One-stage correction of a 160 degree penile torsion associated with chordee and distal hypospadias: Case report

Penile torsion exceeding 90 degrees is a rare condition. Correction in an 8 month old boy with a penile torsion of 160 degrees, associated with chordee and distal hypospadias is presented. Surgical management of the torsion was combined with release the chordee and a meatal ad¬vancement glanuloplasty (MAGPI) procedure in a one-stage. The details of surgical technique and early result are described.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1016-5142
  • Yayın Aralığı: Yılda 0 Sayı
  • Başlangıç: 2018

141 20

Sayıdaki Diğer Makaleler

Deneysel splenik arter ligasyonu ve splenik ototransplantasyonun pnömokok sepsisi oluşumuna etkisi

Rıza RIZALAR, Mithat GÜNAYDIN, Murat GÜNAYDIN, Salih SOMUNCU, Ferit BERNAY, Naci GÜRSES

One-stage correction of a 160 degree penile torsion associated with chordee and distal hypospadias: Case report

Murat ŞANAL, Ahmet KÜÇÜKÇELEBİ, Umur KOCABAŞOĞLU

Pediatrik travma skorlaması

Turan KANMAZ, Murat ÇAKMAK, Meral BARLAS, Hüseyin DİNDAR, M. Yasin MECDEL, İ. Faruk ÖZGÜNER, ALİ NAYCI, Çağrı SAVAŞ, E. Aydın YAĞMURLU, İ. Haluk GÖKÇORA, Selçuk YÜCESAN

Bilateral abdominoscrotal hydrocele in an infant

Semih GÖRK, Ender ARITÜRK, Ferit BERNAY, Rıza RIZALAR, Selami SÖZÜBİR, Naci GÜRSES

Çocukluk dönemi künt böbrek travmalarının ultrasonografi ile değerlendirilmesi

Haluk SARIHAN, Kemal SERÇE, Rahmi AKYAZICI, MUSA ABEŞ, Ahmet SARI, Hasan DİNÇ, Ali ÇAY, Mustafa İMAMOĞLU

Böbreğin berrak hücreli ve rabdoid tümörleri: 7 olgunun retrospektif analizi

Figen AKSOY, Ahsev BALİÇ, Sergülen DERVİŞOĞLU, İnci YILDIZ, Lebriz SAĞLAMER, Serdar SANDER, Ergun ERDOĞAN, Yunus SÖYLET

Çocuklarda künt karaciğer ve dalak yaralanmalarının nonoperatif tedavisinde ultrasonografi ve bilgisayarlı tomografinin karşılaştırılması

Mehmet İÇER, Mustafa KÜÇÜKAYDIN, Ahmet C. DURAK, Nevzat ÖZCAN, Cüneyt TURAN, Ahmet KAZEZ, Hamit OKUR

Multicystic dysplastic kidney: Prenatal diagnosis and postnatal management

Haluk SARIHAN, Rahmi AKYAZICI, Musa ABEŞ, Şirin GÜLKÖK, Kemal SERÇE

İmipramin sağaltımı sırasında ortaya çıkan bir feokromositoma olgusu

Ahmet ARIKAN, Hikmet ŞAHİN, Savaş KANSOY

Extensive heterotropic brain tissue of the face: A review and report of an unusual case

Rıza RIZALAR, Ferit BERNAY, Funda DEMİRAĞ, Naci GÜRSES