Management of Pneumothorax-Update with Emphasis on Interventional and Minimally Invasive Procedures

Pnömotoraks plevral boşlukta hava bulunması şeklinde tanımlanan akciğer hastalığıdır. Pnömotoraks olgularının çoğu spontan gelişir. Spontan pnömotoraks primer veya sekonder pnömotoraks olarak sınıflandırılır. Hastaların çoğu ani başlayan göğüs ağrısı, dispne ya da her ikisi ile başvurur. Primer spontan pnömotoraks tedavisinin temel amacı akciğerin re-ekspansiyonudur. Primer spontan pnömotoraksta tedavi seçenekleri, basit manuel aspirasyon, göğüs tüpü ile drenaj ve cerrahi tedavidir. Bu derlemede primer spontan pnömotoraksın tanı ve tedavisi üzerinde durulmuştur

Pnömotoraks Yönetimi-Girişimsel ve Minimal İnvazif İşlemler için Güncelleme

Pneumothorax is a disease of the lung, defined as the presence of air in the pleural space. Most cases of pneumothorax occur spontaneously. A spontaneous pneumothorax can be defined as a primary or secondary pneumothorax. The majority of patients will present with sudden onset of chest pain, dyspnoea or both. Treatment decisions are mainly based on symptoms. The primary goal of treatment for primary spontaneous pneumothorax is reexpansion of the lung. Treatment options for primary spontaneous pneumothorax are simple manual aspiration, chest tube drainage and surgical treatment. In this review, the focus will be on the diagnosis and treatment of primary spontaneous pneumothorax

Kaynakça

1. Baumann MH, Strange C, Heffner JE, Light R, Kirby TJ, Klein J, et al. Management of spontaneous pneumothorax: an American College of Chest Physicians Delphi consensus statement. Chest 2001; 119: 590 - 602. [CrossRef]

2. MacDuff A, Arnold A, Harvey J, on behalf of the BTS Pleural Disease Guideline Group. Management of spontaneous pneumotho rax: British Thoracic Society pleural disease guideline 2010. Thorax 2010; 65 Suppl 2: ii18-ii31. [CrossRef]

3.Kelly AM, Druda D. Comparison of size classification of primary spontaneous pneumothorax by three international guidelines: a case for international consensus? Respir Med 2008; 102: 1830-2. [CrossRef]

4. Noppen M, Alexander P, Driesen P, Slabbynck H, Verstraeten A. Manual aspiration versus chest tube drainage in first episodes of primary spontaneous pneumothorax: a multicenter, prospective, randomized pilot study. Am J Respir Crit Care Med 2002; 165: 1240-4. [CrossRef]

5. Wakai A, O’Sullivan RG, McCabe G. Simple aspiration versus intercostal tube drainage for primary spontaneous pneumothorax in adults. Cochrane Database Syst Rev 2007; 24: CD004479.

6. Vedam H, Barnes DJ. Comparison of large- and small-bore intercostal catheters in the management of spontaneous pneumothorax. Intern Med J 2003; 33: 495-9. [CrossRef]

7. Chen JS, Hsu HH, Tsai KT, Yuan A, Chen WJ, Lee YC. Salvage for unsuccessful aspiration of primary pneumothorax: thoracoscopic surgery or chest tube drainage? Ann Thorac Surg 2008; 85: 1908-13. [CrossRef]

8. Tschopp JM, Boutin C, Astoul P, Janssen JP, Grandin S, Bolliger CT, et al. Talcage by medical thoracoscopy for primary spontaneous pneumothorax is more cost-effective than drainage: a randomised study.Eur Respir J 2002; 20: 1003-9. [CrossRef]

9. Al-Tarshihi MI. Comparison of the efficacy and safety of video-assisted thoracoscopic surgery with the open method for the treatment of primary pneumothorax in adults. Ann Thorac Med 2008; 3: 9-12. [CrossRef]

10. Sedrakyan A, van der Meulen J, Lewsey J, Treasure T. Video assisted thoracic surgery for treatment of pneumothorax and lung resections: systematic review of randomised clinical trials. BMJ 2004; 329: 1008. [CrossRef]

11. Bense L, Lewander R, Eklund G, Hedenstierna G, Wiman LG. Nonsmoking, non-alpha 1-antitrypsin deficiency-induced emphysema in nonsmokers with healed spontaneous pneumothorax, identified by computed tomography of the lungs. Chest 1993; 103: 433-8. [CrossRef]

Kaynak Göster

Solunum
  • ISSN: 1302-4922
  • Yayın Aralığı: Yılda 0 Sayı
  • Başlangıç: 2018

2.8b1.9b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Yaşlı Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli Hastaya Yaklaşım

DENİZ KÖKSAL

Management of Pneumothorax-Update with Emphasis on Interventional and Minimally Invasive Procedures

Julius P JANSSEN

Larengeal Ödem ile Tanı Konulan Milyer Tüberküloz Olgusu: Septik Şok ve Trombositopeni Komplikasyonu ile Birlikte

Emel BULCUN, Aydanur EKİCİ, Mehmet EKİCİ, Pınar YILDIZ GÜLHAN, Ömür GÜNGÖR, Mustafa KAZKAYASI

Girişimsel Bronkoskopik Yöntemler ile Tedavi Ettiğimiz Tipik Karsinoid ve Benign Endobronşial Tümör Olgularımız

Sevda ŞENER CÖMERT, Elif TORUN PARMAKSIZ, Benan ÇAĞLAYAN, Hüseyin Tahsin GÜLSEVEN, Banu SALEPÇİ, Ali FİDAN

İnhaler Cihazların Hatalı Kullanımı-Etkili Faktörler ve Eğitimin Rolü

YUSUF AYDEMİR

Eozinofilik Plevral Efüzyon: Plevral Boşluğa Rüptüre Pulmoner Kist Hidatik

Melih BÜYÜKŞİRİN, Filiz GÜLDAVAL, KENAN CAN CEYLAN, Elif DUMAN ÇETİN, Günhan YAVAŞOĞLU, Hüseyin HALİLÇOLAR

KOAH Akut Atağında Serum Rezistin Düzeyleri ile Hava Yolu Obstrüksiyonu Arasındaki İlişki

Funda YILDIRIM, Teyfik TURGUT, Gamze KIRKIL, Bilal ÜSTÜNDAĞ

Aberran Sağ Subklavyen Arter Sendromu ve Kronik Öksürük

Baykal TÜLEK, Gülfem YILDIRIM, FİKRET KANAT, Mecit SÜERDEM

Antitüberküloz Tedavi Altındayken Karaciğer Absesine Yol Açan Bir Tüberküloz Plörezi ve Lenfadenit Olgusu

Melih BÜYÜKŞİRİN, Onur Fevzi ERER, Günhan YAVAŞOĞLU, Hüseyin HALİLÇOLAR, Ceyda MAHLEÇ ANAR

Malign Plevral Efüzyonlarda Tedavi Yaklaşımı-Minimal İnvaziv Yöntemler

Elif TORUN PARMAKSIZ