Türk çocuk cerrahlarının Medline'daki yeri

Önbilgi/Amaç: Bu çalışmada, Türk çocuk cerrahlarının "Medline"da (ML) yer alan yayınlarının belirlenmesi, makalelerin nitelik ve nicelik ayısından incelenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneğine kayıtlı 205 üyenin isimleri, "PubMed" internet sitesi kullanılarak "National Library of Medicine" veritabanına girildi ve 15 Haziran 2000 tarihi itibariyle ML'de bulunan makaleler belirlendi. Daha sonra makaleler yayınlanma tarihi, yayın türü, yayınlandığı dergi ve dergi grubu yönünden sınıflandırıldı. Bulgular: Çalışmanın sonunda Türk çocuk cerrahları tarafından toplam 919 makalenin 151 farklı dergide yayınlandığı saptandı. Bu makalelerin 712'si Türkiye adresli, 207'si ise yurtdışı adresli olarak yayınlanmıştı. Yayın tipi belirlenebilen 761 (% 82.8) makaleden 284'ü olgu sunumu, 244'ü klinik çalışma, 169'u deneysel çalışma, 45'i mektup, 10' u derleme ve 9'u teknik veya tarihi vb. gibi diğer yayın türlerindeydi. Yıllara göre yayın sayısına bakıldığında düzenli bir artış göze çarpıyordu. 1980'li yıllardaki yayın sayısı 149 iken, bu sayı 1990'lı yıllar için 712 olarak bulundu. Dergi grupları incelendiğinde 342 makale çocuk cerrahisi, 144 makale pediatri, 80 makale üroloji ve 70 makale genel cerrahi dergilerinde yayınlanmıştı. Sonuç: Çalışmamızın sonuçları, Türk çocuk cerrahlarının dünya literatüründe önemli bir yer edindiğini göstermektedir.

Current state of Turkish pediatric surgeons in the Medline

Background/Purpose: The aim of this study is to determine the current status of Turkish pediatric surgeons in the medline and to evaluate the characteristics of their publications. Method: The name of 205 members of Turkish Association of Pediatric Surgeons were entered as key words into the National Library of Medicine database using PubMed internet site and the papers which are indexed for Medline until 15th June 2000 were determined. Publications were classified in terms of date, publication type, journals and journal groups. Results: There were 919 publications in 151 different journals. Of these, 712 were submitted from Turkey and 207 were from abroad. Publication types were determined in 761 (82.8 %) of these papers. There were 284 case reports, 244 clinical trails, 169 experimental studies, 45 letters, 10 review articles, and 9 miscellaneous such as historical or technical articles. While there were 149 articles in 1980's, there were 712 articles in 1990's. 342 articles were published inpediatric surgery journals, 144 in pediatrics journals, 80 in urology journals, and 70 in general surgical journals. Conclusion: The results of our study indicates that Turkish pediatric surgeons have an important place in the world literature.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1016-5142
  • Yayın Aralığı: Yılda 0 Sayı
  • Başlangıç: 2018

387 63