Trakya bölgesindeki solunum sistemi enfeksiyonu belirtisi gösteren sığırlarda immunofloresan test ile infeectious bovine rhinotracheitis (IBR), respiratory syncytial vırus (RSV) ve parainfluenza tip 3 (PI-3) antijenlerinin tespiti

Bu çalışmada Trakya bölgesindeki İstanbul, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli illerinde, Devlet Üretme Çiftlikleri ve halk elinde bulunan sığırlardaki solunum sistemi infeksiyonları, IBR, RSV ve PI-3 yönünden İmmunofloresan testi (IF) ile incelenmiştir. Toplam 9 odaktan 49 antikoagulanlı kan, 28 burun akıntısı, 6 göz akıntısı ve 11 akciğer olmak üzere 94 örnek alınmıştır. Odakların 4 (%4.2)'ünde IBR, 9 (%9.5)'unda PI-3 infeksiyonu belirlenirken, odakların hiçbirinde RSV infeksiyonu saptanamamıştır. IBR infeksiyonu Edirne'de 2, İstanbul'da 2, PI-3 infeksiyonu ise İstanbul'da 1, Edirne'de 4, Kırklareli'de 3 ve Tekirdağ'da 1 odakta belirlenmiştir. IF testi ile IBR antijeni kan örneklerinin 1 (%2)'inde, akciğer örneklerinin 3 (% 27.2)'ünde, PI-3 antijeni ise burun akıntısı örneklerinin 1 (% 3.6)'inde, kan örneklerinin 3(% 6. l)'ünde, göz akıntısı örneklerinin 1 (% 16.6)'inde ve akciğer örneklerinin 4 (% 36.3)ünde saptanmıştır.

Detection of infectious bovine rhinotracheitis (IBR) ,respiratory syncytial virus (RSV)and parainfluenza type 3(IP-3) antigens with immunofluorescense test in cattle which shown symptoms of respiratory system infection in Trakya region

In this study, respiratory system diseases of cattle in official and private farms were investigated for IBR, RSV and PI-3 viruses with immunofluorescence test in Istanbul, Tekirdağ, Edirne and Kırklareli provinces in Trakya region. From a total 9 sources, 49 blood with anticoagulant, 28 nasal discharges, 6 eye discharges and 11 lungs of 94 samples were collected. IBR and PI-3 infections were detected in 4 (4.2%) sources and in 9 (9.5%) sources respectively. In sources, no RSV was detected. IBR infection was obtained from 2 sources in Edirne and 2 in Istanbul, PI-3 infection was obtained from 1 source in Istanbul, 4 sources in Edirne, 3 sources in Kırklareli and 1 source in Tekirdağ. IBR antigens were detected in 1 (2%) blood sample and in 3 (27.2%) lungs although PI-3 antigens were detected in 3 (6.1%) blood samples, 1 (16.6%) eye discharge, 1 (3.6%) nasal discharge and 4 (36.3%) lungs.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1300-1515
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Başlangıç: 1968

109 41

Sayıdaki Diğer Makaleler

Türkiye'de üretilen yemlik mısır örneklerinin mantar ve mikotoksinler yönünden değerlendirilmesi

MÜJDAT ALP, NEŞE KOCABAĞLI, Recep KAHRAMAN, Muzaffer YETİM

Clostridium perfringens toksinlerinin tesbitinde fare toksisite testlerine alternatif olarak ELISA 'nın uygulanması

Mestan ÖZYER, Mehmet MİRİOĞLU

Türkiye'de broyler ve yumurtacı tavuklardan infectious bursal disease virusunun izolasyon ve identifikasyonu

Fethiye ÇÖVEN, K. Tayfun ÇARLI

Organik asit ve mayaların broylerlerin performansı , ileum pH'SI ile Enterobacteriaceae populasyonuna etkisi

Recep KAHRAMAN, İsmail ABAŞ, Kamil BOSTAN, Ali TANÖR, NEŞE KOCABAĞLI, MÜJDAT ALP

İnfertilite sorunu olan dişi sığırlarda ve insanlarda Coxiella burnetii antikorlarının ELISA testi ile belirlenmesi ve sero-prevalansın saptanması

N. Yakut ÖZGÜR, MUSTAFA HASÖKSÜZ, HÜSEYİN YILMAZ, SERKAN İKİZ, Atilla ILGAZ

Trakya bölgesindeki solunum sistemi enfeksiyonu belirtisi gösteren sığırlarda immunofloresan test ile infeectious bovine rhinotracheitis (IBR), respiratory syncytial vırus (RSV) ve parainfluenza tip 3 (PI-3) antijenlerinin tespiti

Alev BİTGEL

Gumboro salgınlarında reovirus , adenovirus ve Newcastle hastalığı virus izolasyonu

Fethiye ÇÖVEN, K. Tayfun ÇARLI

Birleşik Arap Emirliklerinde bulaşıcı keçi ciğer ağrısı hastalığı üzerinde bir çalışma

Jale TÜRKARSLAN, Naim Abdulaziz HUSSEIN

Okside olmuş yemlere katılan probiyotiğin broylerlerde performans , ileum pH'SI ile Enterobacteriaceae populasyonu , asites oluşumu ve mortaliteye etkisi

Recep KAHRAMAN, MÜJDAT ALP, NEŞE KOCABAĞLI, İsmail ABAŞ, Harun AKSU, Ali TANÖR