İstanbul ve çevresindeki tavukçuluk işletmelerinde Salmonella enteritidis'in ELISA ile serolojik incelemesi

Bu çalışmada İstanbul ve çevresindeki tavukçuluk işletmelerinin Salmonella enteritidis yönünden ELISA ile serolojik analizi yapıldı. Bu amaçla, 13 broyler damızlık işletmeden 308, 29 broyler işletmeden 332, 26 ticari yumurtacı işletmeden 336 kan serumu test edildi. Broyler damızlıklarda; 308 kan serumundan 13 (%4.2)'ü, 13 işletmeden (5 (%46,2)'sı, broylerlerde; 332 kan serumundan 5 (%l,5)'i, 29 işletmeden 4 (%13,8)'ü, ticari yumurtacılarda; 336 kan serumundan 14 (%4,2)'ü, 26 işletmeden 5 (%19,2)'i, toplam 976 kan serumundan 32 (%3,3)'si S.enteritidis yönünden pozitif bulundu. Çalışma sonunda, S.enteritidis infeksiyonunun broyler damızlıklarda ve ticari yumurtacılarda broylerlerden daha yaygın olduğu görüldü, S.enteriüdis'in serolojik teşhisinde ELISA'mn hızlı, kolay ve pratik bir yöntem olduğu gözlendi.

Serological investigation of poultry for Salmonella enteritidis by ELISA in İstanbul region

In this study, serologic investigation using ELISA for S.enteritidis was done in poultry flocks in Istanbul region. Total 976 sera of which 308 from 13 broiler breeder, 332 from 29 broiler and 336 from 26 layer farms were screened. In broiler breeders, 13 out of 308 blood samples (4,2%), 6 out of 13 flocks (46,2%1, in broilers 5 out of 332 blood samples (1,5%), 4 out of 29 flocks (13,8%), in commercial layers, 14 out of 336 blood samples (4,2%) and 5 out of 26 flocks (19,2%). total 32 out of 976 blood samples (3,3%) were found positive for S.enteritidis. Obtained results showed that S.enteritidis is more common in broiler breeders and commecial layers than the broilers in İstanbul region. It was also concluded that ELISA is fast, easy to performed and pratic test for serologic examination of S.enteritidis.

Kaynak Göster