Yatırımcılar Rasyonel midir? BİST'te Aşırı Güven ve Aşırı Optimizm Ön Yargıları Üzerine Bir Çalışma

Bireysel yatırımcılar finansal yatırım kararlarını verirken bilişsel ön yargılarla hareket edebilmektedirler. Dolayısıyla geleneksel yatırım teorileri tarafından savunulan "homo economicus" varsayımı kişiler tarafında ihlal edilmektedir. Yatırımcıyı psikolojik, sosyal ve demografik çevreden soyutlayarak analiz yapan normatif görüşler piyasada varlıkların yanlış fiyatlandırılmalarını, piyasa aksaklıklarını, anomali ve krizleri açıklamakta yetersiz kalmaktadır. Bu çalışmada anket yöntemi kullanılarak yatırımcıların irrasyonel davranışlarına neden olan aşırı güven ve aşırı optimizm ön yargıları tespit edilmekte ve bu ön yargıların demografik belirleyenleri tanımlanmaktadır.

Are Investors Rational? A Survey About Over-Confidence And Over -Optimism Bias In Bist

Individual investors may act with cognitive biases while making investment decisions. Therefore; "homoeconomicus" assumption advocated by traditional investment theories is violated. Analyses of normative perspectives remain incapable to explain assets mispricing, market failures, anomalies and crises, since they isolate investors from psychological, social and demographic environment. In this study a survey is carried out to determine over confidence and over optimism biases which may lead irrational behaviours of investors, and to define demographic determinants of these biases.

Kaynakça

Ellsberg, Daniel, :”Risk, Ambiguity and The Savage Axioms”, The Quarterly Journal of Economics, Vol.75, No.4, 1961, pp.643-669.

Glacer,Markus, Weber, Martin, Behavioral Finance- Investors, Corporations, and Markets, The Robert W. Kolb Series in Finance, JohnWiley & Sons, Inc., Editors:H. Kent Baker, John R. Nofsinger, 2010, pp.244-248.

Kahneman,Daniel, Rieper, Mark W., ”Aspects of Investor Psychology”, The Journal of Portfolio Management, Vol.24, No.4, 1998, pp.54.

Kahneman, Daniel, Tversky, Amos,”Prospect Theory:An Analysis of Desicion Under Risk”, Econometrica, Vol.47, No.2, 1979, pp.263-264.

Kazgan, Gülten, Liberalizmden Neoliberalizme-Neoliberalizmin Getirisi ve Götürüsü, Remzi Kitapevi, 2016, pp.157-158.

Simon, Herbert A., ”A Behavioral Model of Rational Choice”, The Quarterly Journal of Economics, Vol.69, No.1, 1955, pp.99-101.

Kaynak Göster

ISNAD ASOY, Elif , SALDANLI, Arif . "Yatırımcılar Rasyonel midir? BİST'te Aşırı Güven ve Aşırı Optimizm Ön Yargıları Üzerine Bir Çalışma". Siyaset Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi 5 / 1 (Ocak 2017): 101-114 .