Birleşik Arap Emirliklerinde bulaşıcı keçi ciğer ağrısı hastalığı üzerinde bir çalışma

Birleşik Arap Emirliklerinin 6 emirliğindeki (Dubai, Abu-dabi, Sharje, Fujeirah, Ras-al-haima ve Ajman) çiftliklerden keçiciğer ağrısı hastalığı ile ilgili marazı madde toplanmıştır. Toplanan marazi maddelerin laboratuvar çalışmaları Pendik Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsünde yapılmıştır. Toplanan akciğer, lenf bezleri ve pleura sıvıları mikopiazma sıvı ve katı besiyerine ekilerek etken üretilmiştir. İdentifıkasyon için yapılan üreme inhibisyon testi sonucunda izole edilen suşların F38 olmadığı Mm.capri olduğu tespit edilmiştir. Pendik Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstütüsünde üretilmekte olan keçiciğer ağrısı aşısı ile aşılanan 5 adet Ankara tiftik keçisi, aşı uygulanmasından 6 hafta sonra Birleşik Arap Emirliklerinden izole edilen suş ile eprüve edilmişlerdir. Epruvasyondan 5 hafta sonra hayvanlar kesilerek otopsileri yapılmış ve iç organlarından bakteriyolojik ekim sonucunda etken izole edilmemiştir.

A study of contagious caprine pleuropneumonia (CCPP) in United Arabic Emirates

Studies on present situation of CCPP in United Arabic Emirates (UAE) based on isolation, identification of local strains and vaccines development. tn UAE, goat, breeding farms in six Emirates had been visited for sample collection from diseased animals. Following regional visits in UAE, collected samples taken into the Pendik Institute for laboratory testing. Lungs, lymph nodes and pleural fluids of diseased animals primarly inoculated into the spesific mycoplasma broth and agar medium for growth. Isolated strains from growing culture identified by growth inhibition tests. As a results of field and laboratory studies M.capri strain of CCPP observed as disease causing strain in UAE. For final protection control , 5 Angora goats had been vaccinated with CCPP vaccine (BQT strain, Pendik vaccine) and 6 weeks later all 5 vaccinated goats were challenged with the strains isolated from the samples collected in UAE. After challenge, no clinical signs of CCPP infection had been observed. 5 weeks after challenge all vac¬cinated animals autopsied. From inner organ samples no bacterilogical agents had been is olated during studies. CCPP (BQT strain) vaccine produced in Pendik Institute can be successfuly used for protection against local CCPP infections in UAE.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1300-1515
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Başlangıç: 1968

33 12

Sayıdaki Diğer Makaleler

Türkiye'de üretilen yemlik mısır örneklerinin mantar ve mikotoksinler yönünden değerlendirilmesi

MÜJDAT ALP, NEŞE KOCABAĞLI, Recep KAHRAMAN, Muzaffer YETİM

Trakya bölgesindeki solunum sistemi enfeksiyonu belirtisi gösteren sığırlarda immunofloresan test ile infeectious bovine rhinotracheitis (IBR), respiratory syncytial vırus (RSV) ve parainfluenza tip 3 (PI-3) antijenlerinin tespiti

Alev BİTGEL

Türkiye'de broyler ve yumurtacı tavuklardan infectious bursal disease virusunun izolasyon ve identifikasyonu

Fethiye ÇÖVEN, K. Tayfun ÇARLI

Birleşik Arap Emirliklerinde bulaşıcı keçi ciğer ağrısı hastalığı üzerinde bir çalışma

Jale TÜRKARSLAN, Naim Abdulaziz HUSSEIN

Clostridium perfringens toksinlerinin tesbitinde fare toksisite testlerine alternatif olarak ELISA 'nın uygulanması

Mestan ÖZYER, Mehmet MİRİOĞLU

Gumboro salgınlarında reovirus , adenovirus ve Newcastle hastalığı virus izolasyonu

Fethiye ÇÖVEN, K. Tayfun ÇARLI

Organik asit ve mayaların broylerlerin performansı , ileum pH'SI ile Enterobacteriaceae populasyonuna etkisi

Recep KAHRAMAN, İsmail ABAŞ, Kamil BOSTAN, Ali TANÖR, NEŞE KOCABAĞLI, MÜJDAT ALP

Okside olmuş yemlere katılan probiyotiğin broylerlerde performans , ileum pH'SI ile Enterobacteriaceae populasyonu , asites oluşumu ve mortaliteye etkisi

Recep KAHRAMAN, MÜJDAT ALP, NEŞE KOCABAĞLI, İsmail ABAŞ, Harun AKSU, Ali TANÖR

İnfertilite sorunu olan dişi sığırlarda ve insanlarda Coxiella burnetii antikorlarının ELISA testi ile belirlenmesi ve sero-prevalansın saptanması

N. Yakut ÖZGÜR, MUSTAFA HASÖKSÜZ, HÜSEYİN YILMAZ, SERKAN İKİZ, Atilla ILGAZ