Streptococcus pneumoniae ile ilişkili organize pnömoni olgusu

Organize pnömoni, birçok klinik ve radyolojik durumla ilişkili inflamatuar bir akciğer hastalığıdır. Hiçbir solunumsal sıkıntısı olmayan 57 yaşındaki kadın hastanın yaklaşık 1 aydır devam eden uyku hali, halsizlik, yorgunluk, terleme, baş dönmesi yakınmaları mevcuttu. Akciğer grafisinde, bilateral yama tarzı infiltrasyonları olması nedeniyle ileri tetkiki yapıldı. Transtorasik tru-cut biyopsi sonucunda organize pnömoni (OP) tanısı kondu. Başlangıçta hiçbir etiyolojik faktör saptanamamışken, BAL sıvısında Streptococcus pneumoniae üremesi üzerine organize pnömoninin, mikrobiyolojik bir nedene ikincil OP olabileceği düşünüldü. Hastaya 1 mg/kg/gün prednizolon tedavisi başlandı ve 6 ay süreyle, azaltılan dozlarda verildi. Tedavi sonu kontrolünde, hastanın en belirgin yakınması olan uyku halinin tamamen geçtiği, olgunun klinik olarak iyileştiği ve radyolojik olarak lezyonların tama yakın gerilediği görüldü.

A case of organising pneumonia associated with streptococcus pneumoniae

Organizing pneumonia is a histopathological entity that has been described in association with numerous clinical and radiological conditions. A 57-year-old female patient was evaluated for somnolence, fatique, exhaustion and sweating that started 1 month ago. Although she had no respiratory symptoms, bilateral patchy infiltrations were seen on her chest x-ray taken for routine evaluation for differential diagnosis of those infiltrations. Transthoracic tru-cut lung biopsy was taken and patient was diagnosed as organising pneumonia (OP) with relevant histopathological findings. Although no etiological factor has been identified at the beginning, Streptococcus pneumoniae has been determined in the BAL fluid and the case is thought to be OP secondary to a microbiologic etiology. Oral prednisolon treatment has been started at 1 mg/kg/day dosage and tapered within 6 months. Six months later, the somnolence disappeared completely, patient recovered clinically and infiltrations on her chest radiograph showed significant regression.

Kaynakça

1. Başay N, Berkoğlu M. Bronşiyolitler. In: Diffüz Parankimal Akciğer Hastalıkları ed: Erdoğan Y, Samurkaşoğlu B. Mesut Matbaacılık. 2004: 2: 45-74.

2. Kıter G, Yuncu G, Bir F, Karabulut N, Özkurt S, Evyapan F. Kriptojenik Organize Pnömoni: İki Olgu Üzerinden Bilgi Güncellemesi. Türk Toraks Dergisi, 2008; 9 (1): 43-48.

3. Cordier JF. Cryptogenic organizing pneumonia. Eur Respir J 2006; 28: 422-446.

4. Kula Ö, Altınöz H, Dülger S, A case of Bronchiolitis Obliterans Organising Pneumonia, Turkish Respiratory Journal, 2000; 2: 57- 60.

5. Alcolea S, Santiago Recuerda A, Prado MC. Cryptogenic Organizing Pneumonia and Mediastinal Lymhadenopathy, Arch Bronconeumol 2004; 40(8): 384-386.

6. Şen S, Şentürk E, Kaçar F. Soliter pulmoner nodül ve spontan pnömotoraks nedeniyle başvuran bir BOOP olgusu, Tüberküloz ve Toraks Dergisi, 2004; 52(3): 280-284.

7. Lee KS, Kullnig P, Hartman T. Cryptogenic organizing pneumonia: CT Findings in 43 Patient, ARJ 1994;162: 543-546.

8. Erdoğan E, Debirkazık F, Emri S, Organizing pneumonia after radiation therapy for breast cancer. Turkish Society of Radiology 2006; 12: 121-124.

9. Song J, Gorgan L, Corkey R, An Unusual Case of BOOP Concominant with Bronchioloalveolar Carsinoma. Respiration 2004; 71: 91-97.

10. Hancı E, Hatipoğlu ON, Karlıkaya C. Bronşiolitis Obliterans Organize Pnömoni: Olgu Sunumu. Solunum 2000; 2: 27-30.

11. Tatar D, Güneş EY, Halilçolar H. Bronşiolitis Obliterans Organize Pnömoni (4 Olgu Nedeniyle). Solunum 2002;4:38-40.

12. Lt Col CDS Katoch, Bronchiolitis Obliterans with Organising Pneumonia presenting as Non Resolving Pneumonia. MJAFI 2006; 62: 378-380.

13. PolettiV, Cazzoto S. The diagnostic value of bronchoalveolar lavage and transbronchial lung biopsy in COP. Eur Respir J, 1996; 9: 2513-2516.

14. Wells AU. Cryptogenic organizing pneumonia. Seminars in Respiratory and Critical Care Med, 2001; 22(4): 449-459.

Kaynak Göster

Solunum
  • ISSN: 1302-4922
  • Yayın Aralığı: Yılda 0 Sayı
  • Başlangıç: 2018

886269

Sayıdaki Diğer Makaleler

Servise yatırılarak tedavi edilen ve risk faktörü taşıyan erişkin toplum kökenli pnömoni (TKP) hastalarında moksifloksasin monoterapisi ile seftriakson+klaritromisin kombinasyonunun, etkinlik ve güvenilirliğinin karşılaştırılması

Tevfik ÖZLÜ, Hakan KARAHAN, Yılmaz BÜLBÜL, Savaş ÖZSU, Funda ÖZTUNA

Şanlıurfa’nın kırsal kesiminde yaşayan kadınlar arasında sigara içme davranışı

Elif KÖSE, Pınar PAZARLI, ZEYNEP ŞİMŞEK

Karbon monoksit difüzyon kapasitesi

Gazi GÜLBAŞ, Hakan GÜNEN

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı alevlenmelerinde balgamda streptococcus pneumoniae, haemophilus influenzae ve moraxella catarrhalis’in gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu tekniği ile kantitatif olarak saptanması

Bengi AKIN, Baykal TÜLEK, UĞUR ARSLAN, Latife SÜTÇÜ, Duygu FINDIK, Mecit SÜERDEM

Maligniteyi taklit eden bir pulmoner aktinomikoz olgusu

Halide KAYA, ERDOĞAN ÇETİNKAYA, Güler ÖZGÜL, Gülşah GÜNLÜOĞLU, Emine KAMİLOĞLU, Atayla GENÇOĞLU, Nur BÜYÜKPINARBAŞILI

KOAH hastalarında influenza ve pnömokok aşılanma sıklığı

Savaş ÖZSU, Ergun UÇAR, YAKUP ARSLAN, Emin MADEN, Hayati BİLGİÇ

Malign plevral efüzyonlarda küçük çaplı kateter kullanılarak povidon iyot ile yapılan hızlı plöredezin etkinliği

Demet TURAN, Ülkü AKTÜRK AKA, Benan ÇAĞLAYAN, Ali FİDAN, Sevda Şener CÖMERT, Nesrin KIRAL, Banu SALEPÇİ

Streptococcus pneumoniae ile ilişkili organize pnömoni olgusu

Dilek KARADOĞAN ÇAKMAKÇI, Sibel ÖZKURT, Göksel KITER, Ali EKİNCİ, Sevin BAŞER, Fatma EVYAPAN

Trakeobronkopatia osteokondroplastikada topikal mitomisin-c uygulaması: bir olgu

Ahmet Levent KARASULU, Levent DALAR, SEDAT ALTIN, Gülşah GÜNLÜOĞLU, Sinem Nedime SÖKÜCÜ, EKREM CENGİZ SEYHAN, Güngör ÇAMSARI

Malign plevral mezotelyomanın miliyer akciğer metastazı

ENDER LEVENT, NESRİN SARIMAN, Akın Cem SOYLU