GIOVANNI ZAMBONI’NİN ARCHLUTE SONATLARINDAN GİTAR İÇİN EN UYGUN OLANIN BELİRLENMESİ VE GİTAR TRANSKRİPSİYONU

Bu çalışma, özü itibarıyla Giovanni Zamboni’nin archlute sonatları arasından gitar için en uygun olanın belirlenmesi ve transkripsiyonunun gerçekleştirilmesinden ibarettir. Bu amaç doğrultusunda besteciye ve müzik yazısına ilişkin kavramsal çerçeveye yer verilmiş olup, archlute ve gitar yapısal özellikleri bakımından kıyaslanarak archlute sonatlarının gitar için uygunluk kriteri belirlenmiştir. Ardından doküman analizi yöntemi ile bestecinin eserleri incelenmiştir. Analiz sonucunda ulaşılan gitar için en uygun Giovanni Zamboni archlute sonatının gitar için transkripsiyonu yapılmış, transkripsiyon süreci ayrıntıları ile açıklanmıştır. Sonuç olarak repertuvara gitar ile seslendirmeye en uygun Giovanni Zamboni sonatının özgün bir transkripsiyonu kazandırılmıştır.

___

 • Crawford, T. (2007) The Harrach Lute Manuscripts and the Complete Works of S. L. Weiss. Journal of the Lute Society of America, 1-43.
 • Çepni, S. (2012). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş. Trabzon: Celepler Matbaacılık.
 • Ensemble Faenza. (n. d.) Zamboni: le Monteverdi du XVIIIe siècle. Erişim: 01.03.2023. http://www.faenza.fr/sites/faenza.fr/files/dossiers/Dossier%~20Presse%~20Zamboni.pdf
 • Paolini, M. (1998). Giovanni Zamboni Romano, 12 Sonate per Chitarra. Bo-lonya: Ut Orpheus.
 • Serdoura, M. (2017). Method for the Baroque Lute. İtalya: Ut Orpheus.
 • Smith, D.A. (2002). A History of the Lute from Antiquity to the Renaissance. Kanada: Lute Society of America.
 • Sözer, V. (1986). Müzik ve Müzisyenler Ansiklopedisi. İstanbul: Remzi Kitabevi A.Ş. Yayınları.
 • The Lute Society. (n. d.). Lute Tuning. The Lute Society. Erişim: 02.03.2023. https://www.lutesociety.org/pages/lute-tuning
 • Uluocak, S. (2011). Klasik Gitar Tarihi – I, Rönesans Döneminde Gitar (1536-1600). İstanbul: Doruk Yayımcılık.
 • Váša, V. (2019). Sonata 9:a Erişim: 02.03.2023. https://s9.imslp.org/files/imglnks/usimg/f/f0/IMSLP558732-PMLP605352-Sonata_9_guitar_arr_-_std_notation.pdf
 • Zamboni, G. (1718). Sonate d'intavolatura di leuto, Op.1. Lucca: Marescandoli.