Türkçe için Wikipedia Tabanlı Varlık İsmi Tanıma Sistemi

Varlık ismi tanıma, doğal dil işleme araştırma alanında bir problemdir ve genellikle doğal dildeki metinlerden kişi, yer ve kurum isimlerinin otomatik çıkarılması olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışmada, Türkçe için geliştirdiğimiz Wikipedia tabanlı bir varlık ismi tanıma sistemi tanıtılmıştır. Wikipedia gibi internet kullanıcıları tarafından oluşturulan kaynakların varlık ismi tanıma gibi konular için oldukça faydalı oldukları bilinmektedir. Öncelikle, Türkçe Wikipedia’dan otomatik olarak geniş bir insan ismi listesi derlenmiştir. Daha sonra, bu liste ile birlikte yine Türkçe Wikipedia’dan ve Türkçe için kural-tabanlı bir sistemden elde edilmiş kişi, yer ve kurum ismi listelerini de kullanarak Türkçe için Wikipedia-tabanlı bir varlık ismi tanıma sistemi geliştirilmiştir. Sistemimiz değişik veri kümeleri üzerinde test edilerek değerlendirilmiş ve umut verici sonuçlar elde edilmiştir. Türkçe metinlerde bilgi çıkarımı üzerinde yapılmış kısıtlı sayıda çalışma olduğundan bizim sistemimiz bu konuda önemli bir katkı teşkil etmektedir.

Wikipedia-based Named Entity Recognition System for Turkish

Named entity recognition is a problem in the research area of natural language processing and is usually defined as the automatic extraction of the names of people, locations, and organizations in natural language texts. In this study, a Wikipedia-based named entity recognition system for Turkish is introduced. It is well-known that resources like Wikipedia, which are created by internet users, are considerably important for topics like named entity recognition. We have first automatically compiled a large list of person names from Turkish Wikipedia. Then, we have developed a Wikipedia-based named entity recognition system for Turkish which utilizes this large list with other lists of person, location and organization named obtained from Turkish Wikipedia and a former rule-based named entity recognizer for Turkish. We have evaluated our system on different types of datasets and obtained promising results. Our system is a significant contribution to information extraction on Turkish texts since there are limited number of related studies carried out so far

___

Bibtex @ { politeknik368113, journal = {Politeknik Dergisi}, eissn = {2147-9429}, address = {Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi 06500 Teknikokullar - ANKARA}, publisher = {Gazi Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {19}, number = {3}, pages = {325 - 332}, title = {Türkçe için Wikipedia Tabanlı Varlık İsmi Tanıma Sistemi}, key = {cite}, author = {Küçük, Doğan and Arıcı, Nursal} }
APA Küçük, D. & Arıcı, N. (2016). Türkçe için Wikipedia Tabanlı Varlık İsmi Tanıma Sistemi . Politeknik Dergisi , 19 (3) , 325-332 .
MLA Küçük, D. , Arıcı, N. "Türkçe için Wikipedia Tabanlı Varlık İsmi Tanıma Sistemi" . Politeknik Dergisi 19 (2016 ): 325-332 <
Chicago Küçük, D. , Arıcı, N. "Türkçe için Wikipedia Tabanlı Varlık İsmi Tanıma Sistemi". Politeknik Dergisi 19 (2016 ): 325-332
RIS TY - JOUR T1 - Türkçe için Wikipedia Tabanlı Varlık İsmi Tanıma Sistemi AU - Doğan Küçük , Nursal Arıcı Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Politeknik Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 325 EP - 332 VL - 19 IS - 3 SN - -2147-9429 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Politeknik Dergisi Türkçe için Wikipedia Tabanlı Varlık İsmi Tanıma Sistemi %A Doğan Küçük , Nursal Arıcı %T Türkçe için Wikipedia Tabanlı Varlık İsmi Tanıma Sistemi %D 2016 %J Politeknik Dergisi %P -2147-9429 %V 19 %N 3 %R %U
ISNAD Küçük, Doğan , Arıcı, Nursal . "Türkçe için Wikipedia Tabanlı Varlık İsmi Tanıma Sistemi". Politeknik Dergisi 19 / 3 (Eylül 2016): 325-332 .
AMA Küçük D. , Arıcı N. Türkçe için Wikipedia Tabanlı Varlık İsmi Tanıma Sistemi. Politeknik Dergisi. 2016; 19(3): 325-332.
Vancouver Küçük D. , Arıcı N. Türkçe için Wikipedia Tabanlı Varlık İsmi Tanıma Sistemi. Politeknik Dergisi. 2016; 19(3): 325-332.
IEEE D. Küçük ve N. Arıcı , "Türkçe için Wikipedia Tabanlı Varlık İsmi Tanıma Sistemi", Politeknik Dergisi, c. 19, sayı. 3, ss. 325-332, Eyl. 2016
Politeknik Dergisi
  • ISSN: 1302-0900
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 1998

65.2b9.6b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Rüzgar ve Termik Santrallerden Oluşan Enerji Sistemlerinde Ekonomik Güç Dağılımının Big-Bang Big-Crunch, PSO ve IMO Algoritmaları ile İrdelenmesi

Alp KARADENİZ, Mehmet Kubilay EKER

Genelleştirilmiş Öngörmeli Kontrol ile Kablosuz Sıcaklık Profillerinin Karşılaştırılması

Adnan ALDEMİR, Hale HAPOĞLU

Yeni R2L2D Devresinde Kaotik ve Düzenli Bölgeler Arasında Yeni Bir Yukarı/Aşağı Geçiş Olgusu

Erol KURT, Cihan BİNGÖL

Yürüme Engelli Bireyler için Pedaldan Kumandalı Dikiş Makinelerinin Kumanda Bileklik Sistemi ile Kontrolü

Harun SÜMBÜL, Yusuf YAKUT

Cholesteryl Octanoate Tek Kristalinde Işınlama ile Oluşan Radikalin ESR Tekniği Kullanılarak Belirlenmesi

Ülkü SAYIN, Sami BÜYÜKÇELEBİ, Ayhan ÖZMEN

TiO2 İçeren Nanoakışkan Kullanımının Isı Borusu Performansına Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi, sayfa: 367-376

Erdem ÇİFTÇİ, Adnan SÖZEN, Esra KARAMAN

Türkçe için Wikipedia Tabanlı Varlık İsmi Tanıma Sistemi

Doğan KÜÇÜK, Nursal ARICI

AISI D2 Soğuk İş Takım Çeliğinin Sert Tornalanmasında Yüzey Pürüzlülüğünün Deneysel Optimizasyonu

Mustafa KARABATAK, Fuat KARA

Atomik Tabaka Biriktirme Metodu ile Üretilen HfO2 Tabanlı Sensörlerin Hidrojen Gaz Algılama Özelliklerinin İncelenmesi

İrmak KARADUMAN, Özlem BARİN, Dilber Esra YILDIZ, Selim ACAR

Ön Karışımsız ve Ön Karışımlı Metan Alevlerinin Baca Yanma Parametrelerinin Deneysel Olarak İncelenmesi

Mustafa İLBAŞ, Serhat KARYEYEN, Kazım ÇİLİNGİR