Larengeal Ödem ile Tanı Konulan Milyer Tüberküloz Olgusu: Septik Şok ve Trombositopeni Komplikasyonu ile Birlikte

Tüberküloz, her doku ve organı tutabilen çok geniş klinik spektruma sahip bir hastalıktır. Elli yedi yaşında olgumuz larenks ödemi sonrasında milyer tüberküloz şeklinde karşımıza çıktı. Tüberkülozun seyrinde septik şok gelişti. Antitüberküloz tedavisi ile septik şok düzelirken trombositopeni gelişti. Tedaviden rifampisin çıkartıldığında trombositopenisi düzeldi. Olgumuzu tüberkülozun hem karşımıza geliş şekillerini hem de komplikasyonlarını irdelemek için burada sunmayı uygun bulduk

A Case of Miliary Tuberculosis Detected with Laryngeal Oedema: Complication with Septic Shock and Thrombocytopaenia

Tuberculosis, a disease with a wide clinical spectrum, can involve all tissues and organs. A 57-year-old case appeared in the form miliary tuberculosis after laryngeal oedema. Septic shock developed in the course of tuberculosis. Thrombocytopaenia then developed, while septic shock improved following antituberculosis treatment. Thrombocytopaenia improved after rifampicin was removed from the treatment regimen. We decided to present our case here as an interesting form of tuberculosis with complications

Kaynakça

1. Porras Alonso E, Martín Mateos A, Perez-Requena J, Avalos Serrano E. Laryngeal tuberculosis. Rev Laryngol Otol Rhinol 2002; 123: 47-8.

2. Rieder HL, Snider DE, Cauthen GM. Extrapulmonary tuberculosis in United States. Am Rev Respir Dis 1990; 141: 347-51. [CrossRef]

3. Örnek T, Kart L, Altın R, Uçan B, Tor M, Yalçın Y, ve ark. Farklı klinikle seyreden iki milyer tüberküloz olgusu. Tıp Araştırmaları Dergisi 2003; 1: 31-4.

4. Lim KH, Chong KL. Multiple organ failure and septic shock in disseminated tuberculosis. Singapore Med J 1999; 40: 176-8.

5. Sharma SK, Mohan A, Pande JN, Prasad KL, Gupta AK, Khilnani GC. Clinical profile, laboratory characteristics and outcome in miliary tuberculosis, QJM 1995; 88: 29-37.

6. Zhang J, Handorf C. Miliary tuberculosis presenting as acute respiratory distress syndrome, septic shock, DIC, and multiorgan failure. Tenn Med 2004; 97: 164-6.

7. Mert A. Milyer Tüberküloz. Ankem Dergisi 2004; 18: 127-32.

8. Sharma SK, Mohan A, Sharma A, Mitra DK. Miliary tuberculosis: new insights into and old disease. Lancet Infect Dis 2005; 5: 415-30. [CrossRef]

9. Ramadan HH, Tarazi AE, Baroudy FM. Laryngeal tuberculosis: presentation of 16 cases and review of the literature. J Otolarnyngol 1993; 22: 39-41.

10. Erdem T, Miman MC, Gürses İ, Kızılay A, Karataş E, Türker G. Tü- berküloz Larenjitleri. KBB ve BBC Dergisi 2003; 11: 68-72.

11. Bull TR. Tuberculosis of the larynx. Br Med J 1966; 2: 991-2. [CrossRef]

12. Shin JE, Nam SY, Yoo SJ, Kim SY. Changing trends in clinical manifestations of laryngeal tuberculosis. Laryngoscope 2000; 110: 1950-3. [CrossRef]

13. Yılmaz F, Elbistanlı MS, Aksoy F, Karaaslan O, Laryngeal Tuberculosis. KBB-Forum 2008; 7: 36-8.

14. Unal M, Vayisoglu Y, Guner N, Karabacak T. Tuberculosis of the aryepiglottic fold and sinus pyriformis: a rare entity. Mt Sinai J Med 2006; 73: 806-9.

15. Karla A, Karla A, Palaniswamy C, Vikram N, Khilnani GC, Sood R Immune thrombocytopenia in a challenging case of disseminated tuberculosis: a case report and review of the literature. Case Rep Med 2010 Sep 26. doi: 10.1155/2010/946278 [Epub ahead of print]. [CrossRef]

16. Hadfield JW. Rifampicin-induced thrombocytopenia. Postgrad Med J 1980; 56: 59-60. [CrossRef]

17. Tanrıkulu AÇ, Abakay A, Turan H. Rifampisine Bağlı Trombositopeni. Göztepe Tıp Dergisi 2010; 25: 142-4.

18. Martínez E, Collazos J, Mayo J. Shock and cerebral infarct after rifampin re-exposure in a patient infected with human immunodeficiency virus. Clin Infect Dis 1998; 27: 1329-30. [CrossRef]

Kaynak Göster

Solunum
  • ISSN: 1302-4922
  • Yayın Aralığı: Yılda 0 Sayı
  • Başlangıç: 2018

36376

Sayıdaki Diğer Makaleler

KOAH Akut Atağında Serum Rezistin Düzeyleri ile Hava Yolu Obstrüksiyonu Arasındaki İlişki

Funda YILDIRIM, Teyfik TURGUT, Gamze KIRKIL, Bilal ÜSTÜNDAĞ

Girişimsel Bronkoskopik Yöntemler ile Tedavi Ettiğimiz Tipik Karsinoid ve Benign Endobronşial Tümör Olgularımız

Sevda ŞENER CÖMERT, Elif TORUN PARMAKSIZ, Benan ÇAĞLAYAN, Hüseyin Tahsin GÜLSEVEN, Banu SALEPÇİ, Ali FİDAN

Larengeal Ödem ile Tanı Konulan Milyer Tüberküloz Olgusu: Septik Şok ve Trombositopeni Komplikasyonu ile Birlikte

Emel BULCUN, Aydanur EKİCİ, Mehmet EKİCİ, Pınar YILDIZ GÜLHAN, Ömür GÜNGÖR, Mustafa KAZKAYASI

Management of Pneumothorax-Update with Emphasis on Interventional and Minimally Invasive Procedures

Julius P JANSSEN

Eozinofilik Plevral Efüzyon: Plevral Boşluğa Rüptüre Pulmoner Kist Hidatik

Melih BÜYÜKŞİRİN, Filiz GÜLDAVAL, KENAN CAN CEYLAN, Elif DUMAN ÇETİN, Günhan YAVAŞOĞLU, Hüseyin HALİLÇOLAR

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Vasküler Endotelyal Growth Faktör ile İnflamasyon Belirteçlerinin Kan Düzeylerinin Karşılaştırılması ve Fonksiyonel Parametrelerle Arasındaki İlişki

Nesrin YÖNTEM GÖK, Mediha GÖNENÇ ORTAKÖYLÜ, Ayşe BAHADIR, Figen ALKAN, Emel ÇAĞLAR

İnhaler Cihazların Hatalı Kullanımı-Etkili Faktörler ve Eğitimin Rolü

YUSUF AYDEMİR

Malign Plevral Efüzyonlarda Tedavi Yaklaşımı-Minimal İnvaziv Yöntemler

Elif TORUN PARMAKSIZ

Antitüberküloz Tedavi Altındayken Karaciğer Absesine Yol Açan Bir Tüberküloz Plörezi ve Lenfadenit Olgusu

Melih BÜYÜKŞİRİN, Onur Fevzi ERER, Günhan YAVAŞOĞLU, Hüseyin HALİLÇOLAR, Ceyda MAHLEÇ ANAR

Yaşlı Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli Hastaya Yaklaşım

DENİZ KÖKSAL