SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDA İŞ KAZASI KAVRAMI: KITA AVRUPASI VE ANGLOSAKSON HUKUK İSTEMLERİNDEN BİRER ÖRNEK İLE TÜRK HUKUKU KARŞILAŞTIRMASI

Öz İşçinin iş kazasından ötürü uğradığı zararlarının giderilmesi amacını güden ilkdüzenlemelerden bu yana, iş kazası kavramını sınırlayıcı birtakım koşullar hepvar olagelmiştir. Bu sınırlayıcı koşullar; işverenin iş kazasından koşulsuz şartsızsorumlu olup olmadığını, yapılan işle ilgili olmayan kazaların iş kazası sayılıpsayılmayacağını, işyeri kavramının ve yolda geçirilen iş kazalarının kriterlerininnet bir biçimde çizilmesini ve benzeri durumları belirlemek için getirilmekte vedoğal olarak bu koşullar ülkelerin hukuk sistemlerine ve bu sistemlerde yer alansosyal güvenlik yasalarının kapsayıcılığına, içinde bulunulan dönemin politikparametrelerine göre değişkenlik gösterebilmektedir.Bu çalışmada sosyal güvenlik hukuku bakımından iş kazası kavramının ülkemizinyanı sıra, bir parçası olduğumuz Kıta Avrupası hukuk düzenine ait önemli birörnek teşkil eden Almanya’da ve buna mukabil olarak, uygulamaları temelde yargıiçtihatlarına dayanan Anglosakson hukuk düzenine dâhil olan İngiltere’de nasıldüzenlendiği incelenerek, hukuki sonuçlar doğuran bir kavram olarak “iş kazası”nınTürk Hukuku ile karşılaştırmalı bir pencereden görülmesi amaçlanmıştır.

Kaynakça

Akın, L. (2011). İş Kazasından Doğan Maddi Tazminat. Ankara: Yetkin

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { sosyalguvence302239, journal = {Sosyal Güvence}, issn = {2146-5649}, eissn = {2687-332X}, address = {}, publisher = {Sosyal Güvenlik Uzmanları Derneği}, year = {2017}, volume = {0}, pages = {107 - 127}, doi = {10.21441/sguz.2017.52}, title = {SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDA İŞ KAZASI KAVRAMI: KITA AVRUPASI VE ANGLOSAKSON HUKUK İSTEMLERİNDEN BİRER ÖRNEK İLE TÜRK HUKUKU KARŞILAŞTIRMASI}, key = {cite}, author = {YILMAZ, Aslı} }
APA YILMAZ, A . (2017). SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDA İŞ KAZASI KAVRAMI: KITA AVRUPASI VE ANGLOSAKSON HUKUK İSTEMLERİNDEN BİRER ÖRNEK İLE TÜRK HUKUKU KARŞILAŞTIRMASI. Sosyal Güvence , 0 (11) , 107-127 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sosyalguvence/issue/28407/302239
MLA YILMAZ, A . "SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDA İŞ KAZASI KAVRAMI: KITA AVRUPASI VE ANGLOSAKSON HUKUK İSTEMLERİNDEN BİRER ÖRNEK İLE TÜRK HUKUKU KARŞILAŞTIRMASI". Sosyal Güvence 0 (2017 ): 107-127 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sosyalguvence/issue/28407/302239>
Chicago YILMAZ, A . "SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDA İŞ KAZASI KAVRAMI: KITA AVRUPASI VE ANGLOSAKSON HUKUK İSTEMLERİNDEN BİRER ÖRNEK İLE TÜRK HUKUKU KARŞILAŞTIRMASI". Sosyal Güvence 0 (2017 ): 107-127
RIS TY - JOUR T1 - SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDA İŞ KAZASI KAVRAMI: KITA AVRUPASI VE ANGLOSAKSON HUKUK İSTEMLERİNDEN BİRER ÖRNEK İLE TÜRK HUKUKU KARŞILAŞTIRMASI AU - Aslı YILMAZ Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Sosyal Güvence JF - Journal JO - JOR SP - 107 EP - 127 VL - 0 IS - 11 SN - 2146-5649-2687-332X M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Sosyal Güvence SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDA İŞ KAZASI KAVRAMI: KITA AVRUPASI VE ANGLOSAKSON HUKUK İSTEMLERİNDEN BİRER ÖRNEK İLE TÜRK HUKUKU KARŞILAŞTIRMASI %A Aslı YILMAZ %T SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDA İŞ KAZASI KAVRAMI: KITA AVRUPASI VE ANGLOSAKSON HUKUK İSTEMLERİNDEN BİRER ÖRNEK İLE TÜRK HUKUKU KARŞILAŞTIRMASI %D 2017 %J Sosyal Güvence %P 2146-5649-2687-332X %V 0 %N 11 %R %U
ISNAD YILMAZ, Aslı . "SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDA İŞ KAZASI KAVRAMI: KITA AVRUPASI VE ANGLOSAKSON HUKUK İSTEMLERİNDEN BİRER ÖRNEK İLE TÜRK HUKUKU KARŞILAŞTIRMASI". Sosyal Güvence 0 / 11 (Şubat 2017): 107-127 .
AMA YILMAZ A . SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDA İŞ KAZASI KAVRAMI: KITA AVRUPASI VE ANGLOSAKSON HUKUK İSTEMLERİNDEN BİRER ÖRNEK İLE TÜRK HUKUKU KARŞILAŞTIRMASI. Sosyal Güvence. 2017; 0(11): 107-127.
Vancouver YILMAZ A . SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDA İŞ KAZASI KAVRAMI: KITA AVRUPASI VE ANGLOSAKSON HUKUK İSTEMLERİNDEN BİRER ÖRNEK İLE TÜRK HUKUKU KARŞILAŞTIRMASI. Sosyal Güvence. 2017; 0(11): 127-107.