FİYATLARI DÜŞÜRME AÇISINDAN TÜRKİYE’DEKİ JENERİK İLAÇ FİYATLAMA POLİTİKASININ PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ

Jenerik ilaçlar, ilaçların maliyetini aşağı çekerek hastalıkların daha ucuz ilaçlarlatedavi edilmesine büyük katkı sağlamaktadır. Orijinal bir ilacın patent süresinindolması ile birlikte, jenerikler piyasaya girerek rekabet yaratıp fiyatları düşürmektedir.Bu çalışma, Türkiye’deki jenerik ilaç politikalarının ilaç fiyatlarını aşağı çekmekonusunda ne kadar başarılı olduğunu ölçmeyi ve hem daha çok tasarruf sağlamakhem de fiyatları daha da aşağı indirmek için alternatif stratejiler geliştirmeyiamaçlamaktadır. 2009 Ocak ile 2013 Aralık ayları arasındaki Sosyal GüvenlikKurumu (SGK) üzerinden ayaktan alınan tüm ilaçların aylık verileri MEDULAsisteminden derlenmiş ve seçilmiş 12 farklı eşdeğer grubunun jenerik ilaçların ilgiligruplara girmesinin sağladığı tasarruf bulunmuştur. Ayrıca, 2012 yılında ilk jenerikolarak geri ödemeye giren 15 jenerik ilacın fiyatları ne kadar düşürdüğü ölçülmüştür.SGK ilaç bütçesinin yaklaşık %7’sini oluşturan 12 eşdeğer grupta, jenerikleringruplarda bulunması fiyatları yaklaşık %41 düşmüştür, %8 ile %74 arasında tasarrufsağlanmıştır. Geri ödemeye giren 15 ilk jenerik ürünün, ilk yıl için sağladığı tasarrufortalama %39 iken, bu ilaçların bulunduğu eşdeğer gruplarında kutu satışları %41artmıştır. Bu analizler sonucunda, jenerik ilaçların fiyatları daha da aşağı çekmesibağlamında, Türkiye için hala politika alanının mevcut olduğu sonucuna varılmıştır.Bu yüzden, daha fazla tasarruf sağlamaya yönelik; terapötik eşdeğerlik, ihale verekabeti artırıcı ve fiyatları daha da aşağı çeken saldırgan jenerik politikaları gibiuygulamaların yakın bir gelecekte hayata geçirilmesi önem arz etmektedir.

HOW IS CURRENT PHARMACEUTICALS PRICING POLICY ON GENERICS PERFORMING IN TURKEY REGARDING PRICE EROSION

Generics are commonly accepted to contribute significantly to treating diseaseby improving the affordability of pharmaceuticals. Once the patent expires for anoriginator brand, generics erode prices through creating fierce competition. Theobjective of this study is to investigate on Turkish pharmaceutical policies overgenerics through measuring how much they lower the prices, and then developalternative strategies to maintain higher level of price reduction, and hence saving.Claims data from Turkish Social Security Institution (SSI) for all ambulatory caredrugs reimbursed were collected monthly in the period of January 2009 to December2013 and for selected 12 equivalent groups price erosion and saving impacts dueto generic entry be computed. Moreover, the price erosion for 15 generics enteringthe reimbursement list in 2012 as first generics was measured. For 12 equivalentgroups constituting nearly 7% of SSI drug spending, the price erosion was nearly41% ranging from 8% to 74%. In the first year of the first generic entry, on averagethe prices were only shrank by 39% with an increase of 41% in units sold. As a resultof those analyses, it is concluded that Turkey is not maximizing its full potentialwith respect to generic medicines. Therefore, it is of great importance that policiessuch as therapeutic equivalence, tendering, and aggressive generic pricing policy tostimulate higher savings need to be introduced in the near future.

Kaynakça

Cameron, A., Ewen, M., Ross-Degnan, D., Ball, D., & Laing, R. (2009). Medicine prices, availability, and affordability in 36 developing and middle-income countries: a secondary analysis. Lancet, 373, 240-249

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { sosyalguvence302214, journal = {Sosyal Güvence}, issn = {2146-5649}, eissn = {2687-332X}, address = {}, publisher = {Sosyal Güvenlik Uzmanları Derneği}, year = {2017}, volume = {0}, pages = {62 - 78}, doi = {10.21441/sguz.2017.55}, title = {FİYATLARI DÜŞÜRME AÇISINDAN TÜRKİYE’DEKİ JENERİK İLAÇ FİYATLAMA POLİTİKASININ PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ}, key = {cite}, author = {GÜRSOY, Kadir} }
APA GÜRSOY, K . (2017). FİYATLARI DÜŞÜRME AÇISINDAN TÜRKİYE’DEKİ JENERİK İLAÇ FİYATLAMA POLİTİKASININ PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ. Sosyal Güvence , 0 (11) , 62-78 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sosyalguvence/issue/28407/302214
MLA GÜRSOY, K . "FİYATLARI DÜŞÜRME AÇISINDAN TÜRKİYE’DEKİ JENERİK İLAÇ FİYATLAMA POLİTİKASININ PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ". Sosyal Güvence 0 (2017 ): 62-78 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sosyalguvence/issue/28407/302214>
Chicago GÜRSOY, K . "FİYATLARI DÜŞÜRME AÇISINDAN TÜRKİYE’DEKİ JENERİK İLAÇ FİYATLAMA POLİTİKASININ PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ". Sosyal Güvence 0 (2017 ): 62-78
RIS TY - JOUR T1 - FİYATLARI DÜŞÜRME AÇISINDAN TÜRKİYE’DEKİ JENERİK İLAÇ FİYATLAMA POLİTİKASININ PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ AU - Kadir GÜRSOY Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Sosyal Güvence JF - Journal JO - JOR SP - 62 EP - 78 VL - 0 IS - 11 SN - 2146-5649-2687-332X M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Sosyal Güvence FİYATLARI DÜŞÜRME AÇISINDAN TÜRKİYE’DEKİ JENERİK İLAÇ FİYATLAMA POLİTİKASININ PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ %A Kadir GÜRSOY %T FİYATLARI DÜŞÜRME AÇISINDAN TÜRKİYE’DEKİ JENERİK İLAÇ FİYATLAMA POLİTİKASININ PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ %D 2017 %J Sosyal Güvence %P 2146-5649-2687-332X %V 0 %N 11 %R %U
ISNAD GÜRSOY, Kadir . "FİYATLARI DÜŞÜRME AÇISINDAN TÜRKİYE’DEKİ JENERİK İLAÇ FİYATLAMA POLİTİKASININ PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ". Sosyal Güvence 0 / 11 (Şubat 2017): 62-78 .
AMA GÜRSOY K . FİYATLARI DÜŞÜRME AÇISINDAN TÜRKİYE’DEKİ JENERİK İLAÇ FİYATLAMA POLİTİKASININ PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ. Sosyal Güvence. 2017; 0(11): 62-78.
Vancouver GÜRSOY K . FİYATLARI DÜŞÜRME AÇISINDAN TÜRKİYE’DEKİ JENERİK İLAÇ FİYATLAMA POLİTİKASININ PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ. Sosyal Güvence. 2017; 0(11): 78-62.