Escherichia coli 0157:H 7'nin hayvansal kökenli çeşitli gıda maddelerinde varlığı

Bu çalışmada bazı et ve et. ürünlerinde, çiğ sütte ve bazı peynirlerde E.coli O157:H7'nin varlığı ve kontaminasyon düzeyi araştırıldı. Et, çiğ süt ve ürünlerinden oluşan toplanı 500 gıda maddesi E.coli O157:H7 açısın¬dan analize alındı. 250 süt ürününden oluşan grup içinde, 100 çiğ sütün 2 (% 2.0) 'sinde, 50 salamura beyaz peynir örneğinin 1 (% 2.0) 'inde etken bulundu. İncelenen 25 kaşar peyniri, 25 tulum peyniri ve 50 örgü peyniri örneği ise E.coli O157:H7 içermedi. 250 et ürünü içinde ise, 50 dana kıyma örneğinin 3 (% 6.0)'ü, 25 kuzu kıyma örneğinin 1 (% 4.0)'i ve 50 köfte örneğinin 1 (% 2.0)'i bakteriyi içerdi. İncelenen 25'er adet dana kuşbaşı, sucuk, pastırma, salam ve sosis örneğinde ise etkene rastlanmadı. Toplam olarak, 500 gıda örneğinin 8 (% 1.6)'i E.coli O157:H7 açısından 2.0 x 10 ile 4.4 x 102 kob/g veya mi arasında değişen sayılarda pozitif bulundu. Küçük dozlarda dahi, E.coli O157:H7 hastalıklara sebep olabilir. Bu çalışmada, izolasyon oram düşük bulundu. Fakat, kontaminasyon düzeyi gıda kaynaklı bir hastalık oluşturmak için yeterli düzeydedir. Bu nedenle, E.coli O157:H7 insan sağlığı için önemli bir etkendir. Üretimden tüketime tüm safhalarda hata yapmaksızın hijyen kurallarına uyulması halk sağlığı açısından önemlidir ve riskleri minimize eder.

Presence of Escherichia coli 0157:H 7 in some animal-orginated foods

In this study, presence and contamination level of E.coli O157:H7 were investigated in some meat, meat products, raw milk and cheeses. A total of 500 samples of meat, raw milk and their products were analysed for E.coli O157:H7. In 250 milk product samples, 2 of 100 samples (2.0 %) in raw milk, and 1 of 50 samples (2.0 %) in pickled white cheese, this bacterium were determined. 25 kashar cheese samples, 25 tulum cheese samples and 50 örgü cheese samples did not contained E.coli O157:H7. In 250 meat product samples, 3 of 50 ground beef (6.0 %), 1 of 25 ground lamb meat (4.0 %) and 1 of 50 meat ball (2.0 %) contained this bacteria. But, In 25 chopped meat samples, 25 dry-fermented sausages, 25 pastrami, 25 salami and 25 sausage samples E.coli O157:H7 were not found. In totally, 8 of 500 samples (1.6 %) were positive for E.coli 0157:H7 ranged from 2.0 x 10 to 4.4 x 102 cfu/g. or ml. Even in small doses, E.coli 0157:117 can cause food-borne illness. In this study, isolation rate of samples was low. But. contamination level is enough for a food-borne diseases. So, it is an important agent for human health. And. assurrance of the hygiene rules in every step from production to consumption without any missing is important for public health and minimized potential risks.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1300-1515
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Başlangıç: 1968

112 42

Sayıdaki Diğer Makaleler

Brucella melitensis rev.1 ve Brucella abortus S 19 aşı suşlarının residual virulanslarının Bonet-Maury probit transformasyon testi ile tespit edilmesi

Yavuz UYSAL

Liyofilize Brucella aşılarının sulandırıldıktan sonra değişik ısı derecelerinde canlı kalma ve dissosiye olma özelliklerinin incelenmesi

SEVİL ERDENLİĞ GÜRBİLEK

Türkiye'de Brucella abortus hastalığı kontrolülün ekonomik önemi

Salih YURTALAN

Yoğurdun inkubasyonu ve soğuk muhafazasının Escherichia coli 0157:H 7 canlılığı üzerine etkisi

HARUN AKSU, ÖZGE ÖZGEN ARUN, Hilal ÇOLAK

Koyun-keçi çiçek aşısı uygulanan koyunlardan doğan kuzularda bağışıklığın incelenmesi

Veli GÜLYAZ

Brucella abortus S 19 ve Brucella melitensis rev. 1 aşı suşlarının immunojenisitelerinin tespit edilmesi

Yavuz UYSAL

Gökkuşağı alabalıklarından Yersinia ruckeri izolasyonu,identifikasyonu ve dokularda indirekt floresan antikor ile antijen aranması

Ayşe ATEŞOĞLU

Broyler yemine katılan toksik elementlerin performansa ve bazı doku konsantrasyonlarına etkisi 3. Kadmiyum

Derviş ÖZÇELİK, Şefik DURSUN, Recep KAHRAMAN, NEŞE KOCABAĞLI, MÜJDAT ALP

Escherichia coli 0157:H 7'nin hayvansal kökenli çeşitli gıda maddelerinde varlığı

HARUN AKSU, ÖZGE ÖZGEN ARUN, ALİ AYDIN, MUAMMER UĞUR

Broyler yemine katılan toksit elementlerin performansına ve bazı doku konsantrasyonlarına etkisi 1. Kurşun

Derviş ÖZÇELİK, Şefik DURSUN, Recep KAHRAMAN, NEŞE KOCABAĞLI, MÜJDAT ALP