Bayan ve Erkek Hentbolcülerin Durumluk ve Sürekli Kaygılarının Sportif Başarılarına Olan Etkisinin Araştırılması

Bu çalışmanın amacı, lise öğrenimi gören, kız-erkek hentbolcülerin sürekli, durumluk kaygıları sportif tecrübeleri, cinsiyet özelikleri, oynadıkları kulüpte asil yada yedek oluşlarının sportif başarılarına etkisini araştırmaktır. Hentbolcülerin söz konusu değişkenlerini belirlemek amacıyla; Durumluk-Sürekli Kaygı Envanteri, Sportif Başarıyı Belirleme Formu, hentbolcülerin deneyimli-deneyimsiz, kulüplü-kulüpsüz, asil-yedek oluşları gibi bilgileri toplamak üzere, anket uygulandı. Araştırmaya yaşları 15-17 arasında değişen 46 erkek, 49 bayan sporcu katıldı. İstatistiksel analizler çoklu regrasyon tekniği kullanarak yapıldı. Araştırma sonuçlarına göre bağımsız değişkenlerin tümü ile hentbolcülerin sportif başarılarının etkileşimi istatistiksel olarak önemlidir (p

The Effects of Trait and State Anxiety on Athletic Performance of Male and Female Handball Players

The purpose of this study was to evaluate the relationship between high school male and female handball players' trait and state anxtiety and their success in athletics. An inventory, was given to the subjects to determine the trait and state anxiety, and a form was full filled by the subjects for documented their athletic achivement and also a questionnaire was subjected to determine their experience levels, level of participation in an athletic club, and their status (substitute or line up player) in the team. Forty-six male and forty-nine female high scholl handball players participated to this study as subjects whose age was between 15-17 years old. Multiple regression analyses was used to evaluate the relationship between independent variables; gender, experience, state and trait anxtiey, level of participation in athletic clup and their status and dependent variable; success in athletic performance. The result of the study showed that there was a sifnificant relationship among independent variables and success in athletic performance, p0,05. The variance shared among independent variables and success in athletics was %62. In addition to this, study also indicated that there is a significant relationship between female handball players'trait anxiety and athletic achivement was statistically important, p0,05. Moreover, trait anxiety of the experience handball players and players who played for the line up were significantly related to athletic achivement. The variance shared above independent variables and success in athletics were %18 and %7 respectivelly. Furthermore, the results of this study indicated that there was a significant relationship between trait and state anxiety of high scholl handball players. On the other hand, state anxtiety was not a significant indicator of success in handball in this study.

Kaynak Göster