Yenidoğanda Meckel divertikülü perforasyonu ve Helicobacter pylori infeksiyonu birlikteliği

Üç günlük erkek bebek, gastrointestinal sistem perforasyonu nedeniyle operasyona alındı ve Meckel divertikül perforasyonu saptandı. Divertikülle birlikte 4 cm ileal rezeksiyon yapıldı. Histopatolojik incelemede Meckel divertikülünde kısmi hasara uğramış heterotopik mide mukozası belirlendi. Bebeğin ve annesinin gastrin düzeyleri hafif yüksek bulundu. Serolojik incelemede bebekte Helicobacter pylori IgG pozitif olarak bulundu. Yazıda Meckel divertikülü perforasyonu ve Helicobacter pylori ilişkisi sorgulanmaktadır.

Association of Meckel's diverticulum perforation and Helicobacter pylori infection in a neonate

A 3-day-old male underwent laparotomy for gastrointestinal perforation. At surgery, a Meckel's diverticulum located 35 cm proximal to the ileocecal valve was found to be perforated at the tip. A4 cm ileal resection was done containing the diverticulum and one layered, end to end anastomosis was constructed. The histopathological examination confirmed a partially injured heterotopic gastric mucosa in the Meckel's diverticulum. The gastrin levels of the baby and his mother were slightly elevated. They were both serologically positive for Helicobacter pylori. The relation of Meckel's diverticulum peroration and Helicobacter pylori is questioned.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1016-5142
  • Yayın Aralığı: Yılda 0 Sayı
  • Başlangıç: 2018

167 23