ALMANYA’DA ÇOCUKLARI KORUMA ALTINA ALINAN GÖÇMEN AİLELERİN, GENÇLİK DAİRELERİNE İLİŞKİN DENEYİMLERİ

1960’lı yıllardan itibaren Almanya’ya başlayan işçi göçü, çeşitli sorunları beraberinde getirmiştir. Bu sorunlar arasında yer alan ve son yıllarda sürekli gündemde olanlardan bir tanesi de koruma altına alınan göçmen kökenli çocuklardır.     Bu çalışmada, çocukları koruma altına alınan göçmen ailelerin Alman çocuk koruma sistemi ile olan deneyimleri, ailelerin ve çocuk koruma ve göçmenlik alanında çalışan uzmanların diliyle ortaya konulmuştur. Araştırma, literatür okuması ile birlikte çocukları Alman Gençlik Daireleri (Jugendamt) tarafından koruma altına alınan göçmen ailelere sunulan hizmetleri ve yaşanılan sorunları anlamaya ve anlamlandırmaya çalışmaktadır.     Almanya’daki Türkiyeli göçmen ailelerin çocuk koruma hizmetlerine yönelik deneyimlerinin ilk defa incelendiği bu araştırma, resmin bütünü anlamında bir iddiada bulunmaktan çok yaşananlar anlamında bir kesit sunmaktadır. Araştırmanın önemli sonuçlarına bakıldığında, geniş bir sosyal hizmet ağına sahip olmasına rağmen Gençlik daireleri, göçmenlerin gözünde “korku ve güvensizliği” temsil etmektedir. Aileler ve uzmanlarla yapılan görüşmelerde, Almanya’da çok kültürlü sosyal hizmet konusunda çalışmalar bulunmakla birlikte sistemli bir hizmet sunumunun olmadığı dile getirilmiştir. Öte yandan, göçmen aileler çocuk koruma çalışanları tarafından anlaşılmadıklarını, kültür ve değerlerinin saygı görmediğini ve yargılandıklarını düşünmektedir. Aileler dil, kültür ve inançlarının hizmet seçiminde dikkate alınmadığını ve koruma altına alınma sürecinin çocuklarının dil, kültür ve yaşam biçimleri üzerinde olumsuz değişimlere yol açtığını söylemiştir. Araştırmanın en dramatik bulgularından biri de, koruma altına alınma sürecinin göçmen aileler tarafından ölüm ve kayıp olarak değerlendirilmesidir. Aileler, çocuklarının kendilerinden habersiz olarak koruma altına alınmasını ve bu süreçte çocuklarına ulaşamamayı “ölüm ötesi” olarak algılamaktadır.   Göçmen ailelere yönelik koruma hizmetlerinin daha iyi anlaşılması ve görünür kılınması için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmaktadır. Bu anlamda yeni araştırmaların, ailelerin yanı sıra aile odaklı ve kuruluş bakımı hizmetlerinden faydalanan çocukların ve çocuk koruma sistemlerinden ayrılan gençlerin deneyimlerine odaklanması gerektiği düşünülmektedir. 

EXPERIENCES OF TURKISH IMMIGRANT FAMILIES WHOSE CHILDREN HAVE BEEN TAKEN INTO CARE IN GERMANY

The Turkish labour migration to Germany that started from 1960s has brought about various problems.  Child protection services towards Turkish immigrant families whose children have been taken into care is amongst these problems that has constantly been on the agenda in the recent years yet not researched holistically so far. The objective of this study is to set out the experiences of immigrant families, whose children have been taken into care, in their own language.  The study strives to understand and make sense of the child protection practices towards Turkish immigrant families whose children have been taken into care by German Youth Welfare Services and the problems they experienced during this process.  This study, which is the first research that has examined experiences of Turkish immigrant families, is providing a snapshot of experiences of Turkish immigrant families whose children have been taken into care rather than claiming an understanding of the full picture. The study found that Youth Welfare Services represent “fear and distrust” in the eyes of Turkish immigrant families. The absence of a systematically culturally sensitive social work practice came out in the interviews both with the families and experts although there is work undertaken in the field of multicultural social work in Germany. Immigrant families feel they are not understood by child protection workers, their culture or values are not respected and they are judged by child protection workers. Additionally, families feel their children’s cultural needs, i.e. religion, language are not taken into consideration and thus, their children’s care experience is having negative impacts on their children’s identity needs, i.e. language, lifestyles and culture. One of the most dramatic findings of the study was that families liken the experience of their children being takein to care to death. Families describe their children’s abrupt accomodation without their knowledge and their subsequent inability to reach them as something beyond death. As such, there is need for more research in order to better understand the child protection practices towards immigrant families and how these impact on ethnic communities  in order to pave the way for a service delivery that is child and family oriented rather than procedure driven. In this context, it is felt that there is research gaps in experiences of Turkish children who are in foster care or in children homes or who have left care and these areas would be useful for the future research to focus on.  

___

  • Andersen, S., Asmus, A. ve Turan-Schnieders, Z. (2013). Çocuğunu Yalnız Büyütenler Bilgi ve Tavsiyeler, Berlin: Verband Alleinerziehender Mütter und Vaeter, Bundesverband e.VBaistow, K.ve Wilford, G. (2000). Helping Parents, Protecting Children: Ideas From Germany. Children & Society, 14(5), 343-354.Barber, J., Delfabbro, P. ve Gilbertson, R. (2004). Children in Foster Care. Routledge.Baş, T. ve Akturan, U. (2017). Sosyal Bilimlerde Bilgisyar Destekli Nitel Araştırma Yöntemleri (3. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.Bode, I. ve Turba, H. (2014). Organisierter Kinderschutz in Deutschland: Strukturdynamiken und Modernisierungsparadoxien. Springer-Verlag.Bø, B. P. (2015). Social Work in A Multicultural Society: New Challenges and Needs For Competence. International Social Work, 58(4), 562-574.Browning, D. S. ve Witte Jr, J. (2011). Christianity's Mixed Contributions to Children's Rights. Zygon, 46(3), 713-732.Cameron, C. (2014). ‘Our Young People Are Worse’: Family Backgrounds, Educational Progression And Placement Options in Public Care Systems. European Journal of Social Work, 17(1), 18-31.Cox, C. B. ve Ephross, P. H. (1998). Ethnicity and Social Work Practice. Oxford University Press.Freymond, N. ve Cameron, G. (2006). Understanding International Comparisons of Child Protection, Family Service, And Community Caring Systems of Child And Family Welfare. Towards positive systems of child and family welfare: International comparisons of child protection, family service, and community caring systems, 3-25.Furedi, F. (2002). Paranoyak Anne – Babalık, Uzmanları Dikkate Almamak Çocuğunuz İçin En İyisi Olabilir (Çev. Arzu Tüfekçi). İstanbul: İz YayıncılıkHetherington, R. (1998). Issues in European child protection research. European Journal of Social Work, 1(1), 71-82.Houston, S. (2002). Re-Thinking a Systemic Approach to Child Welfare: A Critical Response to the Framework for the Assessment of Children in Need and their Families. European Journal of Social Work, 5(3), 301-312.Höynck, T. ve Haug, M. (2012). Kindeswohlgefährdung–Rechtliche Konturen eines schillernden Begriffs. In Rationalitäten des Kinderschutzes (ss. 19-45). VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden.Kindeswohlgefahrdung Erkennen und Helfen (2009). Kinderschutz-Zentrum Berlin e.V., BerlinKindler, H. (2012). Child Protection in Germany. Child Protection Systems: An International Comparison of ‘Good Practice Examples’ of five Countries (Australia, Germany, Finland, Sweden, United Kingdom) with Recommendations for Switzerland, 258-286.Kümbetoğlu, B. (2008). Sosyolojide ve antropolojide niteliksel yöntem ve araştırma. Bağlam Yayıncılık.Laird, S. (2008). Anti-Oppressive Social Work: A Guide for Developing Cultural Competence. Sage publicationsLegault, G. (1997). Social Work Practice in Situations of Intercultural Misunderstandings. Journal of Multicultural Social Work, 4(4), 49-66.Lonne, B., Parton, N., Thomson, J. ve Harries, M. (2008). Reforming Child Protection. Routledge.Mandell, D., Blackstock, C., Clouston Carlson, J. ve Fine, M. (2006). From Child Welfare to Child, Family And Community Welfare. The Agenda of Canada’s Aboriginal Peoples. Towards Positive Systems of Child And Family Welfare: International Comparisons Of Child Protection, Family Service And Community Caring Systems, 211-236.Miles, B.ve Huberman, M. (2015). Genişletilmiş Bir Kaynak Kitap: Nitel Veri Analizi (Çev. Ed: Sadegül Akbaba Altun-Ali Ersoy). Ankara: Pegem Akademi.Morel, N. (2007). From Subsidiarity to ‘Free Choice’: Child‐and Elder‐care Policy Reforms in France, Belgium, Germany and the Netherlands. Social Policy & Administration, 41(6), 618-637.Nuruan, M. ve Diğerleri (2005). Federal Almanya’da Yaşayan Türklerin Aile Yapısı ve Sorunları Araştırması. Ankara, Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü.Özdemir, S. (2007). Küreselleşme Sürecinde Refah Devleti. İstanbul Ticaret Odası, Yayın No: 2007-57, İstanbul. Aluffi Pentini, A. (2016). Migrant Voices Addressing Social Work: Listening to Italian Women in Germany. European Journal of Social Work, 19(3-4), 519-536.Popenoe, D. (1992). The Declining American Family: Taking a Reasoned Moral Position. Institute for American Values, New YorkPringle, K. (2010). Swedish welfare responses to ethnicity: the case of children and their families: Svenska välfärdssvar på etnicitet: barn och deras familjer. European Journal of Social Work, 13(1), 19-34.Schone, R. (2008). Kontrolle als Element von Fachlichkeit in den sozialpädagogischen Diensten der Kinderund Jugendhilfe. Berlin: Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und JugendhilfeSpratt, T. (2012). Child Protection in the United Kingdom. Child Protection Systems: An International Comparison Of “Good Practice Examples” of Five Countries (Australia, Germany, Finland, Sweden, United Kingdom) With Recommendations For Switzerland. The Swiss Project Fund for Child Protection (Ed.)Statistisches Bundesamt, Statistiken der Kinder- und Jugendhilfe, Vorlaufige Schutzmassnahmen,https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Soziales/KinderJugendhilfe/VorlaeufigeSchutzmassnahmen.html, Erişim: 04.02. 2017Sue, W.D., Rasheed, N.M., ve Janice Rasheed, M. J. (2016). Multicultural Social Work Practice, A Competency Based Approach To Diversity and Social Justice, Second Edition, New Jersey: John Wiley & Sons.Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu (2013). Almanya, Hollanda ve Belçika Gençlik Dairelerinin Türkiye Kökenli Çocuklara Yönelik Uygulamalarına İlişkin İnceleme Raporu. Ankara: TBMMYazçiçek, R. (2008). Anonim Din Arayışı ve Dinsel Çoğulculuk. Ekin Yayınları, İstanbulYıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (10.Basım), Seçkin Yayıncılık: Ankara.Wolff, R., Biesel, K. ve Heinitz, S. (2011). Belirsizlik Çağında Çocuk Koruma: Almanya Yaklaşımı. Çocuk Koruma Sistemleri: Uluslararası Trend ve Yönelimler. (ed. Gilbert, N., Parton, N. ve Skivenes, M), Oxford University Press, New York

___

Bibtex @araştırma makalesi { spcd444187, journal = {Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi}, issn = {2148-9424}, eissn = {2651-4265}, address = {}, publisher = {Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı}, year = {2018}, pages = {315 - 366}, doi = {10.21560/spcd.vi.444187}, title = {ALMANYA’DA ÇOCUKLARI KORUMA ALTINA ALINAN GÖÇMEN AİLELERİN, GENÇLİK DAİRELERİNE İLİŞKİN DENEYİMLERİ}, key = {cite}, author = {Yaman, Fikret and Tuncay, Tarık} }
APA Yaman, F. & Tuncay, T. (2018). ALMANYA’DA ÇOCUKLARI KORUMA ALTINA ALINAN GÖÇMEN AİLELERİN, GENÇLİK DAİRELERİNE İLİŞKİN DENEYİMLERİ . Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi , Göç Özel Sayısı Cilt 2 , 315-366 . DOI: 10.21560/spcd.vi.444187
MLA Yaman, F. , Tuncay, T. "ALMANYA’DA ÇOCUKLARI KORUMA ALTINA ALINAN GÖÇMEN AİLELERİN, GENÇLİK DAİRELERİNE İLİŞKİN DENEYİMLERİ" . Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi (2018 ): 315-366 <
Chicago Yaman, F. , Tuncay, T. "ALMANYA’DA ÇOCUKLARI KORUMA ALTINA ALINAN GÖÇMEN AİLELERİN, GENÇLİK DAİRELERİNE İLİŞKİN DENEYİMLERİ". Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi (2018 ): 315-366
RIS TY - JOUR T1 - ALMANYA’DA ÇOCUKLARI KORUMA ALTINA ALINAN GÖÇMEN AİLELERİN, GENÇLİK DAİRELERİNE İLİŞKİN DENEYİMLERİ AU - FikretYaman, TarıkTuncay Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.21560/spcd.vi.444187 DO - 10.21560/spcd.vi.444187 T2 - Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 315 EP - 366 VL - IS - SN - 2148-9424-2651-4265 M3 - doi: 10.21560/spcd.vi.444187 UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi ALMANYA’DA ÇOCUKLARI KORUMA ALTINA ALINAN GÖÇMEN AİLELERİN, GENÇLİK DAİRELERİNE İLİŞKİN DENEYİMLERİ %A Fikret Yaman , Tarık Tuncay %T ALMANYA’DA ÇOCUKLARI KORUMA ALTINA ALINAN GÖÇMEN AİLELERİN, GENÇLİK DAİRELERİNE İLİŞKİN DENEYİMLERİ %D 2018 %J Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi %P 2148-9424-2651-4265 %V %N %R doi: 10.21560/spcd.vi.444187 %U 10.21560/spcd.vi.444187
ISNAD Yaman, Fikret , Tuncay, Tarık . "ALMANYA’DA ÇOCUKLARI KORUMA ALTINA ALINAN GÖÇMEN AİLELERİN, GENÇLİK DAİRELERİNE İLİŞKİN DENEYİMLERİ". Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi / (Kasım 2018): 315-366 .
AMA Yaman F. , Tuncay T. ALMANYA’DA ÇOCUKLARI KORUMA ALTINA ALINAN GÖÇMEN AİLELERİN, GENÇLİK DAİRELERİNE İLİŞKİN DENEYİMLERİ. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi. 2018; 315-366.
Vancouver Yaman F. , Tuncay T. ALMANYA’DA ÇOCUKLARI KORUMA ALTINA ALINAN GÖÇMEN AİLELERİN, GENÇLİK DAİRELERİNE İLİŞKİN DENEYİMLERİ. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi. 2018; 315-366.
IEEE F. Yaman ve T. Tuncay , "ALMANYA’DA ÇOCUKLARI KORUMA ALTINA ALINAN GÖÇMEN AİLELERİN, GENÇLİK DAİRELERİNE İLİŞKİN DENEYİMLERİ", , ss. 315-366, Kas. 2018, doi:10.21560/spcd.vi.444187