Elit Türk Erkek Cimnastikçilerin Fiziksel Özelliklerinin ve Reaksiyon Sürelerinin Değerlendirilmesi

Bu çalışmada yaş ortalamaları 16.57$\pm$2.42 yıl yaş olan 35 elit erkek cimnastikçi ile yaş ortalamaları 15.88$\pm$0.98 yıl yaş olan ve spor yapmamış 34 genç erkek öğrencinin bazı fiziksel ve fizyolojik parametreleri karşılaştırılmıştır. Elde edilen sonuçlarda, elit erkek cimnastikçilerin boy uzunlukları ve vücut ağırlıkları değerlerinin kontrol grubundaki genç erkeklerden daha düşük olduğu tespit edilmiş ve yapılan istatistiksel analizler sonucunda ortalamaların anlamlı olduğu sonucuna varılmıştır (p

Evaluation of the Physial Charateristics and Reaction Time of the Elite Turkish Gymnasts

In this study, the physical characteristics and visual-auditory reaction time were compared the 35 elite male gymnasts who were 16.57$\pm$2.42 years old and the 34 sedentary male who were 15.88$\pm$0.98 years old. In the results, it was found that the height and weight of the elite gymnasts were lower than the sedentary males and significant differences were found between their height and weight (p< 0.001). It was found that BMI was lower in elite male gymnasts compare to sedentary males and the differences was significant too (p< 0.001). Comparison between two groups, male gymnasts were lower fat % than sedentary males in statistical (p< 0.001). Elite male gymnasts have shorter left and right hand visual-auditory reaction time values than sedentary males. Statistically, mean values of left and right hand visual reaction time was significant (p< 0.001). But auditory reaction time wasn't significant in groups (p> 0.05).Male gymnasts were superior for the mean value of flexibility tests and the results were significant in statistical. The conclusion, the physical characteristics and reaction time of gymnasts are affected by election criteria of gymnast and their training programme.

Kaynak Göster