Mediastinal liposarkoma olgusu

Mediastinal liposarkomlar, tüm mediastinal tümörlerin %1?den azını oluşturan malign, primitif mezenşimal tümörlerdir. Prognozları tümörün histolojik alt tipi ve boyutuna bağlı olarak değişir. En önemli tedavi yöntemi cerrahi uygulamalardır. Olgularda metastazdan daha çok lokal nükse rastlanır. Bu makalede kırk yıl sonra mediastende tekrarlamış, nadir bir mediastinal liposarkoma olgusu sunulmuştur.

Mediastinal liposarcoma case

Mediastinal lyposarcoma is occured less 1% in all malign mesenchimal tumors. Prognosis changes according to hystological type and tumor size. Surgery approach is the most effective treatment. Lokal reccurens is seen more than metastasis. In this paper, rare mediastinal liposarcoma cases who recurrent to mediasten after 40 years is presented.

Kaynakça

1. Mandahl N. Soft tissue tumors: Liposarcoma/malignant lipomatous tumors. Atlas of Genetics and Cytogenetics in Oncology and Haematology 2007; 511: 47- 58.

2. Meyer M, Holzhausen HJ, Neef H, et al. Primary liposarcomas of the mediastinum. Langenbecks Arch Chir Suppl Kongressbd 1998; 115: 369- 73.

3. Montella L, Raffaele A, Raffaele Costanzo, et al. Mediastinal liposarcoma in a patient with previous testicular cancer. J Clin Society Clin Onkol 2005 23: 3844- 6.

4. Farah M, Abou Sleiman P, Bahous J. Primary mediastinal liposarcoma: a case report and review of the literature. J Med Liban 2001; 49: 165- 9 (Abstract).

5. Kim T, Murakami T, Oi H, et al. CT and MR imaging of abdominal liposarcoma. Am J Roentgenol 1996; 166:829- 33.

6. Punpale A, Pramesh CS, Jambhekar N, et al. Giant mediastinal liposarcoma. Ann Thorac Cardiovasc Surg 2006; 12:425- 7.

7. Eisenstat R, Bruce D, Lewis E, et al. Primary liposarcoma of the mediastinum with coexistent mediastinal lipomatosis. Am J Roentgenol 2000; 174: 572- 3.

8. Düzgün S, Yılmaz A , Selvi A, ve ark. Primer mediastinal liposarkom. Solunum 2002; 4: 264- 7.

Kaynak Göster

Solunum
  • ISSN: 1302-4922
  • Yayın Aralığı: Yılda 0 Sayı
  • Başlangıç: 2018

1.1b439

Sayıdaki Diğer Makaleler

Primer akciğer kanserli hastaların radyolojik, bronkoskopik ve histopatolojik özelliklerinin değerlendirilmesi

Füsun ŞAHİN, Gülseren KARAPINAR, Mesut BAYRAKTAROĞLU, Didem GÖRGÜN, Pınar YILDIZ

Sivas Verem Savaş Dispanseri tüberküloz hastalarının bazı özelliklerinin karşılaştırılması

ÖMER TAMER DOĞAN, Serdar BERK, Sefa Levent ÖZŞAHİN, Evrim ÇAKMAK, İbrahim AKKURT

Non-Hodgkin lenfomanın endobronşiyal tutulumu

Alperen KUNDURACIOĞLU, Aydan ÇAKAN, Ayşe ÖZSÖZ, Nur YÜCEL

Kronik obstrüktif akciğer hastalıklarında serum lipid parametrelerinin incelenmesi

Hasan ERGEN, Sema SARAÇ, Attila SAYGI, Zeliha ARSLAN, Semra KÖKLÜ

Fotodinamik tedavinin erken dönem endobronfliyal akcğer kanseri tedavisindeki yeri

Firuz ÇELİKOĞLU

Konjenital bronşiyal atrezili bir olgu

Ebru Şengül PARLAK, Ayşegül KARALEZLİ, Mükremin ER, Selda KAYA, İzzet Selçuk PARLAK, HATİCE CANAN HASANOĞLU

Astımlı hastalarda obezite ile demografik özellikler, hastalık şiddeti ve atopi arasındaki ilişki

Fahrettin TALAY, Bahar KURT

Mediastinal liposarkoma olgusu

Meltem AĞCA, Sibel ARINÇ, Emel YALDIZ, Uğur YILMAZ, Asım KUTLU, Turan KARAGÖZ

Proton pompa inhibitörleri ve toplum kökenli pnömoni riski: Topluma dayalı olgu-kontrol çalışması

Sinem Ezgi GÜLMEZ, Anette HOLM, Henrik FREDERIKSON, Thoger Gorm JENSEN, Court PEDERSON, Jesper HALLAS

Subklavian kateter uygulanmasına bağlı iyatrojenik pnömotoraks: 13 olgunun analizi

Ufuk ÇOBANOĞLU, Uğur GÖKTAŞ