Kasık fıtıklı hastalarda anestezi öncesi rutin inceleme gerekli mi?

Amaç: Günübirlik ameliyatlar öncesi rutin inceleme istenmesi konusunda farklı uygulamalar vardır. Bu çalışmada, kasık fıtığı ameliyatı planlanan hastalarda genel anestezi riskini artıran yandaş hastalıkların oranı ve bunların saptanmasında rutin incelemelerin rolü araştırıldı. Yöntem: Ocak 2000-Mayıs 2002 tarihleri arasında kasık fıtığı nedeniyle ameliyat edilen 134 hastaya ait bilgiler geriye dönük olarak incelendi. Hastalara muayene sonrası tam kan sayımı, kan biyokimyası, akciğer grafisi ve koagülasyon testleri gibi rutin incelemeler yapıldı. Laboratuvar ve radyolojik inceleme sonuçları normal olan hastalar (Grup A) ile anormal olan hastalar (Grup B), başvuru ile ameliyat arasında geçen süre ve yaş grupları yönünden karşılaştırıldı. Bulgular: Hastaların 93'ü erkek, 41'i kız, ortalama yaşları 3.6 yıl (12 gün-15 yıl) idi. Toplam 134 hastanın 24'ünde (% 17.9) anesteziye engel olacak anormal test sonucu ve radyolojik bulgu saptandı. Bunlar sıklık sırasına göre alt ve üst solunum yolları infeksiyonları ve anemiydi. Grup A'da başvuru ile ameliyat arasında geçen süre ortalama 8.1 gün iken grup B'de bu süre 21.6 gün olarak belirlendi (p

Is routine preoopreative testing indicated for children with inguinal hernia?

Aim: There are different practices of preoperative routine testing for outpatients. In this study, the incidence of coexisting diseases that increases relative risk of anesthesia and the usefulness of the routine preoperative testing before outpatient inguinal hernia operations have been investigated. Method: We retrospectively reviewed the records of 134 patients operated with diagnosis of inguinal hernia between January 2000 and May 2002. Routine analyses such as complete blood count, blood chemistry, chest x-ray and coagulation tests were performed in all patients after physical examination. Patients who had normal test results (group A) and abnormal test results were compared for the time interval between admission and operation day, and age groups. Results: There were 93 boys and 41 girls with a mean age of 3.6 years (12 days-15 years). Of the 134 patients, 24 (17.9 %) had aberrant laboratory values or radiological findings that increase risk of general anesthesia. Lower and upper respiratory tract infections, and anemia were the most commonly detected coexisting diseases. The mean time between admission and operation day was 8.1 days in group A and 21.6 days in group B (p<0.05). The mean age was 4 years in group A, whereas it was 1.75 years in group B (p<0.05). The percentage of patients who are younger than 2 years was significantly higher in group B. Conclusion: The presence of coexisting disease lengthens the time period between the day of diagnosis and the day of operation. In the regions where the primary health care facilities are limited, the coexisting diseases that increase the risk of general anesthesia should be investigated. A careful medical history and physical examination may decrease the number of preoperative tests.

Kaynakça

1. Brennan LJ: Modern day-case anaesthesia for children. Br J Anaesth 83: 91, 1999

2. Kayhan Z: Klinik Anestezi. 2. baskı, Istanbul, Logos Yayıncılık, 1997, s: 13

3. Macpherson DS: Preoperative laboratory testing: should any tests be "routine" before surgery? Med Clin North Am 77:289,1993

4. Maxwell LG, Deshpande JK, Wetzel RC: Preoperative evaluation of children. Pediatr Clin North Am 41:93, 1994

5. Meneghini L, Zadra N, Zanette G, Baiocchi M, Giusti F: The usefulness of routine preoperative laboratory tests for one-day surgery in healthy children. Paediatr Anaesth 8:11, 1998

6. Morgan GE, Mikhail MS: Clinical Anesthesiology 2nd ed, Stamford, Appleton & Lange, 1996, p: 749

7. O'Connor ME, Drasner K: Preoperative laboratory testing of children undergoing elective surgery. Anesth Analg 70:176, 1990

8. Patel RI, DeWitt L, Hannallah RS: Preoperative laboratory testing in children undergoing elective surgery: analysis of current practice. J Clin Anesth 9: 569, 1997

9. Patel RI, Hannallah RS: Laboratory tests in children undergoing ambulatory surgery: a review of clinical practice and scientific studies. Ambulatory Surg 8: 165, 2000

10. Roizen M, Foss JF, Fischer SP: Preoperative evaluation, in Miller RD (ed): Anesthesia. 5th ed, Philadelphia, Churchill Livingstone, 2000, p: 824

11. Velanovich V: The value of routine preoperative laboratory testing in predicting postoperative complications: a multivariate analysis. Surgery 109: 236, 1991

12. Vogt AW, Henson LC: Unindicated preoperative testing: ASA physical status and financial implications. J Clin Anesth 9: 435, 1997

13. Wattsman TA, Davies RS: The utility of preoperative laboratory testing in general surgery patients for outpatient procedures. Am Surg 63: 81, 1997

Kaynak Göster

  • ISSN: 1016-5142
  • Yayın Aralığı: Yılda 0 Sayı
  • Başlangıç: 2018

151 21

Sayıdaki Diğer Makaleler

Kasık fıtıklı hastalarda anestezi öncesi rutin inceleme gerekli mi?

Bülent Hayri ÖZOKUTAN, Haluk CEYLAN, HASAN KOÇOĞLU, LÜTFİYE PİRBUDAK, Nihat ERSÖZ

Doğumsal kayıksı dev üretra

Bülent Hayri ÖZOKUTAN, Mustafa KÜÇÜKAYDIN, Ali GÖZÜKÜÇÜK, Fahri KARACA

Skrotum içi testis dışı lenfanjiom

Cüneyt GÜNŞAR, Aydın ŞENCAN, M. Akif DEMİR, Abdülkadir GENÇ, Tolga KÜÇÜKOĞLU, Can TANELİ, Erol MİR

Yenidoğan ve bebekte nedeni bilinmeyen kalın bağırsak delinmeleri

Hayrettin ÖZTÜRK, Ali İhsan DOKUCU, Selçuk OTÇU, Abdurrahman ÖNEN, Şenol GEDİK, Hülya ÖZTÜRK

Üzüme bağlı bağırsak tıkanması: Bir olgu sunumu

M. Erdal MEHMETOĞLU, Turan KANMAZ, METE KAYA, M. Emin BOLEKEN, Selçuk YÜCESAN

Mayıs 2003 Bingöl depremi sonrası çocuk hastalardaki klinik deneyimlerimiz

Ş. Kerem ÖZEL, Ahmet KAZEZ, Hüseyin ÇELİKER, A. Mustafa YILDIRIM, Ergun PARMAKSIZ, Erhan YILMAZ, Murat PEKDEMİR

Üreterosellerin tanı özellikleri ve böbrek-idrar sistemi üzerine etkileri

Cüneyt GÜNŞAR, İrfan KARACA, Aydın ŞENCAN, Haluk CEYLAN, Erol MİR

İnternet'teki Türkçe ağ sayfalarında bulunan çocuk cerrahisi bilgilerinin değerlendirilmesi

Haluk CEYLAN

Rektal tuşede patoloji saptanmayan rektal kanamalı olgularda bükülmez rektoskopi bükülebilir kolonoskopinin yerini tutabilir mi?

Baran TOKAR, Hüseyin İLHAN

Deneysel fetal yara modelinde farklı implantlara karşı oluşan yangısal yanıtların değerlendirilmesi

Selami SÖZÜBİR, ŞÜKRÜ OĞUZ ÖZDAMAR, Semih GÖRK, Ender ARITÜRK, Ferit BERNAY, Rıza RIZALAR, Naci GÜRSES