Organik asit ve mayaların broylerlerin performansı , ileum pH'SI ile Enterobacteriaceae populasyonuna etkisi

Bu araştırma, katkı maddesi olarak yemlerine ayrı ayrı ve birlikte katılan organik asit karması (Acid Lac Dry = laktik asit, fumarik asit, propiyonik asit, sitrik asit ve formik asit) ve mayanın (Yea Sacc 1026, 108 CFU/g) broylerlerin canlı ağırlık artışı, yemden yararlanma, sıcak karkas ağırlığı, karkas randımanı, ileum pH'sı ve ileum Enterobacteriaceae populasyonuna etkilerini incelemek amacıyla yürütülmüştür. Günlük 192 adet Ross-PM3 broyler civcivleri biri kontrol, üçü deneme olmak üzere 4 gruba ayrılmışlardır. Deneme gruplarına sırasıyla, Acide Lac Dry, Yea Sacc 1026 ve Acid Lac Dry + Yea Sacc 1026 ticari olarak önerilen oranlarda (sırasıyla, 3, 1 ve 3 + 1 g/kg) karıştırılmıştır. Altı hafta süren denemenin sonunda broylerlerin canlı ağırlıkları kontrol, organik asit, maya ve organik asit + maya gruplarında sırasıyla, 1796.17, 1787.45,1829.15 ve 1762.08 g olmuştur. Yemlerine sadece maya katılan broyler grubundaki canlı ağırlık artışının, mayanın organik asit ile birlikte verildiği gruptan % 1.84 daha fazla olması istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (p

Effects of organic acids and yeast culture on performance , ileum pH and Enterobacteriaceae population of broilers

This experiment was conducted using broiler type chicks to determine the effect of organic acids (Acid Lac Dry = lactic acid, fumaric acid, propionic acid, citric acid ve formic acid) and yeast culture (Yea Sacc 1026, 108 CFU/g), separately and in combination, on live weight gain, feed efficiency, dressing percentage, ileum pH and Enterobacteriaceae populations. Day-old 192 Ross-PM3 broiler chicks were randomly divided into four groups as control and 3 treatment groups. Treatment groups were supplemented organic acids (Acid Lac Dry, 3 g/kg), yeast culture (Yea Sacc 1026, 1 g/kg) and organic acids + yeast culture (Acid Lac Dry, 3 g/kg and Yea Sacc 1026, 1 g/kg) respectively, according to the manu-facturar's recommendation. At the end of the six week period of the experiment, live weight of broilers in control, Acid Lac Dry, Yea Sacc 1026 and Acid Lac Dry + Yea Sacc 1026 groups were respectively 1796.17, 1787.45, 1829.15 and 1762.08 g. Average weight gain of the yeast treatment group was 1.84 % higher than the Acid Lac Dry + Yea Sacc 1026 treatment group and the difference was statistically significant (p<0.05). Feed/gain ratio was 1.95, 1.94, 1.96 and 1.97, and the dressing percentage was 72.75, 71.74, 72.58 and 72.08 %. There were no significant differences amongst groups in body weight gain, feed conversion efficiency and dressing percentage, except that live weight gain in the yeast group was higher than the Acid Lac Dry + Yea Sacc 1026 group (p<0.05). At the end of the trial, ileum lumen contents from ten chicks were collected for the pH determinations and individually diluted to 1:10 with deionised water. Average pH for groups were 6.34, 6.22, 6.43 and 6.02, Enterobacteriaceae population were 7.26, 6.17, 7.15 and 5.56 logjg /g repectively.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1300-1515
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Başlangıç: 1968

104 41

Sayıdaki Diğer Makaleler

Türkiye'de üretilen yemlik mısır örneklerinin mantar ve mikotoksinler yönünden değerlendirilmesi

MÜJDAT ALP, NEŞE KOCABAĞLI, Recep KAHRAMAN, Muzaffer YETİM

Gumboro salgınlarında reovirus , adenovirus ve Newcastle hastalığı virus izolasyonu

Fethiye ÇÖVEN, K. Tayfun ÇARLI

Organik asit ve mayaların broylerlerin performansı , ileum pH'SI ile Enterobacteriaceae populasyonuna etkisi

Recep KAHRAMAN, İsmail ABAŞ, Kamil BOSTAN, Ali TANÖR, NEŞE KOCABAĞLI, MÜJDAT ALP

Clostridium perfringens toksinlerinin tesbitinde fare toksisite testlerine alternatif olarak ELISA 'nın uygulanması

Mestan ÖZYER, Mehmet MİRİOĞLU

Birleşik Arap Emirliklerinde bulaşıcı keçi ciğer ağrısı hastalığı üzerinde bir çalışma

Jale TÜRKARSLAN, Naim Abdulaziz HUSSEIN

İnfertilite sorunu olan dişi sığırlarda ve insanlarda Coxiella burnetii antikorlarının ELISA testi ile belirlenmesi ve sero-prevalansın saptanması

N. Yakut ÖZGÜR, MUSTAFA HASÖKSÜZ, HÜSEYİN YILMAZ, SERKAN İKİZ, Atilla ILGAZ

Okside olmuş yemlere katılan probiyotiğin broylerlerde performans , ileum pH'SI ile Enterobacteriaceae populasyonu , asites oluşumu ve mortaliteye etkisi

Recep KAHRAMAN, MÜJDAT ALP, NEŞE KOCABAĞLI, İsmail ABAŞ, Harun AKSU, Ali TANÖR

Türkiye'de broyler ve yumurtacı tavuklardan infectious bursal disease virusunun izolasyon ve identifikasyonu

Fethiye ÇÖVEN, K. Tayfun ÇARLI

Trakya bölgesindeki solunum sistemi enfeksiyonu belirtisi gösteren sığırlarda immunofloresan test ile infeectious bovine rhinotracheitis (IBR), respiratory syncytial vırus (RSV) ve parainfluenza tip 3 (PI-3) antijenlerinin tespiti

Alev BİTGEL