ARAŞTIRMA: YALOVA ÖRNEĞİ Chen, Martha Alter, “Women in The Informal Sector: A Global Picture”, The Global Movement, United Nations, 2000.

Çakman, Mehmet, TÜSPAF Basın Açıklaması, Erişim: 23.12.2010, http://baybul.com/diger-konulari/1551346-tuspaf-kayisdisinacare-bulunmali.html.

Çiloğlu, İsmail, “Kayıt Dışı Ekonominin İşleyişi ve Kamu Bütçesine Etkisi”, Hazine Dergisi, Temmuz 1998, Sayı 11.

Erdut, Zeki, “Enformel İstihdamın Ekonomik, Sosyal ve Siyasal Etkileri”, Çalışma ve Toplum Dergisi, Sayı: 12, İstanbul, 2007, s. 53-82.

Ekin, Nusret, Türkiye’de Yapay İstihdam ve İstihdam Politikaları, İstanbul Ticaret Odası, Yayın No:2000-33, İstanbul, 2000.

GİB, Gelir İdaresi Başkanlığı, Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı 2008-2010, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Yayın No: 87, Ankara, 2009.

Güloğlu, Tuncay, “The Reality of Informal Employment in Turkey”, 2005, http://digitalcommons.ilr.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi? article=1008&context=intlvf, Çevrimiçi: 11.12.2010.

ILO, Decent Work and the Informal Economy, Who is in the Informal Economy and Why is it Growing?, International Labor Organization, 90th Session, Report VI, 2002.

İstanbul Umum Pazarcılar Esnaf Odası, Tarihçe, Çevrimiçi: 21.12.2010, http://www.istanbulpazarcilarodasi.com/pages/tarih.html

Kapar, Recep, “Gelişmiş Ülkelerde Enformel İstihdamın Boyutları”, Tesİş Dergisi, Haziran Sayısı, Ankara, 2006, s. 46-52.

Karatay, Özcan, “Kayıt Dışı Ekonominin Ülke Ekonomisine Etkileri ve Toplumsal Maliyeti”, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2009.

Kıldiş, Yusuf, Kayıt Dışı Ekonomi, http://www.deu.edu.tr/ userweb/hilmi.coban/kildis-kayit-disi.pdf, Çevrimiçi: 08.04.2011.

258 ORHAN KOÇAK – YUSUF ZİYA ÇAKMAK Kırcı, Nüket, “Türkiye’de Kayıt Dışı Ekonominin Tahmini: Ekonometrik Bir Yaklaşım”, 2006 http://www.kayitdisiekonomi.com/files/ 2010y/12.pdf, Çevrimiçi: 15.12.2010.

Lordoğlu, Kuvvet; Özkaplan, Nurcan, Çalışma İktisadı, 3. Baskı, Der Yayınları, İstanbul, 2007.

Maligalig, Dalisay S. and Margarita F. Guerrero1, “How Can We Measure The Informal Sector?”, Philippine Statistical Association, 6 June 2008.

Oosthuizen, Morné, “Small, Medium and Micro Enterprises and the Informal Sector”, Provincial Economic Review & Outlook 2007, pp. 151-174. Önsal, Naci, Endüstri İlişkileri, Türk Metal Sendikası, Ceres Tasarım, Ankara, 2010.

Temir, Arif, “Kayıt Dışı İstihdam Önlenebilir mi?”, İstihdam, Çelik İş Sendikası Dergisi, 2008.

Tolentino, Ma. Catalina, and others, “Survey and Assessment of Laws on the Informal Sector”, Philippine Journal of Development, Number 51, Volume XXVIII, No. 1, First Semester 2001.

Zaim, Sabahattin, Çalışma Ekonomisi, 8. Baskı, Filiz Kitabevi, İstanbul, 1990

Kaynak Göster

Bibtex @ { iusskd10454, journal = {Journal of Social Policy Conferences}, issn = {1304-0103}, eissn = {2548-0405}, address = {}, publisher = {İstanbul Üniversitesi}, year = {2012}, volume = {0}, pages = {223 - 258}, doi = {}, title = {PAZARCILIK SEKTÖRÜNÜN ENFORMEL BOYUTU ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: YALOVA ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {KOÇAK, Orhan and ÇAKMAK, Yusuf} }
APA KOÇAK, O , ÇAKMAK, Y . (2012). PAZARCILIK SEKTÖRÜNÜN ENFORMEL BOYUTU ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: YALOVA ÖRNEĞİ. Journal of Social Policy Conferences , 0 (60) , 223-258 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iusskd/issue/923/10454
MLA KOÇAK, O , ÇAKMAK, Y . "PAZARCILIK SEKTÖRÜNÜN ENFORMEL BOYUTU ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: YALOVA ÖRNEĞİ". Journal of Social Policy Conferences 0 (2012 ): 223-258 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/iusskd/issue/923/10454>
Chicago KOÇAK, O , ÇAKMAK, Y . "PAZARCILIK SEKTÖRÜNÜN ENFORMEL BOYUTU ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: YALOVA ÖRNEĞİ". Journal of Social Policy Conferences 0 (2012 ): 223-258
RIS TY - JOUR T1 - PAZARCILIK SEKTÖRÜNÜN ENFORMEL BOYUTU ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: YALOVA ÖRNEĞİ AU - Orhan KOÇAK , Yusuf ÇAKMAK Y1 - 2012 PY - 2012 N1 - DO - T2 - Journal of Social Policy Conferences JF - Journal JO - JOR SP - 223 EP - 258 VL - 0 IS - 60 SN - 1304-0103-2548-0405 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi PAZARCILIK SEKTÖRÜNÜN ENFORMEL BOYUTU ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: YALOVA ÖRNEĞİ %A Orhan KOÇAK , Yusuf ÇAKMAK %T PAZARCILIK SEKTÖRÜNÜN ENFORMEL BOYUTU ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: YALOVA ÖRNEĞİ %D 2012 %J Journal of Social Policy Conferences %P 1304-0103-2548-0405 %V 0 %N 60 %R %U
ISNAD KOÇAK, Orhan , ÇAKMAK, Yusuf . "PAZARCILIK SEKTÖRÜNÜN ENFORMEL BOYUTU ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: YALOVA ÖRNEĞİ". Journal of Social Policy Conferences 0 / 60 (Ocak 2012): 223-258 .
AMA KOÇAK O , ÇAKMAK Y . PAZARCILIK SEKTÖRÜNÜN ENFORMEL BOYUTU ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: YALOVA ÖRNEĞİ. Journal of Social Policy Conferences. 2012; 0(60): 223-258.
Vancouver KOÇAK O , ÇAKMAK Y . PAZARCILIK SEKTÖRÜNÜN ENFORMEL BOYUTU ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: YALOVA ÖRNEĞİ. Journal of Social Policy Conferences. 2012; 0(60): 258-223.