Rektal tuşede patoloji saptanmayan rektal kanamalı olgularda bükülmez rektoskopi bükülebilir kolonoskopinin yerini tutabilir mi?

Amaç: Kırmızı, genellikle az miktarda ve ancak dışkıyı boyayacak kadar olan rektal kanamalarda, tuşe uzaklığında polip saptanamayan olgularda, ayrıcı tanıda bükülmez rektoskopinin yeterliliği bükülebilir kolonoskopi ile karşılaştırılarak değerlendirildi. Yöntem: Çalışmaya 1994-2002 yılları arasında rektal kanama yakınmasıyla getirilen 47 hasta alındı. Hastalar iki grup olarak öykü, muayene, grup I (n=24), 1999 yıllına kadar bükülmez rektoskopi, grup II (n=23) ise 1999-2002 arasında bükülebilir videokolonoskopi ile inceleme sonuçlarına göre değerlendirildi. Bulgular: Tuşe uzaklığında rektal polip grup I'de 11, grup II'de 7 hastada saptandı, bu hastalarda polipektomi yapıldı. Grup I de, bükülmez rektoskopi yapılan rektal kanamalı 13 hastadan yalnız birinde polip saptandı. Grup II'de ise bükülebilir videokolonoskopi ile yapılan 16 incelemede 6 hastada, tuşede saptanamamış, anüs-cilt sınırından 15-50 cm arasında değişen uzaklıklarda polip saptanarak polipektomi yapıldı. Ayrıca kanama nedeni olarak bir hastada nötropenik enterokolit, bir hastada hemangiomatöz lezyon, 2 hastada ise iç hemoroid saptandı. Sonuç: Rektal kanama öyküsü ile getirilen, kabızlık, enterit ve parazit gibi dahili değerlendirme gerektiren hastalıkların elenmesinden sonra, anüs çevresinde bir kanama odağı görülmeyen ve rektal tuşede patoloji saptanamayan hastalarda yapılacak bükülmez rektoskopinin gerek tanı gerek tedavi için bükülebilir kolonoskopinin yerini tutabilecek yeterlilikte olmadığı düşünülmektedir.

Can rigid rectoscopy substitute for flexible colonoscopy in patients who have rectal bleeding and no pathology determined by digital rectal examination?

Aim: In this study, the efficacy of rigid rectoscopic examination compared to flexible colonoscopy for the differential diagnosis of the patients who had a bright-red, usually minimal rectal bleeding that smeared the surface of the stool and had no juvenile polyps determined by the rectal examination was evaluated. Method: 47 patients admitted with rectal bleeding between 1994 -2002 were included in the study. The patients were evaluated in two groups: according to the history, physical examination and the investigation by rigid rectoscopy until 1999 in the first group (n=24), and flexible videocolonoscopy between 1999-2002 in the second group (n=23). Results: Digital rectal examination determined the juvenile polyp and transanal polypectomy was performed in 11 patients of the first, and 7 patients of the second group. The rigid rectoscopic examination was done in 13 patients with rectal bleeding in the first group, and the polyp was found only in one patient. In the second group, the flexible videocolonoscopy showed the polyp in 6 patients out of 16 examinations. These polyps were not determined by digital rectal examination and localized on the proximal rectum and the upper parts within the distance of 15 to 50 cm from the anal verge. The polyps were cauterized and removed by snear. The other pathologies including neutropenic enterocolitis in one patient, hemangioma in another one and internal hemorrhoids in two other patients were also determined by colonoscopic examination. Conclusion: For rectal bleeding, following the detailed history received with the questions on constipation, enteritis and parasite in stool, rigid rectoscopic examination performed in patients who have no significant pathology found during the perianal inspection and digital rectal examination can not efficiently substitute for flexible colonoscopy in the diagnosis and the management.

Kaynakça

1. Coffin CM, Dehner LP: What is a juvenile polyp? An analysis based on 21 patients with solitary and multiple polyps. Arch Pathol Lab Med 120:1032, 1996

2. Gupta SK, Fitzgerald JF, Croffie JM, et al: Experience with juvenile polyps in North american children: the need for pancolonoscopy. Am J Gastroenterol 96:1695, 2001

3. Keighley MRB, Williams NS: Surgery of the anus, recturn and colon. 2nd ed., London, WB Saunders, 1999, p:2681

4. Lehmann CU, Elitsur Y: Juvenile polyps and their distribution in pediatric patients with gastrointestinal bleeding. W V Med J 92:133, 1996

5. Lelli JL, Coran AG: Polypoid disease of the gastrointestinal tract, in: O'Neill J A, Rowe MI, Grosfeld JL, Fonkalsrud EW, Coran AG (eds): Pediatric Surgery (5th ed, Volume II). St Louis, MO, Mosby Year-Book, 1998, p.1283

6. Mestre JR: The changing pattern of juvenile polyps, Am J Gastroenterol 81:312, 1986

7. Nagasaki A, Yamanaka K, Toyohara T, et al: Management of colorectal polyps in children. Acta Paediatr Jpn 35:32, 1993

8. Uchiyama M, Iwafuchi M, Yagi M, et al: Fiberoptic colonoscopic polypectomy in childhood:report and review of cases. Pediatr Int 43:259, 2001

9. Vaiphei K, Thapa BR: Juvenile polyposis(coli)-high incidence of dysplastic epithelium. J Pediatr Surg 32:1287, 1997

Kaynak Göster

  • ISSN: 1016-5142
  • Yayın Aralığı: Yılda 0 Sayı
  • Başlangıç: 2018

215 28

Sayıdaki Diğer Makaleler

Üreterosellerin tanı özellikleri ve böbrek-idrar sistemi üzerine etkileri

Cüneyt GÜNŞAR, İrfan KARACA, Aydın ŞENCAN, Haluk CEYLAN, Erol MİR

Rektal tuşede patoloji saptanmayan rektal kanamalı olgularda bükülmez rektoskopi bükülebilir kolonoskopinin yerini tutabilir mi?

Baran TOKAR, Hüseyin İLHAN

Kasık fıtıklı hastalarda anestezi öncesi rutin inceleme gerekli mi?

Bülent Hayri ÖZOKUTAN, Haluk CEYLAN, HASAN KOÇOĞLU, LÜTFİYE PİRBUDAK, Nihat ERSÖZ

Üzüme bağlı bağırsak tıkanması: Bir olgu sunumu

M. Erdal MEHMETOĞLU, Turan KANMAZ, METE KAYA, M. Emin BOLEKEN, Selçuk YÜCESAN

Doğumsal kayıksı dev üretra

Bülent Hayri ÖZOKUTAN, Mustafa KÜÇÜKAYDIN, Ali GÖZÜKÜÇÜK, Fahri KARACA

İnternet'teki Türkçe ağ sayfalarında bulunan çocuk cerrahisi bilgilerinin değerlendirilmesi

Haluk CEYLAN

Mayıs 2003 Bingöl depremi sonrası çocuk hastalardaki klinik deneyimlerimiz

Ş. Kerem ÖZEL, Ahmet KAZEZ, Hüseyin ÇELİKER, A. Mustafa YILDIRIM, Ergun PARMAKSIZ, Erhan YILMAZ, Murat PEKDEMİR

Deneysel fetal yara modelinde farklı implantlara karşı oluşan yangısal yanıtların değerlendirilmesi

Selami SÖZÜBİR, ŞÜKRÜ OĞUZ ÖZDAMAR, Semih GÖRK, Ender ARITÜRK, Ferit BERNAY, Rıza RIZALAR, Naci GÜRSES

Yenidoğan ve bebekte nedeni bilinmeyen kalın bağırsak delinmeleri

Hayrettin ÖZTÜRK, Ali İhsan DOKUCU, Selçuk OTÇU, Abdurrahman ÖNEN, Şenol GEDİK, Hülya ÖZTÜRK

Skrotum içi testis dışı lenfanjiom

Cüneyt GÜNŞAR, Aydın ŞENCAN, M. Akif DEMİR, Abdülkadir GENÇ, Tolga KÜÇÜKOĞLU, Can TANELİ, Erol MİR