Sıçanlarda nitrofen ile oluşturulan diafragma hernisinde prenatal steroid ve TRH tedavisinin yeri

Doğumsal diafragma hernisi (DDH)'inde mortalite, eşlik eden pulmoner hipoplazi ve pulmoner hipertansiyon nedeni ile yüksektir. Bu nedenle prenatal dönemde akciğer hipoplazisinin engellenmesine yönelik çalışmalar önem kazanmaktadır. Bu deneysel çalışmada sıçanlarda Nitrofen verilerek oluşturulan DDH modelinde, glukokortikoid ve "thyroid releasing hormone" (TRH)'un akciğer matürasyonu üzerine etkisinin olup olmadığının araştırılması amaçlanmıştır. On Wistar-Albino türü dişi sıçan çiftleştirilerek gebeliğin 9.5'uncu gününde iki gruba nitrofen (100 mg), kontrol grubuna da zeytinyağı verildi. Nitrofen verilen grupların birine de 16. günden başlayarak beş gün süre ile glukokortikoid (0.25 mg/kg betametazon) ve TRH (25 µg/ kg) verilmiştir. Gestasyonun 21. gününde sezeryan ile elde edilen fetihlerde her iki akciğerin histopatolojik kesitlerinin incelenmesinin yanı sıra, DNA analizleri ile matürasyon değerlendirmeleri yapıldı. Kontrol grubunda 9, nitrofen grubunda 14 ve tedavi verilen grupta da 7 fetüs incelenebildi. Nitrofen grubu ile tedavi verilen grup arasında morfolojik değerlendirmeler ve , DNA analizi yönünden belirgin farklılık saptanmadı. Histopatolojik incelemeler sonucunda her iki grubun da sol akciğerleri daha fazla olmak üzere hipoplazi bulguları sergiliyordu. Sonuç olarak nitrofen ile DDH oluşturulan bu sıçan modelinde prenatal TRH ve glukokortikoid tedavisinin akciğer matürasyonunu geliştirmek yönünde katkısı olmadığı görülmüştür. Bunun nedeninin, tedaviye gestasyonun 16. gününde başlamamız olduğunu düşünüyoruz.

The role of prenatal steroid and TRH treatment in rats with nitrofen induced diaphragmatic hernia

The mortality of congenital diaphragmatic hernia. (CDH) is high due to associated pulmonary hypoplasia and pulmonary hypertension. Thus studies aiming to prevent pulmonary hypoplasia in the prenatal period are gaining importance. In this study the role of glucocorticoids and "Thyroid releasing hormone" (TRH) on lung maturation in rats with nitrofen induced CDH is investigated. Ten pregnant Wistar-Albino female rats received nitrofen (100 mg) in two groups on their 9.5 day of pregnancy, while the control group had olive oil administered. In one nitrofen group additionally starting on day 16, glucocorticoids (0, 25 mg/kg betametazon) and TRH (25 µg/ kg) was administered for 5 days. Fetuses were delivered by caesarean section on the 21st day of gestation and the fetal lungs were histopathologically investigated and DNA analysis and maturation were obtained. Nine fetuses in the control, 14 in the nitrofen and 7 in the treatment group could be investigated. No significant difference was identified in the morphologic evaluation and DNA analysis of the nitrofen and treatment groups. Histopathology revealed hypoplasia that was more prominent in the left lung in both groups. In conclusion the prenatal administration of TRH and glucocorticoids in prevention of nitrofen induced CDH has not been found effective. We believe this may be related to the initiation of treatment on day 16 of gestation.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1016-5142
  • Yayın Aralığı: Yılda 0 Sayı
  • Başlangıç: 2018

381 63

Sayıdaki Diğer Makaleler

Testosteron'un dişi tavşan mesanesi üzerindeki etkileri: Mesanenin cinsiyeti üzerine bir ön çalışma

Sinan CELAYİR, Zekeriya İLÇE, Huriye BALCI, Tuncay ALTUĞ

Doğumsal santral alveoler hipoventilasyon sendromuna eşlik eden Hirschsprung hastalığı: Olgu sunumu

Gülay A. TİRELİ, Serkan İŞLER, Hüseyin ÖZBEY, Füsun OKAN, Tansu SALMAN

Sıçanlarda nitrofen ile oluşturulan diafragma hernisinde prenatal steroid ve TRH tedavisinin yeri

M. Kemal ÇİĞDEM, A. İhsan DOKUCU, Abdurrahman ÖNEN, Selçuk OTÇU, Hayrettin ÖZTÜRK, Engin DEVECİ, Selçuk YÜCESAN

Karaciğerin mezenkimal hamartomları

Topuzlu Gonca TEKANT, EBRU YEŞİLDAĞ, Yüksel YEKER, Sergülen DERVİŞOĞLU, Osman F. ŞENYÜZ

İzole özofagus atrezisinde geciktirilmiş primer onarım: Ön sonuçlarımız

Serdar H. İSKİT, Tolga E. DAĞLI, Gürsu KIYAN, Halil TUĞTEPE, Suat AYYILDIZ

Çocuklarda derin kısmi kalınlıktaki yanık yarasının kollajenaz ile enzimatik debridmanı

MEHMET GEYLANİ ÖZOK, Coşkun ÖZCAN, Nergül ÇÖRDÜK, Orkan ERGÜN, Dilek ERDENER

Böbreğin sıcak iskemi-reperfüzyon hasarından korunmasında verapamil, kaptopril ve GBE' nin etkilerinin karşılaştırılması

Selçuk OTÇU, Mehmet ÖZER, Hayrettin ÖZTÜRK, Ali İhsan DOKUCU, Ayten GEZİCİ, Selçuk YÜCESAN

Gastrointestinal sistem duplikasyonları: 10 yıllık deneyim

Feryal GÜN, Tansu SALMAN, Alaaddin ÇELİK

Çocuklarda posterior üretra yaralanmalarında erken ve geç yaklaşımların karşılaştırılması

Opsoklonus-miyoklonus-ataksi sendromunun eşlik ettiği iki nöroblastom olgusu

Gülay A. TİRELİ, Hüseyin ÖZBEY, Ertuğrul ERYILMAZ, Bilge BİLGİÇ, Tansu SALMAN