History of Lung Transplantation

Dünyada akciğer transplantasyonu tarihçesi, deneysel çalışmaların yapılmaya başlandığı 20. yüzyılın ilk yıllarından itibaren James Hardy' nin Amerika Birleşik Devletleri'nde 1963'te yaptığı ilk klinik transplantasyona uzanır ve hızlanarak günümüze gelir. 2011 yılına kadar dünyada 40,000'in üzerinde kalp-akciğer ve akciğer transplantasyonu yapılmıştır. Transplantasyon alanındaki artan ihtiyaca ve başarılara paralel olarak transplant merkezleri ve hasta sayıları da giderek artmaktadır. Türkiye'de 2009 yılında Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi' nde başlayan akciğer transplantasyonları günümüzde iki merkezde aktif olarak yapılmaktadır. Bu derlemede, ülkemizdeki ilk başarılı akciğer transplantasyonu detaylandırılarak dünyada ve ülkemizdeki akciğer transplantasyonu tarihçesi gözden geçirilmektedir

Akciğer Transplantasyonu Tarihçesi

History of lung transplantation in the world dates back to the early 20 th century, continues to the first clinical transplantation performed by James Hardy in the United States of America in 1963 and comes to the present with increased frequency. Over 40.000 heart-lung and lung transplantations were carried out in the world up to 2011. The number of transplant centers and patients is flourishing in accordance with the increasing demand and success rate in that arena. Lung transplantations that started in Turkey at Sureyyapasa Teaching Hospital for Pulmonary Diseases and Thoracic Surgery in 2009 are being performed at two centers actively to date. This review covers a general outlook on lung transplantations both in the world and in Turkey with details of the first successful lung transplantation in our country

Kaynakça

1. Overall Lung and Adult Lung Transplantation Statistics. ISHLT 2012 Registry.http://www.ishlt.org/downloadables/slides/2009/ lung-adult.ppt (also in J Heart Lung Transplant 2012 Oct; 311,10: 1045-55).

2. Robert M. Rutherford,James Lordan,Andrew Fisher,Paul Corris. Historical Overview of Lung and Heart-Lung Transplantation. In Lung and Heart-Lung Transplantation Ed.s Joseph P. Lynch III, David Ross 2006, 1-5.

3. Konstantinov IE. At the Cutting Edge of the impossible: a tribute to Vladimir P. Demikhov. Tex Heart Inst J 2009; 36: 453-8.

4. Dark JH. History of heart-lung transplantation. Lung 1990; 168 Supp l: 1165-8. [CrossRef]

5. Massard G. History of Lung Transplantation. European Respiratory Society School Course on Lung Transplantation, 2012 Strasbourg, France.

6. Reitz B. The first successful combined heart-lung transplantation. J Thorac Cardiovasc Surg 2011; 141: 867-9.

7. Unilateral lung transplantation for pulmonary fibrosis. Toronto Lung Transplant Group. N Engl J Med 1986; 314: 1140-5. [CrossRef]

8. Oto Ö, Açıkel Ü, Hazan E, Çatalyürek H, Sarıosmanoğlu N, Silistreli E, ve ark. Çocukluk çağında kalp ve akciğer transplantasyonu: Ülkemizde ilk uygulama. Türk Göğüs Kalp Damar Cer Derg 1998; 26: 446-8.

9. Oto O. Heart transplantation in Turkey. Interview by Judy Ozkan. Circulation 2007; 115: 101-2.

10. Süreyyapaşa Akciğer Transplantasyonu Çalışma Grubu (SATÇAG). Silikozis tanısıyla yapılan tek taraflı akciğer nakli: Türkiye’ deki ilk başarılı akciğer nakli olgusu. Türk Göğüs Kalp Damar Cer Derg 2011; 19: 455-62

11. Özbaran M, Turhan K, Yağdı T, Gülen F, Özcan C, Engin Ç, ve ark. Bir olgu, iki ilk: Türkiye’ de ilk başarılı çift akciğer transplantasyonu; pediatrik yaş grubunda Türkiye’de ilk akciğer transplantasyonu. Turk Göğüs Kalp Damar Cer Derg 2010: 18: 145-7.

12. Bowdish ME, Pessotto R, Barbers RG, Schenkel FA, Starnes VA, Barr ML. Long-term pulmonary function after living-donor lobar lung transplantation in adults. Ann Thorac Surg 2005; 79: 418-25. [CrossRef]

13. Schueler S. The changing face of heart and lung transplantation: Presidential Address, 2003 Annual Meeting of the International Society for Heart and Lung Transplantation. J Heart Lung Transplant 2004; 23: 816-22. [CrossRef]

Kaynak Göster