Koyunlarda gözlenen kontagiyöz agalaksi hastaligi üzerinde klinik ve bakteriyolojik arastirmalar

İkiyüz başlık bir koyun sürüsünde mastitis, keratokorijunktivitis ve arthritis bulguları ile karakterize bir hastalık belirlendi. Hasta hayvanlardan alınan göz sıvapları, eklem sıvısı ve süt numunelerinin bakteriyolojik yoklamasında saf olarak Mycoplasma agalaetiae izole ve identifiye edildi. M.agalactiae susunun yapılan antibiypgramında danafloksasin, enrofloksasin ve linkospektine duyarlı, streptomisin ve ampisiline dirençli olduğu saptandı.

Clinical and bacteriological studies on contagious agalactia observed in sheep

The disease characterized with mastitis, keratoconjunctivitis and arthritis on a herd of 200 sheep was determined. Mycoplasma agalactiae was purely isolated and identified from eyes swabs, joint fluids and milk samples of infected animals. In antibiotic sensitivity test isolated M.agalactiae strain was found sensitive to danofloxacine, enrofloxacine and lincospectine and resistant to streptomycine and ampicilline.

Kaynak Göster