Vena azigos basısına bağlı doğumsal lober amfizem

Doğumsal lober amfizem, erken çocukluk döneminde şiddetli solunum sıkıntısına neden olabilen doğumsal bir akciğer hastalığıdır. Bronko-alveoler yapısal bozukluklar veya basıya bağlı solunum yolu tıkanıklıkları, etkilenen lobta aşırı hava birikimine neden olur. Damar basıları, etiyolojide nadiren rol oynar. Çalışmamızda, vena azigos basısına bağlı bir doğumsal lober amfizem olgusu sunulmuştur.

Congenital lobar emphysema caused by vena azygos compression

Congenital lobar emphysema may cause severe respiratory distress in young infants. Broncho-alveolar structural abnormalities or obstructions result in over inflation of the involved lobe. A small percentage results from vascular compression. In the present paper, a case of congenital lobar emphysema caused by the vena azygos compression is reported.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1016-5142
  • Yayın Aralığı: Yılda 0 Sayı
  • Başlangıç: 2018

144 21