İnsan büyüme hormonunun yara iyileşmesine histopatolojik etkisini inceleyen deneysel bir çalışma

Yara iyileşmesini arttırdığı son yıllarda sınırlı sayıdaki çalışmayla ileri sürülen insan büyüme hormonu (BH)'nun, sağlıklı yavru sıçanlarda, yara iyileşmesi üzerindeki temel histopatolojik etkisini incelemek amacıyla, deneysel bir çalışma gerçekleştirildi. Oldukça geniş, histolojik değişiklikleri daha kolaylıkla saptanabilecek bir granülasyon dokusu elde etmek amacıyla 20 yavru sıçanda batın duvarı defekti yaratıldı. Sıçanlar iki gruba ayrılarak, ilk grupa takip süreleri boyunca hergün cilt altına 2 mglkg dozda BH enjeksiyonları yapıldı: Diğer grup kontrol grubu olarak takip edildi. Sekiz ve 14 günlük takip süreleri sonunda oluşan granülasyon dokusu; iltihabı reaksiyon, damaıianma, kollajen yapısı ve dağılımı ve fibroblastik aktivite yönünden değerlendirildi ve granülasyon dokusu kalınlıkları ölçüldü. Fibroblastik aktvitenin ve kollajen ya¬pısının ve granülasyon dokusu kalınlıklarının BH grubunda belirgin şekilde artış gösterdiği görüldü. Bu sonuçlarla BH'nun sağlıklı, katabolizmada olmayan sıçanlarda sekiz ve 14 günlük takiplerde yara iyileşmesini hızlandırdığı düşünüldü.

The histopathological effect of human growth hormone on wound healing

The histopathological effect of human growth hormone on wound healing The present study was designed to evaluate the his¬topathological effects of human growth hormone (HGh) on wound healing in healthy, young rats. To investigate this process in a huge, widespread granulation tissue, we created an abdominal wall defect on 20 rats. The animals were randomized in a control group and a treatment group with daily injection of 2 mglkg HGh. They were sa-carified on the 8 and 14th postoperative days and the rate of inflammation and capillary proliferation, maturation and extent of fibroblasts and collagen ingrowth and gra-nulaton tissue thickness were studied. Compared with the control group, the extent and maturation of fibroblasts and collagen ingrowth were found to be higher in the HGh group. Our findings suggest that, HGh accelerates wound healing at 8 and 14th days in healthy young rats.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1016-5142
  • Yayın Aralığı: Yılda 0 Sayı
  • Başlangıç: 2018

400 64

Sayıdaki Diğer Makaleler

Bilateral abdominoscrotal hydrocele in an infant

Semih GÖRK, Ender ARITÜRK, Ferit BERNAY, Rıza RIZALAR, Selami SÖZÜBİR, Naci GÜRSES

Deneysel splenik arter ligasyonu ve splenik ototransplantasyonun pnömokok sepsisi oluşumuna etkisi

Rıza RIZALAR, Mithat GÜNAYDIN, Murat GÜNAYDIN, Salih SOMUNCU, Ferit BERNAY, Naci GÜRSES

İmipramin sağaltımı sırasında ortaya çıkan bir feokromositoma olgusu

Ahmet ARIKAN, Hikmet ŞAHİN, Savaş KANSOY

Pediatrik travma skorlaması

Turan KANMAZ, Murat ÇAKMAK, Meral BARLAS, Hüseyin DİNDAR, M. Yasin MECDEL, İ. Faruk ÖZGÜNER, ALİ NAYCI, Çağrı SAVAŞ, E. Aydın YAĞMURLU, İ. Haluk GÖKÇORA, Selçuk YÜCESAN

Sugiura procedure for children with hemorrhagic portal hypertension secondary to extrahepatic portal vein occlusion

Mustafa KÜÇÜKAYDIN, Hamit OKUR, Ahmet KAZEZ

Çocukluk dönemi künt böbrek travmalarının ultrasonografi ile değerlendirilmesi

Haluk SARIHAN, Kemal SERÇE, Rahmi AKYAZICI, MUSA ABEŞ, Ahmet SARI, Hasan DİNÇ, Ali ÇAY, Mustafa İMAMOĞLU

Extensive heterotropic brain tissue of the face: A review and report of an unusual case

Rıza RIZALAR, Ferit BERNAY, Funda DEMİRAĞ, Naci GÜRSES

Böbreğin berrak hücreli ve rabdoid tümörleri: 7 olgunun retrospektif analizi

Figen AKSOY, Ahsev BALİÇ, Sergülen DERVİŞOĞLU, İnci YILDIZ, Lebriz SAĞLAMER, Serdar SANDER, Ergun ERDOĞAN, Yunus SÖYLET

İnsan büyüme hormonunun yara iyileşmesine histopatolojik etkisini inceleyen deneysel bir çalışma

Emre ERAN, Sinan CELAYİR, Sergülen DERVİŞOĞLU, Nur DANİŞMEND

One-stage correction of a 160 degree penile torsion associated with chordee and distal hypospadias: Case report

Murat ŞANAL, Ahmet KÜÇÜKÇELEBİ, Umur KOCABAŞOĞLU