Tracheal Laceration Due to Elective Intubation and Its Treatment with Endotracheal Stenting

Entübasyona bağlı trakeal laserasyon nadir görülmekle birlikte mortalitesi yüksek bir komplikasyondur. Yoğun bakım ünitesinde takip edilen ve entübasyon sonrası, mekanik ventilasyon altındayken cilt altı amfizem gelişen 81 yaşındaki bayan hastada, endotrakeal tüp içersinden yapılan fiberoptik bronkoskopide trakeada 5 cm uzunluğunda laserasyon saptandı. Acil rijit bronkoskopiye alınan hastaya bir silikon düz ve bir metalik, karinal bacaklı trakeal stent yerleştirilerek laserasyon alanı örtüldü. Takiplerinde cilt altı amfizemi kaybolan hasta olağan weaning periyodunun ardından servise taburcu edildi.

Elektif Entübasyona Bağlı Gelişen Trakeal Laserasyon ve Endotrakeal Stent ile Tedavisi

Tracheal laceration as a result of elective intubation is a rarely seen complication with a high mortality. An eighty-one years old, female patient who was followed in the intensive care unit and treated with mechanical ventilation, developed subcutaneous emphysema after intubation. Fiberoptic bronchoscopy performed via the endotracheal tube revealed laceration in the trachea 5 cm in length.. The urgent rigid bronchoscopy has been performed and one silicone straight stent and a covered metallic bifurcated stent have been inserted. The araea of laceration has been covered totally. The subcutaneous emphysema disappeared incrementally and after weaning period the patient discharged to the ward

Kaynakça

Borasio P, Ardissone F, Chiampo G. Post-intubation tracheal rupture. A report on ten cases. Eur J Cardiothorac Surg 1997; 12: 98-100. [CrossRef]

Massard G, Rougé C, Dabbagh A, Kessler R, Hentz JG, Roeslin N, et al. Tracheobronchial lacerations after intubation end tracheostomy. Ann Thorac Surg 1996; 61: 1483-7. [CrossRef]

Ozgulder A. Trakeobronşiyal Yaralanmalar. TTD Toraks Cerrahisi Bülteni 2010; 1: 1.

Conti M, Pougeoise M, Wurtz A, Porte H, Fourrier F, Ramon P, et al. Management of postintubation tracheobronchial ruptures. Chest 2006; 130: 412-8. [CrossRef]

Karadayı Ş, Yazıcı Ü, Gülhan E, Taştepe İ, Altınok T, Ege T. Trakeobronşiyal Ya- ralanmalarda Tedavi Yaklaşımlarımız. Solunum Hastalıkları 2007; 18: 114-7.

Hahn B. Tracheobronchial rupture. J Emerg Med 2007; 33: 193-4. [CrossRef]

Grillo HC. Tracheal and bronchial trauma. In Grillo HC ed.Surgery of the trachea and bronchi. London B.C. Hamilton Inc, 2004: 271-90.

Kiser AC, O'Brien SM, Detterbeck FC. Blunt tracheobronchial injuries: tre- atment and outcomes. Ann Thorac Surg 2001; 71: 2059-65. [CrossRef]

Karmy-Jones R, Avansino J, Stern EJ. CT of blunt tracheal rupture. AJR Am J Roentgenol 2003; 180: 1670. [CrossRef]

Osorio García F, Serrano Alvarez C, Martinez Sánchez A, Gallardo Medina M. Post-tracheal intubation rupture treated with a Dumon-Y stent. Rev Esp Anestesiol Reanim 2012; 59: 171-2.

Yopp AC, Eckstein JG, Savel RH, Abrol S. Tracheal stenting of iatrogenic trache- al injury: a novel management approach. Ann Thorac Surg 2007; 83: 1897-9. [CrossRef]

Kaynak Göster

Solunum
  • ISSN: 1302-4922
  • Yayın Aralığı: Yılda 0 Sayı
  • Başlangıç: 2018

1.1b363

Sayıdaki Diğer Makaleler

Tracheal Laceration Due to Elective Intubation and Its Treatment with Endotracheal Stenting

Aybüke KEKEÇOĞLU, Cengiz ÖZDEMİR, Levent KARASULU, Ayşe Filiz KOŞAR, Levent DALAR

Dyspnea Associated with Silicone Breast Implant Rupture

Katherine RİDER, Hatice KAYA, Guillermo GUTİERREZ

An Anterior Primary Myxoid Liposarcoma Case

Ercan KURTİPEK, Hıdır ESME, Taha Tahir BEKÇİ, Mihrican YEŞİLDAĞ, Burhan APİLİOĞULLARI

Smear-Negative Pulmonary Tuberculosis

TAYFUN ÇALIŞKAN, Hatice KAYA

Pulmonary Hamartomas: A Report of 13 Parenchymal and Endobronchial Cases

Gülbanu Horzum EKİNCİ, Esra Akkütük ÖNGEL, Osman HACIÖMEROĞLU, Murat KAVAS, Ayşe ERSEV, Ali ATASALİHİ, Adnan YILMAZ

The Evaluation of Family Physicians' Knowledge on the Use of Inhalation Devices

Elif TANRIVERDİ, Kezban Özmen SÜNER, Hasan SÜNER, Sinem İLİAZ, ALİ NİHAT ANNAKKAYA

Bilateral Upper Zone Patchy Opacities on the Chest Radiography Taken for Screening in a Patient without Any Smptoms: What Is Your Diagnosis?

TAYFUN ÇALIŞKAN, Yasin UYAR, Dilaver DEMİREL, OĞUZHAN OKUTAN, Faruk ÇİFTÇİ, Ersin DEMİRER, Zafer KARTALOĞLU

A Different Clinical Type of OSAS: REM-Related OSAS

HANDAN İNÖNÜ KÖSEOĞLU, ASİYE KANBAY, OSMAN DEMİR

Evaluation of the Demographical and Clinical Characteristics of the Children with Foreign Body Aspiration: A Single Center Experience

SEVGİ PEKCAN, BAHAR GÖKTÜRK, ŞÜKRÜ NAİL GÜNER, Tamer ALTINOK, Vesile Meltem ENERGİN

Approaches in Diagnosis and Treatment of Patients with Idiopathic Pulmonary Fibrosis: A Questionnaire Study

OĞUZHAN OKUTAN, Oğuz UZUN, Savaş ÖZSU, BÜLENT ALTINSOY, Ceyda MAHLEÇ ANAR