Pulmoner langerhans hücreli histiyositoz: sigaranın bıraktırılması ile akciğer lezyonları düzelen bayan olgu

Nadir görülmesi ve tedavisiz tamamen düzelme özelliği ile pulmoner langerhans hücreli histiyositoz olgumuzu sunduk. Kırkbir yaşında kadın hasta kuru öksürük ve halsizlik yakınmaları ile hastanemize kabul edildi. Yirmi yıldır günde bir paket sigara içmekteydi. Akciğer röntgenogramında üst ve orta loblarda daha belirgin olmak üzere difüz nodüler infıltratlar mevcuttu. Yüksek rezolüsyonlu akciğer tomografisinde multipl küçük nodüler lezyonlar görüldü. Pulmoner Langerhans hücreli histiyositoz tanısı açık akciğer biyopsisi ile konuldu. Hastalık akciğerlerle sınırlı idi, herhangi başka bir lokalizasyonda saptanmadı. Semptomlar ve radyolojik bulgular tedavisiz ve sigara bıraktırarak 3 ay sonra belirgin düzeldi. YRBT'de pulmoner lezyonlar kayboldu.

A case of pulmonary langerhans' cell histiocytosis: ımproved pulmonary lesions after smoking cessation in female patient

We presented a case of pulmonary langerhans cell histiocytosis with spontaneous remission. A 41-year old woman was admitted to our hospital with dry cough and fatigue. She had been smoking 20 cigarettes a day for 20 years. Chest Xray film revealed diffuse nodular infiltrates in the predominantly middle and upper lung fields. HRCT showed multiple small noduler lesions. Pulmonary Langerhans' cell histiocytosis was diagnosed with open lung biopsy. The disease was limited to the lung, since further investigations did not show any other localization. The symptoms and radiographic findings improved markedly within 3 months after the onset of symptoms without treatment and upon cessation of smoking. The HRCT scan follow-up showed resolution of pulmonary lesions.

Kaynakça

1. Gülhan M. Pulmoner Langerhans hücreli histiyositoz. Difüz Parankimal Akciğer Hastalıkları. Samurkaşoğlu B, Erdoğan Y, edsl .ed. Mesut matbaacılık; 2004: 339- 50.

2. TaziA Sole P,HanceAJ. Pulmonary Langerhans1 celi histiocytosis. Thorax 2000; 55: 405-16.

3. Watanable R, Tatsumi K, Hashimoto S, Tamakoshi A Kuriyama T. Clinico-epidemiological features of pulmonary histiocytosis X. Intern Med 2001; 40: 998- 1003.

4. Aubry MC, Wright JL Myers JL The pathology of smokingrelated lung diseases. Clin Chest Med 2000; 21:11 - 35.

5. Ryu JH, Colby TV, Hartman TE, Vasallo R. Smoking related interstitial lung diseases: a concise review. Eur Respir J 2001; 17: 122-32.

6. Sundar KM, GOsselin MV, Chung HU Cahil BC. Pulmonary Langerhans cell histiocytosis. Emerging concepts in pathobiology, radiology, and clinical evolution of disease.Chest 2003; 123: 1673-83.

7. Vassallo R, Ryu JH, Colby TV, Hartman lumper AH. Pulmonary Langerhans' cell histiocytosis. N Eng J Med 2000; 342: 1969-78.

8. Vassallo R, Ryu JH, Schroeder DR, Decker PA, Limper AH. Clinical outcomes of pulmonary Langerhans' cell histiocytosis in adults. N Eng J Med 2002; 346: 484- 90.

9. Diette GB, Scatarige JC, Haponik EF, Merriman B, Fishman EK. Do high-resolution CT findings of usual interstitial pneumonitis obviate lung biopsy? Views of pulmonologists. Respiration. 2005; 72: 127- 8.

10. Moğulkoç N, Veral A, Bishop PW, Bayındır U, Pickering CA, Egan JJ. Pulmonary Langerhans cell histiocytosis: radiologic resolution following smoking cessation. Chest 1999; 115:1452- 5.

11. Miadonna A, Gibelli S, Tedeschi, Bonelli N, Ferrero S. Favourable outcome of a case of pulmonary Langerhans' cell histiocytosis. Monaldi Arch Chest Dis 2000; 55: 3- 5.

12. Ergün P, Aydoğdu M, Erdoğan Y, Biber Ç, Ağaçkıran Y. Lenf bezi tutulumu ile birlikte olan multisistemik Langerhans hücreli histiyositozis olgusu. Solunum Hastalıkları 2003; 14:216-22.

13. Sudou A, Hashimoto T, Nakamura H, Hatao E, Ito M, Tsuchida F, et al. Improvement of extrapulmonary lesions of eosinophilic granuloma after cessation of smoking. Nihon Kokyuki Gakkai Zasshi 2002; 40: 326- 30 (abstract).

14. Morimoto T, Matsumura T, Kitaichi M. Rapid remission of pulmonary eosinophilic granuloma in young male patient after cessation of smoking. Nihon Kokyuki Gakkai Zasshi 1999; 37: 140-5 (abstract).

Kaynak Göster

Solunum
  • ISSN: 1302-4922
  • Yayın Aralığı: Yılda 0 Sayı
  • Başlangıç: 2018

34374

Sayıdaki Diğer Makaleler

Genç hastalarda soliter pulmoner nodüllerin etiyolojisi

Seyfettin GÜMÜŞ, Ömer DENİZ, Fatih ÖRS, Faruk ÇİFÇİ, Ergun TOZKOPARAN, Orhan YÜCEL, Önder ÖNGÖRÜ, Onur GENÇ, Hayati BİLGİÇ, Kudret EKİZ

İdiyopatik pulmoner kolesterol granülomu olgu sunumu

Özgür SAMANCILAR, UFUK ÇAĞIRICI, Ali VERAL, Tolga ÖZ, Alpaslan ÇAKAN, Mustafa Hikmet ÖZHAN

Küçük hücreli dışı akciğer kanserli olgularda klinik özellikler

OĞUZHAN OKUTAN, Dilaver TAŞ, Hatice KAYA, Zafer KARTALOĞLU

Pulmoner langerhans hücreli histiyositoz: sigaranın bıraktırılması ile akciğer lezyonları düzelen bayan olgu

Arzu ERTÜRK, Ebru ÜNSAL, Meral GÜLHAN, Sema CANBAKAN, Müjgan GÜLER, Ebru ÇAKIR, Erkmen Şakir GÜLHAN, Nermin ÇAPAN

Majör batın cerrahisi sonrası gelişen Candida albicans pnömonisi: olgu sunumu

Dilaver TAŞ, OĞUZHAN OKUTAN, Zafer KARTALOĞLU, Nurittin ARDIÇ, TAYFUN ÇALIŞKAN

Aktif akciğer tüberkülozu ve sekel akciğer tüberkülozu ayrımında neopterinin yeri

Asuman YEĞEN, Sibel YURT, Nevin IŞIK, Nevin YAMAN, Burcu Arpınar YİĞİTBAŞ, Hafize UZUN, A. Filiz KOŞAR

Bronşektazili 15 olguda monosit ve granülosit fagositoz ve oksidatif patlama fonksiyonlarının değerlendirilmesi

Arzu ERTÜRK, Sema CANBAKAN, Meral GÜLHAN, Ebru ÜNSAL, Ali ŞENGÜL, Aysel PEKEL, Nermin ÇAPAN

Kronik obstrüktif akciğer hastalığında steroid direnci (histon asetilasyonu ve histon deasetilasyonu)

Şenay DEMİRTAŞ, Türkan TATLICIOĞLU

Immün direnci düşük bir olguda akciğer tüberkülozunun göğüs duvarında soğuk abse oluşturan progresif seyri

Sibel AYIK, Nilüfer ASLANKARA, Aydan ÇAKAN, Ayşe ÖZSÖZ

Cam fabrikası işçilerinde solunumsal yakınmalar ve solunum fonksiyon testi sonuçları

Sevin BAŞER, Sibel ÖZKURT, Murat HACIOĞLU, Beyza AKDAĞ, Mehmet ZENCİR, Fatma Evyapan FİŞEKÇİ