Kronik obstrüktif akciğer hastalığı ve komorbiditeler

Kaynakça

1. Mannino DM, Thorn D, Swensen A, Holguin F. Prevalence and outcomes of diabetes, hypertension and cardiovascular disease in COPD. Eur. Respir. J. 2008;32:962-969.

2. Donaldson K, Stone V, Seaton A, MacNee W. Ambient particle inhalation and the cardiovascular system: potential mechanisms. Environ Health Perspect 2001;109:523-527.

3. Yang Q, Underwood MJ, Hsin MK, Liu XC, He GW. Dysfunction of pulmonary vascular endothelium in chronic obstructive pulmonary disease: basic considerations for future drug development Curr Drug Metab. 2008;9:661-667.

4. Rahman I, Morrison D, Donaldson K, MacNee W. Systemic oxidative stress in asthma, COPD, and smokers. Am J Respir Crit Care Med 1996;154:1055-1060.

5. Hoşgün D, Başay N, Berktaş MB, Bayız H, Mutluay N, Aksaray S, Berkoğlu M. Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Alevlenmesinde İnterlökin-6 ve C-reaktif Proteinin Pulmoner Tromboembolide Tanısal Değeri Solunum 2012;14 (3) (baskı öncesi çevrim içi yayın).

6. Tillie-Leblond I, Marquette CH, Perez T, Scherpereel A, Zanetti C, Tonnel AB, et al. Pulmonary Embolism in Patients with Unexplained Exacerbation of Chronic Obstructive Pulmonary Disease: Prevalence and Risk Factors Ann Intern Med 2006;144:390-396.

7. Wang ZL. Evolving role of systemic inflammation in comorbidities of chronic obstructive pulmonary disease Chinese Medical Journal 2010;123:3467-3478.

8. Yohannes AM. Lung cancer in patients with chronic obstructive pulmonary disease is a double blow Expert Rev. Respir. Med. 2012;6:3-6.

9. Donaldson AV, Maddocks M, Martolini D, Polkey MI, Man MD. Muscle function in COPD: a complex interplay International Journal of COPD 2012;7:523-535.

10. Kiyokawa H, Muro S, Oguma T, Sato S, Tanabe N, Takahashi T, et al. Impact of COPD Exacerbations on osteoporosis assessed by chest CT Scan. COPD 2012;9:235-242.

11. Mirrakhimov AE. Chronic obstructive pulmonary disease and glucose metabolism: a bitter sweet symphony. Cardiovascular Diabetol 2012;11:132.

12. Carroz KP. Anemia in COPD: Should It Be Taken Into Consideration? Arch Bronconeumol. 2007;43:392-398.

13. Zamarrón C, García Paz V, Morete E, del Campo Matías F. Association of chronic obstructive pulmonary disease and obstructive sleep apnea consequences International Journal of COPD 2008;3:671-682.

Kaynak Göster

Solunum
  • ISSN: 1302-4922
  • Yayın Aralığı: Yılda 0 Sayı
  • Başlangıç: 2018

1.4b531

Sayıdaki Diğer Makaleler

Noninvazif mekanik ventilasyon nedeniyle gelişen mediastinal amfizem ve pnömotoraks

Cenk KIRAKLI, Dursun TATAR, Özlem EDİPOĞLU, Pınar ÇİMEN, Zeynep Zeren UÇAR, Emel ÖZDEN

Doktorlar, hemşireler ve hastalar nebülizatör cihazlarını ne kadar doğru kullanıyor?

Sinem GÜNGÖR, MURAT YALÇINSOY, Bilgen Begüm AFŞAR, Olga AKKAN, Belma BAĞCI AKBABA, Kiraz Aylin TORBACI, Ferhan ÖZŞEKER, Esen AKKAYA

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı ve komorbiditeler

Oğuzhan OKUTAN, Ömer AYTEN

Sebebi bilinmeyen ateş nedeni olarak erişkin still hastalığı

Savaş ÖZSU, Mehtap PEHLİVANLAR, Murat KARKUCAK, Funda ÖZTUNA, Yasin ABUL, Yılmaz BÜLBÜL, Tevfik ÖZLÜ

Sigara kullanımının plazma viskozitesi ve ilgili biyokimyasal parametreler üzerindeki etkileri

YASEMİN ARI YILMAZ, Atilla Güven ATICI, Servet KAYHAN, Ahmet Tevfik SÜNTER, Suna TÜRKELİ

Bronkoskopi ünitesinde hasta ve cihaz güvenliği

Ali FİDAN

Tüberküloz ön tanısı almış iki langerhans hücreli histiyositozis olgusu

Berna YILDIRIM BOTAN, Ayşegül KARALEZLİ, Ayşegül ŞENTÜRK, Canan HASANOĞLU, Olcay KANDEMİR, Raci AYDIN

Kronik öksürüğün tanı ve tedavisi

Emine ARGÜDER

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı alevlenmesinde interlökin-6 ve C-reaktif proteinin pulmoner tromboembolide tanısal değeri

Derya HOŞGÜN, Nihal BAŞAY, Mehmet Bahadır BERKTAŞ, Hülya BAYIZ, Neslihan MUTLUAY, Sebahat AKSARAY, Mine BERKOĞLU

Kronik obstrüktif akciğer hastalığına bağlı akut solunum yetmezliğinde, noninvazif mekanik ventilasyon volüm garantili basınç desteği modunun, manuel basınç desteği ile karşılaştırılması

Kazım ROLLAS, Mehmet Bahadır BERKTAŞ, Mine BERKOĞLU