ABİDİN DİNO VE ELLER ”

Abidin Dino, sanatta çok yönlülüğe inanmış, Çağdaş Türk Resim sanatının önemli isimleri arasında yer alır. Onun sanatı, düşünmeye ve duyguların değerlendirilmesi üzerine kuruludur. Belli temalar çerçevesinde birbirinden çok farklı tekniklere yönelmiş ve bu çalışmalarını birbirinden farklı alanlarda gerçekleştirmiştir. Bu araştırma, Abidin Dino'nun sanata bakışı ve elleri konu ettiği yapıtlarının Türk Resim Sanatındaki yeri ve önemini ortaya koymaya yöneliktir. Bu kapsamda konunun aydınlatılabilmesi ve daha anlaşılır kılınabilmesi için, yazarların, sanatçıların, araştırmacıların ve sanatçının kendi görüşlerine yer verilmiştir

“ ABIDIN DINO AND HANDS “

Abidin Dino, who believed in versatility in art, is among the leading artists of the contemporary Turkish art of painting. His art is based on thinking and the evaluation of feelings. He used techniques that are very different from each other within certain themes and performed these works in different fields. This study aims to reveal the role and importance of Abidin Dino’s view on art and his works of art dealing with hands in Turkish art of painting. Within this framework, in order to clarify the subject and to make it more understandable, it was aimed to include writers’, artists’, researchers’, and the artist’s own views in the study

Kaynakça

AVCI, Zeynep, (2007). A’dan Z’ye Abidin Dino, Yapı Kredi Yayınları, 3. Baskı, İstanbul EDGÜ, Ferit, (2005). Abidin, Sel yayıncılık, İstanbul

ERGÜVEN, Mehmet, (1995). Türkiye’de Sanat, Plastik Sanatlar Dergisi, Sayı: 19, İstanbul

ERZEN, J. (1984). “Abidin Dino Sanat Öyküsü”, Yeni Boyut Plastik Sanatlar Dergisi, Sayı: 23, Ankara

FİSCHER, Ernst, (1993). Sanatın Gerekliliği, V Yayınları, (Çev. Prof. Dr. Cevat Çapan), 7. Baskı, Ankara

GİRAY, Kıymet, (2009). “ Abidin Dino ve Sanatı” Abidin DİNO, Topluca, 21 Ekim-21 Kasım 2009, Anadolu Üniversitesi

Çağdaş Sanatlar Müzesi, Anadolu Üns. Yayınları no: 1991, Güzel Sanatlar Fak. Yay. No: 50, Eskişehir

GÜZEL, M. Şehmus, (2008a). Abidin Dino, 1913-1942, Kitap Yayınevi,-168, Anı ve Yaşam Dizisi 13, İstanbul

GÜZEL, M. Şehmus, (2008b). Abidin Dino, 1952-1993, Kitap Yayınevi, Şubat İstanbul

GÜZEL, M. Şehmuz, (2006). Abidin Dino ile Söyleşiler, Peri Yayınları, İstanbul

KAGAN, M. (2001). “Sanatın Kökeni Sorunu”, Bilim ve Ütopya, Aylık Bilim, Kültür, Politika Dergisi, Sayı: 86, İstanbul

KUTLAR, Onat, (1995). Gündemdeki Sanatçı, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul Resim 1: Abidin Dino, Hastalık Resimleri II, 1976, 90x72 cm.

http://www.santralistanbul.org/pages/index/eserler/out-collection/tr/ (06.01.2015)

Resim 2: Abidin Dino, Eller,(Sol Yumruk) - 29x21,5 cm.

http://www.santralistanbul.org/pages/index/eserler/out-collection/tr/ (06.01.2015)

Resim 3: Abidin Dino, El Dizisi-Parmaklar, 1984, Serigrafi (İpek Baskı) Reprodüksiyon, 35x50cm.

http://www.santralistanbul.org/pages/index/eserler/out-collection/tr/ (06.01.2015)

Resim 4: Abidin Dino, El Dizisi-Parmaklar, 1984, Serigrafi (İpek Baskı) Reprodüksiyon - 35x50 cm.

http://www.santralistanbul.org/pages/index/eserler/out-collection/tr/ (06.01.2015)

Resim 5: Abidin Dino, Eller, 1976, Tuval Üstüne Yağlıboya, 144x112cm. http://www.santralistanbul.org/pages/index/eserler/out-collection/tr/ (06.01.2015)

Kaynak Göster