Federal Almanya’da Kısa Çalışma Ödeneğine İlişkin Yasal Düzenlemelerin Genel Çerçevesi

Kısa çalışma modeli ve bu model kapsamında işçilerin hak ettikleri kısa çalışma ödeneği, fazla bilinmemesine karşı, Almanya’da ortaya çıkıp gelişmiş ve birçok ülke için örnek oluşturmuştur. Günümüzde kazanılmış olan tecrübeler, kriz dönemlerinde istihdamın teşvik edilmesi amacıyla, bu modelin gerek işverenler gerekse işçiler yanında, genel olarak ekonomik ve sosyal dengeler üzerinde de çok olumlu katkılar sağladığı kabul edilmektedir.   Ülkemizde ilk defa 4857 sayılı İş Kanunu ile mevzuatımıza kazandırılmış olan kısa çalışma modeli, daha sonradan isabetli bir biçimde kısaca İşsizlik Sigortası Kanunu olarak tanımlanan 4447 sayılı kanun hükümleri kapsamında düzenleme bulmuştur. Bu çalışmada, günümüzde Federal Almanya’da kısa çalışma modeli kapsamında işçilere sağlanan edinimler ve hak kazanma koşulları ile ilgili genel çerçeve ortaya konmaya ve analiz edilmeye çalışılmaktadır.  

___

Becker Ulrich/ Kingreen Thorsten, SGB V – Geseztliche Krankenversicherung, 5. Auflage, Beck, München, 2016.

Bieback Karl Jürgen,, in Sozialrechtshandbuch (Hrsg. Maydell/Ruhland/Becker), 4.Auflage, Nomos, Baden Baden, 2008.

Bieback Karl Jürgen, in: SGB III – Arbeitsförderung (Hrsg. Alexander Gagel), Band 1, Beck München, 2008.

Brand Jürgen/ Btandts Ricahrda, SGB III Kommentar, 6.Auflage, Beck, München, 2012.

Bundesagentur für Arbeit, Arbeitsmarktberichterstattung (Hrsg.), Der Arbeitsmarkt in Deutschland: Konjunkturelle Kurzarbeit, Nürnber, Mai 2013.

Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung (Hrsg.), Übersicht über das Sozialrecht, 13.Auflage, Bonn, 2016.

Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung , Bilder und Dokumente zur Sozialgeschiche, 2 Auflage, Bonn, 1997.

Bundeszentrale für politische Bildung, Weimarer Republik, Informationen zur politischen Bildung, Nr.261, 1998.

Dauner-Lieb Barbara/ Heidel Thomas/ Ring Gerhard, BGB Kommentar, Nomos, Baden Baden, 2016.

Däubler Wolfgang, Gewerkschaftsrechte im Betrieb, 12.Auflage, Nomos, Baden Baden, 2017.

Däubler Wolfgang/ Kittner Michael, Betriebsverfassungsgesetz – Kommentar für die Praxis, 15. Auflage, Bund Verlag, Frankfurt a.Main, 2016.

EichenhoferEberhard, Sozialrecht, 8. Auflage, Mohr Siebeck, Tübingen, 2012.

Eichenhofer Eberhard, Sozialrecht, 6.Auflage, Mohr Siebek, Tübingen, 2008.

Eichenfhofer Eberhard, Sozialrecht, 3.Auflage, Mohr Siebeck, Tübingen, 2000.

Flore Johanna, Weiterbildung und Mitarbeiterbindung Eine Untersuchung im Kontext Kurzarbeit, Rainner Hamp Verlag, Berlin, 2014.

Fitting Karl/ Auffarth Fritz, Betriebsverfassungsgesetz, 28. Auflage, Franz Vahlen Verlag, 2016.

Görtemaker Manfred, Kleine Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn, 2002.

Hanau Peter / Veit Annekartien, Recht und Praxis der Arbeitszeitkonten, 2.Auflage, Beck, München, 2015.

Hänlein Andreas/ Tennstedt Florian, Geschichte des Sozialrechts, in Sozialrechthandbuch (Hrsg.Maydell/Ruhland/Becker, Nomos, Baden Baden, 4.Auflage, 2008.

Hekimler Alpay/ Akpınar Teoman, Son Değişiklikler ile Sosyal Güvenlik Kanunları, Ekin, Bursa, 2016.

Hekimler Alpay, Global Finans Krizi Ekseninde Kısa Çalışma Uygulamasının Ülkemizde Etkinliği Üzerine Gözlemler, TİSK İşveren, Mart 2009, s.28-35.

Hekimler Alpay, 2001 Yılı Reformu Işığında Federal Almanya’da İşyeri Seviyesinde Yönetime Katılım Sisteminin Temel Esasları, Çalışma ve Toplum Dergisi, 4/2004, s.89-142.

Hekimler Alpay, Federal Almanya’da Esnek Çalışma Sürelerinin Yasal Çerçevesi ve Çalışma Sürelerin Düzenlenmesinde Çalışma Konseylerinin Katılım Hakları, TÜHİS, Mart 2003, s.109-123.

Hekimler Alpay, “Esnek İstihdam’da Yeni Bir Model: Çalışma Süreleri Hesabı,” Nusret Ekin‘e Armağan, TÜHİS, Ankara, 2000, s.767-780.

Kokemoor Axel, Sozialrecht, Vahlen, München, 2016,

Mutschler Bernd/Schmidt Reimud, SGB III Arbeitsförderung, 6.Auflage, Nomos, Baden Baden, 2016.

Olten August, Heimarbeitsrecht, Kölner Universitaetsverlag, Köln, 2008.

Plandt Otto (Hrsg.), Bürgerliches Gesetzbuch - Kommentar, 76. Auflage, Beck, München, 2017.

Schaub Günther/ Schiendele Friedrich, Kurzarbeit-Massenentlassung – Sozialplan, 3.Auflage, Beck, München, 2011.

Schmid Klaust/ Koberski Wolfgang, Becks Kommentare zum Arbeitsrecht – Heimarbeitsgesetz, Beck, München, 1998.

Starke Peter, Krisen und Krisenbewältigung im deutschen Sozialstaat von der Ölkrise zur Finanzkrise von 2008. Bremen,: Reihe / Serie: ZeS-Arbeitspapier Nr. 2015/02.

Sözer Ali Nazım Sözer, Sosyal Sigortalar Hukuku, 2.baskı, Beta, İstanbul, 2015.

Tuncay Can/ Ekmekçi Ömer, Sosyal Güvenlik Hukuku Dersleri, Yenilenmiş 18. Bası, Beta, İstanbul, 2016.

von Hauffen Michael (Hrsg.), Die Zukunftsfähigkeit der Sozialenmarktwirtschft, Metropolis, Marburg, 2007.

von Maydell Bernd/ Ruhland Franz/ BeckerUlrich (Hrsg.) Sozialrechtshandbuch, 4.Auflage, Nomos, 2008;

Wehler Hans Ulrich, Deutsche Gesellschaftsgeschichte, Vierter Band, Beck, München, 2003.

Winkler Heinrich August, Der lange Weg nach Westen, 4. Auflage, Beck, München, 2002.

Zacher Hans Franz, Grundtypen des Sozialrechts, in Abhandlungen zum Sozialrecht (Hrsg. Hans Franz Zacher), München, 1993.

___

Bibtex @araştırma makalesi { iusskd370003, journal = {Journal of Social Policy Conferences}, issn = {1304-0103}, eissn = {2548-0405}, address = {}, publisher = {İstanbul Üniversitesi}, year = {2017}, number = {68}, pages = {155 - 185}, title = {Federal Almanya’da Kısa Çalışma Ödeneğine İlişkin Yasal Düzenlemelerin Genel Çerçevesi}, key = {cite}, author = {Hekimler, Alpay} }
APA Hekimler, A. (2017). Federal Almanya’da Kısa Çalışma Ödeneğine İlişkin Yasal Düzenlemelerin Genel Çerçevesi . Journal of Social Policy Conferences , , 155-185 .
MLA Hekimler, A. "Federal Almanya’da Kısa Çalışma Ödeneğine İlişkin Yasal Düzenlemelerin Genel Çerçevesi" . Journal of Social Policy Conferences (2017 ): 155-185 <
Chicago Hekimler, A. "Federal Almanya’da Kısa Çalışma Ödeneğine İlişkin Yasal Düzenlemelerin Genel Çerçevesi". Journal of Social Policy Conferences (2017 ): 155-185
RIS TY - JOUR T1 - Federal Almanya’da Kısa Çalışma Ödeneğine İlişkin Yasal Düzenlemelerin Genel Çerçevesi AU - Alpay Hekimler Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Journal of Social Policy Conferences JF - Journal JO - JOR SP - 155 EP - 185 VL - IS - 68 SN - 1304-0103-2548-0405 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi Federal Almanya’da Kısa Çalışma Ödeneğine İlişkin Yasal Düzenlemelerin Genel Çerçevesi %A Alpay Hekimler %T Federal Almanya’da Kısa Çalışma Ödeneğine İlişkin Yasal Düzenlemelerin Genel Çerçevesi %D 2017 %J Journal of Social Policy Conferences %P 1304-0103-2548-0405 %V %N 68 %R %U
ISNAD Hekimler, Alpay . "Federal Almanya’da Kısa Çalışma Ödeneğine İlişkin Yasal Düzenlemelerin Genel Çerçevesi". Journal of Social Policy Conferences / 68 (Aralık 2017): 155-185 .
AMA Hekimler A. Federal Almanya’da Kısa Çalışma Ödeneğine İlişkin Yasal Düzenlemelerin Genel Çerçevesi. Journal of Social Policy Conferences. 2017; (68): 155-185.
Vancouver Hekimler A. Federal Almanya’da Kısa Çalışma Ödeneğine İlişkin Yasal Düzenlemelerin Genel Çerçevesi. Journal of Social Policy Conferences. 2017; (68): 155-185.
IEEE A. Hekimler , "Federal Almanya’da Kısa Çalışma Ödeneğine İlişkin Yasal Düzenlemelerin Genel Çerçevesi", Journal of Social Policy Conferences, sayı. 68, ss. 155-185, Ara. 2017