Yaygın lenfadenopatili sinus histiositozisi (Rosai-Dorfman hastalığı): Olgu sunumu

Rosai-Dorfman hastalığı yada yaygın lenfadenopatili sinüs histiositozisi nedeni bilinmeyen, ağrısız lenfadenopati, ateş ve kilo kaybıyla karakterize selim bir hastalıktır. Sıklıkla çocuk ve genç erişkinlerde görülür ve genellikle kendiliğinden geriler. Nadir görülen bir hastalık olması nedeniyle Rosai-Dorfman hastalığı tanısı alan 3 yaşındaki bir olgu sunuldu. Tanı servikal lenf bezi biyopsisi ile kondu. Hastalık kendiliğinden geriledi ve 3 yıllık izlemi normaldi.

Sinus histiocytosis with massive lymphadenopathy (Rosai-Dorfman disease): A case report

Rosai-Dorfman disease or Sinus Histiocytosis with Massive Lymphadenopathy (SHML) is an idiopathic, benign, selflimited disorder characterized by painless cervical lymphadenopathy, fever, and weight loss. The disease most commonly affects children and young adults. A 3-year-old child with Rosai-Dorfman Disease was pre-sented. The diagnosis was made by a cervical lymph node biopsy. The disease have regressed spontaneously and 3 years follow-up was uneventful.

Kaynakça

1. Aluffi P, Prestinari A, Ramponi A, et al: Rosai-Dorfman disease of the larynx. J Laryngol Otol 114:565, 2000

2. Carbone A, Passannante A, Gloghini A, et al: A. review of sinus histiocytosis with massive lymphadenopathy (Rosai-Dorfman disease) of head and neck. Ann Otol Rhinol Laryngol 108:1095, 1999

3. Daniel K, Resnick BL, Thomas J: Rosai-Dorfman disease presenting with multiple orbital and intracranial masses. Acta Neuropathol 91:554, 1996

4. Das DK, Gulati A, Bhatt NC, et al: Sinus histiocytosis with massive lymphadenopathy (Rosai-Dorfman disease): report of two cases with fine-needle aspiration cytology. Diagn Cytopathol 24:42, 2001

5. Foucar E, Rosai J, Dorfman R: Sinus histiocytosis with massive lymphadenopathy. Review of the entity. Semin Diagn Pathol 7:19, 1990

6. Foucar E, Rosai J, Dorfman R: Sinus histiocytosis with massive lymphadenopathy: ear, nose and throat manifestation. Arch Otolaringiol 104:687, 1978

7. Horneff G, Jurgens H, Hort W, et al: Sinus histiocytosis with massive lymphadenopathy (Rosai-Dorfman disease): response to methotrexate and mercaptopurine. Med Pediatr Oncol 27:187, 1996

8. Juskevicius R, Finley JL: Rosai-Dorfman disease of the parotid gland: cytologic and histopathologic findings with immunohistochemical correlation. Arch Pathol Lab Med 125:1348,2001

9. Lossos I. S, Okon E, Bogomolski-Yahalom N, et al: Sinus histiocytosis with massive lymphadenopathy (Rosai-Dorfman disease): report of a patient with isolated renotesticular involvement after cure of non-Hodgkin's lymphoma. Ann Hematol 74:41, 1997

10. Özünlü A, Dündar A: Rosai-Dorfman Disease involving the nasal septum: Ear, Nose and Throat Journal 74:831, 1995

11. Petzold A, Thorn M, Powell M, et al: Relapsing intracranial Rosai-Dorfman disease J Neurol Neurosurg Psychiatry 71:538, 2001

12. Rosai J: Lymph nodes, in Rosai J (ed): Ackerman's surgical pathology. St Louis Mosby 1995, p: 1694-5

13. Rosai J, Dorfman RF. Sinus histiocytosis with massive lymphadenopathy: a newly recognized benign clinicopathologic entity. Arch Pathol 87:63, 1969

14. Zannolli R, Acquaviva A, Polito E, at al: Pathological case of the month. Multifocal Rosai-Dorfman disease of soft tissue. Arch Pediatr Adolesc Med 153:1999, 2000

Kaynak Göster

  • ISSN: 1016-5142
  • Yayın Aralığı: Yılda 0 Sayı
  • Başlangıç: 2018

225 29

Sayıdaki Diğer Makaleler

Özofagus atrezisi ameliyatı sonrası anastomoz darlığı gelişimini etkileyen faktörler

Gürsu KIYAN, Tolga E. DAĞLI, Ünal GÜVENÇ, Kerem ÖZEL, Halil TUĞTEPE, Serdar H. İSKİT

Düşük doğum tartılı yenidoğanlarda nedeni belirsiz yerel bağırsak delinmesi

Ahmet KAZEZ, Hayrettin YEKELER, Mehmet TURGUT, Sami APAK, Ergun PARMAKSIZ

Mesane işlev bozukluğu ve vezikoüreteral reflüsü olan çocuklarda cinsiyet hormonu-almaç ilişkisi (Klinik ön bildiri)

FATİH AKOVA, Sinan CELAYİR, Sergülen DERVİŞOĞLU, Haluk EMİR, YUNUS SÖYLET, Sn Cenk BÜYÜKÜNAL, Nur DANİŞMEND

Pilorik atreziye eşlik eden bir epidermolisis büllosa olgusunda elektron mikroskopik bulgular

A. Ebru SAKALLIOĞLU, Aylin TARCAN, Serap KALKAN, İ. Serdar ARDA, Deniz SEÇKİN, Gülten KARABAY, Akgün HİÇSÖNMEZ

İnce bağırsak çıkarılmasında L-argininin, bağırsağın uyumuna ve EGF salınımına etkileri: Sıçanlarda deneysel araştırma

Alpaslan ÇAMLI, Meral BARLAS, Ayşegül AKBAY

Karaciğer dışı portal ven trombozunda özofagus varis kanamalarının kontrolü: Koruyucu ya da kesin tedavi?

Oğuz ATEŞ, FAİKA GÜLCE HAKGÜDER, Burçe GÖKTAŞ, Mustafa OLGUNER, Mustafa SEÇİL, İrfan KARACA, Feza M. AKGÜR

Çocuklarda perineal rafe kisti: Olgu sunumu

Salih ÇETİNKURŞUN, İlhami SÜRER, Cüneyt ATABEK, MEHMET SALİH DEVECİ, Haluk ÖZTÜRK

Koledokta kendiliğinden delinme

AYŞE KARAMAN, Derya ERDOĞAN, İBRAHİM KARAMAN, Özden ÇAKMAK

Yaygın lenfadenopatili sinus histiositozisi (Rosai-Dorfman hastalığı): Olgu sunumu

Vedat BAKAN, Burhan KÖSEOĞLU, İsmail DEMİRTAŞ, Serdar UĞRAŞ, A. Faik ÖNER

Çocukluk çağında abdominoskrotal hidrosel

İlhami SÜRER, Suzi DEMİRBAĞ, Murat KOCAOĞLU, Cüneyt ATABEK, Haluk ÖZTÜRK, Salih ÇETİNKURŞUN