Masif gastrointestinal kanama ile ortaya çıkan bir Crohn hastalığı olgusu

Daha önce hiçbir yakınması olmayan ve Crohn hastalığına bağlı masif rektal kanama nedeniyle başvuran 14 yaşında bir erkek hasta sunulmaktadır. Kanama başladıktan sonraki ilk 24 saatten kısa bir süre içerisinde 10 U kan transfüzyonu yapılmasına rağmen hemodinamik stabilitesi sağlaııamayarak ameliyata alınan hastada Crohn hastalığı saptanarak subtotal ileokolektomi, ileostomi ve kolomik miiköz fistül ameliyatı yapıldı. Üç ay sonra ileostomisi kapatıldı ve 3 yıllık takibinde nüks gözlenmedi. Crohn hastalığına bağlı masif rektal kanama özellikle çocuklarda çok nadir görülen bir amitedir. Bu tip kanamaların, masif rektal kanama ayırıcı tanısı içerisinde akılda tutulması gerekmektedir.

A case of Crohn's disease presenting with massive intestinal hemorrhage

A 14-year-old boy who had nb previous medical history and presenting with massive rectal bleeding related to Crohn's disease is reported. Despite ten units of blood transfusion within less than the first 24 hours of admission, hemodynamic state was not stabilised. The patient was underwent surgical exploration and a subtotal ileo-colectomy was carried out with ileostomy and colonic mucous fistula. Three months later, his ileostomy was closed and no evidence of disease recurrence was observed during the past three years. Massive rectal bleeding f from Crohn's disease is a very rare entity especially in children. This type of hemorrhage should be considered in the differential diagnosis of massive rectal bleeding.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1016-5142
  • Yayın Aralığı: Yılda 0 Sayı
  • Başlangıç: 2018

415 66

Sayıdaki Diğer Makaleler

Diüretikli nefrostometrinin postoperatif obstrüksiyonun belirlenmesindeki yeri

Topuzlu Gonca TEKANT, Zekeriya İLÇE, Haluk EMİR, YUNUS SÖYLET

Masif gastrointestinal kanama ile ortaya çıkan bir Crohn hastalığı olgusu

Gökhan KÖYLÜOĞLU, Ömer CEVİT, Esin YILDIZ

Kloakal anomalinin Hirschsprung hastalığı, doğumsal 'pouch' kolon ve vajinal duplikasyon ile seyreden nadir birlikteliği

Ali İhsan DOKUCU, Hayrettin ÖZTÜRK, Yaşar BÜKTE, Ömer Faruk AZAL

Nazofarenks yerleşimli doğumsal "hairy" polip olgusu

Nil ÜSTÜNDAĞ, Sergülen DERVİŞOĞLU, Gonca TEKAND, Nüvit SARIMURAT

Çocuklarda ambigius genitalyanın cerrahi tedavisi

Bülent Hayri ÖZOKUTAN, Mustafa KÜÇÜKAYDIN, Selim KURTOĞLU, Hamit OKUR

Ulusal çocuk cerrahisi kongreleri

Serdar SANDER

İnvajinasyon olgularında hastaneye başvuru süresinin morbidite ve mortalite üzerine etkisi: 123 olgunun analizi

Hayrettin ÖZTÜRK, Ali İhsan DOKUCU, Selçuk OTÇU, Abdurrahman ÖNEN, Şenol GEDİK

Deneysel üreter obstrüksiyonunun açılması sonrası böbrekte gelişen iskemi-reperfüzyon hasarının incelenmesi

Aldırmaz Canan AĞARTAN, Tanju AKTUĞ, Mustafa OLGUNER, Feza M. AKGÜR, Oğuz ATEŞ, Güldal KIRKALI

Çocukta paraözofageal hiatus hernisine sekonder mide volvulusu: Olgu sunumu

Hayrettin ÖZTÜRK, METE KAYA, Selçuk OTÇU, Ali İhsan DOKUCU

Çocukluk çağında dev müsinöz over tümörü: Olgu sunumu

Haluk ÖZTÜRK, Suzi DEMİRBAĞ, Avni ATAY, Vedat KÖSEOĞLU, MEHMET SALİH DEVECİ