Sebebi bilinmeyen ateş nedeni olarak erişkin still hastalığı

Erişkin Still Hastalığı (ESH), sistemik juvenil artritin erişkin formudur. Sebebi bilinmeyen ve nadir görülen bir inflamatuar hastalıktır. Aynı zamanda sebebi bilinmeyen ateşin de önemli nedenlerinden biridir. Hastalığın tanısı infeksiyon, malignite ve romatolojik hastalıkların dışlanmasıyla konur. Artmış ferritin seviyesi hastalığı tahmin etmede oldukça önemlidir. Bu yazıda, infeksiyon tedavisine rağmen düşmeyen ateş, akciğer grafisinde bilateral alt zonlarda infiltrasyon ve perikardiyal efüzyonla başvuran 55 yaşında bir erkek hasta sunulmaktadır. Hasta geniş spektrumlu antibiyotik tedavisine yanıt vermemiştir. Üstelik birçok infeksiyon ajanının serolojisi negatif bulunmuştur. Hastaya yüksek ateş, nötrofilik lökositoz, hepatomegali ve negatif romatolojik seroloji ile ESH tanısı konulmuştur. Metil prednizolon tedavisi ile hastada klinik yanıt alınmıştır. Sonuç olarak, ESH’nin tanısı zordur ve diğer hastalıkların dışlanmasıyla birlikte klinik şüphe tanıda çok önemlidir.

Adult Still disease as the cause of fever of unknown origin

Adult onset Still’s disease (AOSD), the adult variant of the systemic form of juvenile arthritis, is a rare systemic inflammatory disorder of unknown aetiology that is responsible for a significant proportion of cases of fever of unknown origin. The diagnosis is exclusion of infection, malignancy, and various rheumatologic disorders. Increased ferritin levels are of particular value in establishing the diagnosis. We report a case of a 55-yearold man who presented at our hospital with high fever, bilateral lower lobe infiltration seen in the chest radiography and pericardial effusion. He received therapy with broadspectrum antibiotics, but he was unresponsive to the treatment. Also, an extensive infectious serological workup was unremarkable and negative. Hepatomegaly and high fever, neutrophilic leukocytosis, and negative rheumatologic serology were consistent with AOSD. Methylprednisolone therapy was started which resulted in a remarkable clinical improvement with disappearance of the pericardial effusion and decrease in inflammatory markers. In conclusion, it is diffucult to diagnose the AOSD, and clinical suspicion with exclusion of other diagnoses is very important.

Kaynakça

1. Still GF. On a form of joint disease in children. Med Chirm Trans 1897;80:47-49.

2. Bywaters EG. Still’s disease in the adult. Ann Rheum Dis 1971;30: 121-133.

3. Magadur-Joly G, Billaud E, Barrier JH, Pennec YL, Mason C, Renou P, et al. Epidemiology of adult Still’s disease: estimate of the incidence by a retrospective study in West France. Ann Rheum Dis 1995;54:587-590.

4. Wakai K, Ohta A, Tamokoshi A, Ohno Y, Kawamura T, Aoki R, et al. Estimated prevalence and incidence of adult Still’s direase: findings by a nationwide epidemiological survey in Japan. J Epidemiol 1997;7:221-225.

5. Efthimiou P, Paik PK, Bielory L. Diagnosis and management of adult onset Still’s disease. Ann Rheum Dis 2006;65:564-572.

6. Dalkılıç E, Güllülü M, Karakoç Y, Yavuz M, Dilek K, Özkan A. [Adult Still’s Disease – Evaluation Of 30 Patıents]. T Klin Immünol Romatol 2003;3:66-69.

7. Bingöl Z, Çömçe F, Kolsuk EA, Tabak L. Plöroperikarditle seyreden Erişkin Stil Hastalığı. İst Tıp Fak Derg 2010;73:14-17.

8. Bleeker-Rovers CP, Vos FJ, de Kleijn EM, Mudde AH, Dofferhoff TS, Richter C, et al. prospective multicenter study on fever of unknown origin: the yield of a structured diagnostic protocol. Medicine (Baltimore) 2007;86:26-38.

9. Cheema GS, Quismorio FP Jr. Pulmonary involvement in adult-onset Still’s disease. Curr Opin Pulm Med 1999;5:305-309.

10. Pouchot J, Sampalis JS, Beaudet F, Carette S, Décary F, Salusinsky- Sternbach M, et al. Adult Still’s disease: manifestations, disease course, and outcome in 62 patients. Medicine (Baltimore) 1991; 70:118-136.

11. Fautrel B, Le Moël G, Saint-Marcoux B, Taupin P, Vignes S, Rozenberg S, et al. Diagnostic value of ferritin and glycosylated ferritin in adult onset Still’s disease. J Rheumatol 2001;28:322-329.

12. Slovis BS, Eyler AE. A 33-Year-Old Man With Pharyngitis, Transient Rash, and Multiorgan System Failure. Chest 2007;132:1080-1083.

13. Yamaguchi M, Ohta A, Tsunematsu T, Kasukawa R, Mizushima Y, Kashiwagi H, et al. Preliminary criteria for classification of adult Still’s disease. J Rheumatol 1992;19:424-430.

14. Esdaile JM. Tannenbaum H, Hawkins D. Adult Still’s disease. Am J Med 1980;68:825-830.

Kaynak Göster

Solunum
  • ISSN: 1302-4922
  • Yayın Aralığı: Yılda 0 Sayı
  • Başlangıç: 2018

1.4b559

Sayıdaki Diğer Makaleler

Kronik obstrüktif akciğer hastalığına bağlı akut solunum yetmezliğinde, noninvazif mekanik ventilasyon volüm garantili basınç desteği modunun, manuel basınç desteği ile karşılaştırılması

Kazım ROLLAS, Mehmet Bahadır BERKTAŞ, Mine BERKOĞLU

Noninvazif mekanik ventilasyon nedeniyle gelişen mediastinal amfizem ve pnömotoraks

Cenk KIRAKLI, Dursun TATAR, Özlem EDİPOĞLU, Pınar ÇİMEN, Zeynep Zeren UÇAR, Emel ÖZDEN

Obstrüktif uyku apne sendromlu hastalarda KOAH ile astım sıklığı ve bu hastalıkların obstrüktif uyku apne sendromunun şiddeti ile uyku kalitesine etkisi

Banu SALEPCİ MUSAFFA, Ali FİDAN, Nesrin KIRAL, Elif PARMAKSIZ TORUN, Gülşen SARAÇ, Sevda CÖMERT ŞENER, Benan ÇAĞLAYAN

Kronik öksürüğün tanı ve tedavisi

Emine ARGÜDER

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı alevlenmesinde interlökin-6 ve C-reaktif proteinin pulmoner tromboembolide tanısal değeri

Derya HOŞGÜN, Nihal BAŞAY, Mehmet Bahadır BERKTAŞ, Hülya BAYIZ, Neslihan MUTLUAY, Sebahat AKSARAY, Mine BERKOĞLU

Sebebi bilinmeyen ateş nedeni olarak erişkin still hastalığı

Savaş ÖZSU, Mehtap PEHLİVANLAR, Murat KARKUCAK, Funda ÖZTUNA, Yasin ABUL, Yılmaz BÜLBÜL, Tevfik ÖZLÜ

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı ve komorbiditeler

Oğuzhan OKUTAN, Ömer AYTEN

Sigara kullanımının plazma viskozitesi ve ilgili biyokimyasal parametreler üzerindeki etkileri

YASEMİN ARI YILMAZ, Atilla Güven ATICI, Servet KAYHAN, Ahmet Tevfik SÜNTER, Suna TÜRKELİ

Doktorlar, hemşireler ve hastalar nebülizatör cihazlarını ne kadar doğru kullanıyor?

Sinem GÜNGÖR, MURAT YALÇINSOY, Bilgen Begüm AFŞAR, Olga AKKAN, Belma BAĞCI AKBABA, Kiraz Aylin TORBACI, Ferhan ÖZŞEKER, Esen AKKAYA

Bronkoskopi ünitesinde hasta ve cihaz güvenliği

Ali FİDAN